Contents

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là đều hàm cơ bản mà các bạn phải cố thật kiên cố để rất có thể làm xuất sắc các bài tập. Bài toán tính hàm vị giác thủ công khiến bạn gặp khá nhiều khó khăn. Hãy theo dõi bài viết để sở hữu cách tính sin, cos, tan, cot trên máy vi tính cầm tay, laptop bỏ túi solo giản.4. Phương pháp bấm máy tính xách tay tính cot (ctg)

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là mọi hàm cơ bạn dạng mà các bạn phải nạm thật chắc để hoàn toàn có thể làm giỏi các bài bác tập. Vấn đề tính lượng chất giác thủ công bằng tay khiến bạn gặp gỡ khá những khó khăn. Hãy theo dõi bài viết để sở hữu phương pháp tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính xách tay bỏ túi đơn giản.

Bạn đang xem: Cách tính cotg

1. Phương pháp bấm laptop tính sin

Bước 1: thừa nhận phím SHIFT > dấn chọn sin.

*

Nhấn lựa chọn phím sin trên sản phẩm tính

Bước 2: Nhập giá bán trị, tại chỗ này mình chọn 1/2 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc > dấn dấu=”.

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị hiệu quả hình ảnh

Bước 3: triển khai lấy kết quả chia mang lại 180 > dìm dấu=”.

Tiến hành lấy công dụng chia mang đến 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

2. Bí quyết bấm máy tính xách tay tính cos

Bước 1: nhận phím SHIFT > Nhấn chọn cos.

Nhấn lựa chọn phím cos trên lắp thêm tính

Bước 2: Nhập giá chỉ trị, ở đây mình lựa chọn 1/2 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc > nhận dấu=”.

Nhập quý giá vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị hiệu quả hình ảnh

Bước 3: thực hiện lấy kết quả chia mang đến 180 > thừa nhận dấu=”.

Tiến hành lấy hiệu quả chia mang lại 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị công dụng hình ảnh

3. Bí quyết bấm máy tính xách tay tính tan (tg)

Bước 1: nhận phím SHIFT > Nhấn lựa chọn tan.

Nhấn chọn phím tan trên trang bị tính

Bước 2: Nhập giá bán trị, tại chỗ này mình chọn căn 3 > dấn phím )” để đóng ngoặc > nhận dấu=”.

*

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị tác dụng hình ảnh

Bước 3: thực hiện lấy kết quả chia đến 180 > Nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy hiệu quả chia đến 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị tác dụng hình ảnh

4. Giải pháp bấm máy tính tính cot (ctg)

Sử dụng bí quyết cot = 1/tan

Bước 1: Nhấn chọn phím phân số > Nhập số 1 vào thành phần số.

Nhập cách làm phân số

Bước 2: Nhập phím tan > Nhập số độ nhưng mà đề bài cho, ở chỗ này mình chọn 30° > dìm phím )” nhằm đóng ngoặc.

Nhập tan cùng số độ nhưng mà đề bài bác cho

Bước 3: dìm dấu “=” > Hiển thị tác dụng cho cot.

Hiển thị công dụng hình ảnh

Sử dụng công thức cot A = tan (90°- A)

Ngoài phương pháp tính cot như trên, chúng ta còn rất có thể tính cot theo cách làm cot A = rã (90°- A) trên máy vi tính cầm tay. Trong đó, A là số đo góc.

Ví dụ: Hãy tính cot 60°.

Giải: Theo cách làm cot A = tung (90°- A), ta sẽ sở hữu cot 60° = chảy (90°- 60°). Suy ra, cot 60°= chảy 30°. Vậy nên để tính cot 60° trên trang bị tính, ta sẽ thực hiện tính rã 30°.

Bước 1: nhận phím tan > Nhập số độ, ở trên đây mình lựa chọn 30 > dìm phím)” để đóng ngoặc.

Xem thêm: Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8 Có Lời Giải

Nhấn chọn phím tan trên máy tính và nhập số độ

Bước 2: thừa nhận dấu=” > Hiển thị hiệu quả của chảy 30°, tức kết quả của cot 60° theo công thức cot A = chảy (90°- A).