Hàm IF là trong những hàm phổ biến và quan trọng nhất trong excel. Bạn dùng hàm nhằm yêu cầu Excel bình chọn một đk và trả về một quý hiếm nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một quý giá khác nếu đk đó không được đáp ứng.

Bạn đang xem: Cách tính if trong excel

Trong nội dung bài viết này, nofxfans.com học Excel Online sẽ tìm hiểu về cú pháp với cách sử dụng hàm IF thịnh hành trong Excel, tiếp nối sẽ bao gồm cái nhìn sâu hơn bằng các ví dụ về phương pháp mà mong muốn là sẽ hữu ích cho cả những người mới sử dụng Excel và những người dân có ghê nghiệm.


Những điều cần nhớ về hàm IF trong Excel:Cách sử dụng hàm IF vào Excel và những ví dụ:Hàm IF vào văn bản:Ví dụ về công thức hàm IF mang lại ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và phương pháp dùng:

Hàm IF là giữa những hàm logic được cho phép đánh giá một điều kiện nhất định cùng trả về quý hiếm mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE và trả về một quý giá khác nếu đk là FALSE

Cú pháp đến hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như bạn thấy, hàm IF có 3 tham số, nhưng lại chỉ bao gồm tham số trước tiên là bắt buộc phải có, còn 2 tham số còn sót lại là không bắt buộc

logical_test: là 1 giá trị tuyệt biểu thức xúc tích có giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Cần phải có. Đối với tham số này, bạn cũng có thể chỉ rõ đó là ký tự, ngày tháng, con số hay bất kể biểu thức đối chiếu nào.

Ví dụ: Biểu thức súc tích của bạn có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá chỉ trị cơ mà hàm sẽ trả về giả dụ biểu thức xúc tích và ngắn gọn cho quý hiếm TRUE hay nói theo cách khác là điều kiện thỏa mãn. Không cần phải có.

Ví dụ: cách làm sau đang trả về từ “Good” nếu cực hiếm ở ô B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá bán trị nhưng hàm đã trả về trường hợp biểu thức súc tích cho cực hiếm FALSE hay có thể nói là đk không thỏa mãn. Không sẽ phải có.

Ví dụ: nếu như bạn thêm trở thành thứ 3 là “Bad” vào cách làm ở ví dụ trên, nó đang trả về tự “Good” nếu quý hiếm ở vào ô B1 lớn hơn 10, còn nếu ngược lại thì quý hiếm trả về vẫn là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những điều cần nhớ về hàm IF trong Excel:

Mặc dù hai biến cuối cùng trong hàm IF là không yêu cầu nhưng công thức rất có thể trả về gần như giá trị không ước ao đợi nếu bạn không nắm rõ những phép tắc cơ bản nhất

1. Ví như như value_if_true bị quăng quật qua

Nếu value_if_true bị bỏ lỡ trong công thức IF (ví dụ chỉ bao gồm dấu buộc phải sau logical_test), thì hàm IF đã trả về tác dụng là 0 nếu điều kiện chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không muốn hàm If của bản thân mình không hiển thị bất kể điều gì khi điều kiện thỏa, hãy nhập 2 lần dấu nhấy trong tham số máy 2 như vậy này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường đúng theo này hàm if đang trả về chuỗi trống.

*

2. Trường hợp như value_if_false bị bỏ qua

Nếu các bạn không để ý đến điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện quy định ko được đáp ứng, bạn có thể bỏ qua thay đổi thứ 3 trong bí quyết hàm IF, vấn đề đó sẽ dẫn đến kết quả như sau

Nếu biểu thức logic được cho rằng FALSE và thông số kỹ thuật value_if_false bị làm lơ (chỉ gồm một cực hiếm duy nhất ứng với tham số value_if_false) thì hàm IF sẽ trả về quý hiếm FALSE. Đây quả là một điều không hề mong muốn phải không nào?

Đây là 1 ví dụ mang lại công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu bạn đặt lốt phẩy sau thông số value_if_true thì hàm IF đang trả về giá trị bằng 0, điều này có nghĩa rằng giá trị trả về không cân xứng với bí quyết =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, vì sao thuyết phục nhất để đặt “” trong tham số thứ bố là các bạn sẽ nhận quý hiếm rỗng trường hợp điều khiện không vừa lòng =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Tạo nên hàm IF hiện tại lên cực hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn muốn các phương pháp Excel có thể hiện lên những giá trị xúc tích như TRUE hoặc FALSE lúc một đk nhất định được thỏa mãn nhu cầu thì bạn phải gõ TRUE vào ô thông số value_if_true. Ô value_if_false rất có thể điền vào là FALSE hoặc để trống. Đây là một ví dụ cho công thức trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn muốn hàm IF trả về cực hiếm TRUE cùng FALSE như giá bán trị lô ghích (Boolean) mà cách làm excel khác hoàn toàn có thể nhận dạng thì các bạn cần bảo đảm rằng không đặt nó trong lốt ngoặc kép. Dấu hiệu của một Boolean trong một ô như bạn có thể thấy vào hình minh họa trên.

Nếu bạn có nhu cầu giá trị “TRUE” và “FALSE” là cam kết tự thì nên đặt bọn chúng trong vết ngoặc kép. Vào trường hợp này, giá trị được trả về sẽ nằm sát trái cùng được định hình là dạng General. Không có công thức Excel nào nhấn dạng “TRUE” và “FALSE” là giá chỉ trị logic cả.

4. Tạo cho hàm IF hiển thị một phép toán với trả về một kết quả

Thay vì trả về một gái trị nhất thiết thì bạn cũng có thể làm cho cách làm hàm IF kiểm tra đk đưa ra, đo lường và thống kê một công thức toán với trả về quý hiếm dựa trên kết quả của phép toán đó. Bạn triển khai điều này bằng phương pháp dử dụng các công thức sô học tập hoặc những hàm không giống của Excel trong ô thông số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đấy là một vài ví dụ như điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức so sánh giá trị trong cột A1 cùng B1, và nếu cực hiếm trong cột A1 to hơn trong cột B1 thì kết quả sẽ là việc nhân giá trị trong ô C3 cùng với C10, còn trái lại sẽ nhân với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ đối chiếu giá trị trong những ô A1 cùng B1, nếu quý giá trong ô A1 không bởi B1 thì phương pháp sẽ trả về quý hiếm là tổng của toàn bộ các quý giá từ ô A1 cho tới D1, ngược lại thì sẽ là một trong những chuỗi cam kết tự rỗng.

Cách áp dụng hàm IF vào Excel và những ví dụ:

Bây giờ chúng ta đã quen thuộc với cú pháp của hàm IF, hãy xem xét một vài ví dụ về phương pháp và khám phá cách thực hiện hàm IF như là một trong những hàm giám sát trong Excel

Công thức lấy một ví dụ về hàm IF chất nhận được so sánh số học như: béo hơn, bé dại hơn, bằng

Việc thực hiện hàm IF với các giá trị số dựa vào việc sử dụng những toán tử so sánh không giống nhau để diễn tả các đk của bạn. Các bạn sẽ tìm thấy danh sách không hề thiếu các toán tử ngắn gọn xúc tích được minh họa bằng những ví dụ về cách làm trong bảng dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số trong ô A2 lớn hơn 5 thì phương pháp sẽ trả về quý hiếm là “OK”, trái lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số vào ô A2 không giống 5 thì cách làm sẽ trả về cực hiếm là “Wrong Number”, ngược lại thì đã hiển thị “OK”
Lớn rộng hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số trong ô A2 to hơn hoặc bằng 5 thì công thức sẽ trả về quý giá là “OK”, ngược lại thì đã hiển thị “Poor”
Nhỏ hơn hoặc bằng

Hình minh họa dưới đây thể hiện hiệu quả của việc so sánh “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF trong văn bản:

Nhìn chung, khi bạn viết phương pháp hàm IF cho những giá trị văn phiên bản thay vì các toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì hãy theo dõi một vài ba ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1. Cách làm hàm IF không phân biệt chữ hoa giỏi chữ thường cho những ký tự

Giống như phần lớn các công dụng của Excel, hàm IF được khoác định không minh bạch chữ hoa hay chữ thường. Điều này còn có nghĩa rằng những biểu thức xúc tích có chứa cam kết tự ko thể khác nhau được phong cách chữ hoa xuất xắc thường trong công thức hàm IF

Ví dụ, công thức hàm IF dưới đây trả về quý hiếm “Yes” hoặc “No” dựa trên trạng thái ship hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này tạo nên rằng Excel đã trả về “No” nếu như một ô trong cột C bao hàm từ “Delivered”, còn trái lại thì đang trả về “Yes”. Không đặc biệt quan trọng là chúng ta gõ từ “Delivered” như thế nào trong tham số biểu thức ngắn gọn xúc tích – “delivered”, “Delivered”, tuyệt “DELIVERED”. Cũng không đặc biệt quan trọng liệu trường đoản cú “Delivered” được viết hoa hay thường làm việc trong bảng, như minh họa vào hình dưới đây.

*

Một phương pháp khác để sở hữu được một kết quả đúng chuẩn hơn đó là sử dụng phép so sánh “không bằng” với tráo đổi hai tham số value_if_truevalue_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Công thức hàm IF sáng tỏ chữ hoa hay chữ thường cho những ký tựNếu như bạn muốn tạo một biểu thức ngắn gọn xúc tích có khác nhau kiểu chữ hoa hay thường thì dùng phối kết hợp hàm IF cùng với hàm EXACT bằng cách so sánh nhị chuỗi quý giá và trả về TRUE nếu xâu đúng, ngược lại thì trả về FALSE. Mặc dù hàm EXACT tất cả sự rành mạch hoa giỏi thường nhưng lại vẫn bỏ qua sự khác biệt về định dạng.

Bạn thực hiện hàm EXACT bằng cách như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức xúc tích bạn vận dụng và “DELIVERED” là quý giá văn bạn dạng in hoa mà chúng ta phải hiện lên một cách đúng mực tương ứng với cột C.

*

Một cách dễ ợt hơn, chúng ta cũng có thể dùng biện pháp tham chiếu ô thay bởi vì tham số chứa cam kết tự sản phẩm công nghệ hai trong hàm EXACT nếu như khách hàng muốn.

Lưu ý. Khi áp dụng văn bạn dạng như một biến hóa trong hàm IF thì nên nhớ luôn luôn phải kèm theo với vết ngoặc kép.

Ví dụ 3. Phương pháp IF đến giá trị văn bản với vấn đề tham chiếu từng phần

Nếu bạn muốn điều khiếu nại mà các bạn đưa ra dựa trên việc tham chiếu từng phần hơn nhưng mà tham chiếu chủ yếu xác, một giải pháp tức thì cho điều này đó là áp dụng ký tự đại diện (hoặc) trong biểu thức logic. Mặc dù cách tiếp cận dễ dàng và dễ ợt này sẽ không hoạt động. Tương đối nhiều hàm vào Excel gật đầu đồng ý ký tự thay mặt đại diện nhưng hàm IF là ngoại lệ.

Một phương án khác đó là sử dụng hàm IF kết phù hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không minh bạch chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, trường hợp việc tiến hành điều kiện No là bắt buộc cho cả hai mục “Delivered” với “Out for delivery” thì công thức sau đang hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã sử dụng hàm SEARCH cho cách làm trên vày việc so sánh có tách biệt chữ hoa hay thông thường sẽ có vẻ hợp lí hơn với dữ liệu đưa ra. Nếu bạn có nhu cầu đối chiếu gồm phân biệt chữ hoa hay thường thì đối kháng giản chỉ cần thay nắm hàm SEARCH bằng hàm FIND theo phong cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi để tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về cách làm hàm IF mang lại ngày, tháng:

Thoạt chú ý thì phương pháp hàm IF đối với ngày tháng tương đương như đối với số và cam kết tự chúng ta vừa đề cập. Nhưng đáng tiếc là không phải như vậy.

Ví dụ 1. Bí quyết hàm IF cho một ngày tháng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình bên dưới, bí quyết hàm IF này trân quý ngày mon trong cột C với trả về quý hiếm “Completed” nếu như như trò nghịch này diễn tra trước thời gian ngày 11 mon 11, còn trái lại thì cách làm sẽ trả về quý giá “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Cách làm hàm IF cùng với hàm TODAY()

Với đk điều kiện bạn đưa ra phụ thuộc vào vào ngày tháng hiện tại tại, bạn cũng có thể dùng hàm TODAY() vào biểu thức logic. Ví dụ như:

=IF(C2Hàm IF còn hoàn toàn có thể hiểu các biểu thức xúc tích và ngắn gọn phức tạp hơn hẳn như là ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Phương pháp hàm IF không ngừng mở rộng cho tháng ngày trong quá khứ và tương lai

Giả sử như chúng ta chỉ muốn ghi lại trong khoảng hơn 30 ngày tính từ lúc này thì bạn có thể biểu diễn biểu thức xúc tích như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra rất nhiều ngày đã diễn ra cách phía trên hơn 30 ngày, bạn có thể dùng bí quyết sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn có nhu cầu có cả hai tín hiệu trong và một cột bạn sẽ cần áp dụng đến hàm IF được lồng ghép như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về bí quyết hàm IF cho dữ liệu và ô trống:

Đôi khi bạn muốn đánh lốt ô dữ liệu hay ô trống cố định thì chúng ta cần triển khai một trong số cách sau:

Sử dụng phối hợp hàm IF cùng với ISBLANKSử dụng những biểu thức ngắn gọn xúc tích =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng sau đây sẽ giải thích rõ sự khác biệt giữa hai phương pháp trên và đưa ra ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được cho rằng TRUE trường hợp ô được chỉ định và hướng dẫn là ô trống, bao hàm cả các ô với độ lâu năm xâu bởi 0.

Ngược lại cho nên FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 nếu như A1 là ô trống. Ngược lại thì trả về 1

Nếu A1 là 1 trong những chuỗi cực hiếm rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được chỉ ra rằng TRUE nếu ô được hướng dẫn và chỉ định là ô rông hoàn toàn – không có công thức, không có cả chuỗi giá trị rỗng được trả về từ bí quyết khác.

Ngược lại vậy nên FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại kết quả giống với phương pháp trên tuy thế xử lý các ô bao gồm độ lâu năm chuỗi bằng 0 như các ô rỗng.

Tức là, giả dụ A1 cất một chuỗi giá trị rỗng, cách làm sẽ trả về 1.

Ô gồm chứa dữ liệu””Được cho là TRUE nếu ô chỉ định tất cả chứa dữ liệu. Trái lại thì là FALSE

Những ô cùng với độ dài chuỗi bằng 0 vậy nên ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 nếu A1 ô có dữ liệu, trái lại thì trả về 0

Nếu A1 bao gồm chuỗi quý hiếm rỗng thì công thức trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược cho rằng TRUE giả dụ ô ấn định không phải ô rỗng. Ngược lại thì là FALSE

Ô với độ lâu năm chuỗi bởi o thì là ô ko rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương từ bỏ như những công thức trên, mà lại trả về 1 nếu như A1 có bao gồm một chuỗi cực hiếm rỗng

Ví dụ dưới đây sẽ biểu diễn biểu thức súc tích có cất dữ liệu/ rỗng sẽ như vậy nào.

Xem thêm: Giải Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 2015, Đề Thi Thử Môn Toán 2015

Giả sử như tài liệu trong cột C chỉ gồm được sau thời điểm đã có tài liệu trong cột B tương ứng với trò chơi đã diễn ra thì chúng ta có thể dùng phương pháp hàm IF sau để lưu lại những game đã hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không có độ lâu năm chuỗi bằng 0 vào bảng bắt buộc cả hai cách làm đều trả về tác dụng như nhau:

*

Nếu bạn muốn xem giải đáp cách áp dụng hàm IF vào Excel này bên dưới dạng video, thì mời chúng ta theo dõi đoạn clip sau đây:

Ví dụ áp dụng hàm IF trong vấn đề xếp một số loại theo điểm số

Trong ngôi trường hợp các bạn có một yêu thương cầu sắp xếp điểm số như sau:

Từ 5 đến 6.5: xếp nhiều loại trung bìnhTừ 6.5 mang lại 8: xếp các loại kháTừ 8 trở lên: xếp nhiều loại giỏi

giả sử điểm số phía trong ô A1, thì bạn cũng có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường hòa hợp này, nếu bạn thấy vấn đề viết hàm IF lồng nhau quá tinh vi và khó khăn hiểu, thì bạn cũng có thể tham khảo biện pháp làm khác gọn ghẽ và dễ dàng nắm bắt hơn bởi cách sử dụng hàm VLOOKUP

Như vậy với bài viết này, nofxfans.com đã share cho chúng ta cách dùng hàm IF trong Excel: cách làm cho số, ký tự, tài liệu và ô trống và một trong những các ví dụ. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì tất cả thể comment ngay dưới nội dung bài viết này để shop chúng tôi có thể giải quyết mọi thắc mắc của người sử dụng một biện pháp sớm nhất.

Những kỹ năng bạn sẽ xem trực thuộc khóa học: Excel từ cơ bạn dạng tới nâng cao của học Excel Online. Khóa huấn luyện này cung cấp cho bạn kiến thức một cách rất đầy đủ và có hệ thống về các hàm, các công thế trong excel, ứng dụng excel vào công việc…