*
công thức tính nguyên tử khối trung bình?" width="154">

Với: a, b, c là số nguyên tử (hoặc % số nguyên tử) của từng đồng vị.

Bạn đang xem: Cách tính nguyên tử khối trung bình

A, B, C là nguyên tử khối (hay số khối) của từng đồng vị.

Cùng đứng đầu lời giải khám phá về đồng vị, nguyên tử khối, cùng nguyên tử khối vừa đủ nhé

I- ĐỒNG VỊ

Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học hoàn toàn có thể có số khối khác nhau. Sở dĩ vậy nên vì hạt nhân của những nguyên tử đó có cùng số proton nhưng hoàn toàn có thể khác số nơtron.

Các đồng vị của và một nguyên tố chất hóa học là đa số nguyên tử gồm cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối A của chúng khác nhau.Các đồng vị được xếp vào cùng một vị trí (ô nguyên tố) trong bảng tuần hoàn.

Thí dụ: nhân tố hiđro có tía đồng vị :

*
cách làm tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 2)" width="612">

Phần lớn các nguyên tố hoá học tập là láo hợp của đa số đồng vị. Ngoại trừ khoảng 340 đồng vị tồn tại trong từ nhiên, tín đồ ta vẫn tổng đúng theo được 2400 đồng vị nhân tạo. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học bao gồm số nơtron trong phân tử nhân khác nhau, yêu cầu có một số tính chất vật lí không giống nhau.

Thí dụ : Ở trạng thái đơn chất, đồng vị 3517Cl có tỉ số khối phệ hơn, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn nữa đồng vị 3517Cl.

Người ta phân biệt các đồng vị bền cùng không bền. Hầu như các đồng vị tất cả số hiệu nguyên tử lớn hơn 83(Z>83) là không bền, chúng có cách gọi khác là các đồng vị phóng xạ.

Nhiều đồng vị, đặc biệt là các đồng vị phóng xạ, được áp dụng nhiều trong đời sống, y học, nghiên cứu và phân tích sự cải cách và phát triển của cây trồng.....

II- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH


1. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối là trọng lượng tương đối của nguyên tử

Nguyên tử khối của một nguyên tử đến biết khối lượng của nguyên tử kia nặng gấp bao nhiêu lần 1-1 vị cân nặng nguyên tử.

Khối lượng của một nguyên tử bởi tổng trọng lượng của proton, nơtron cùng electron trong nguyên tử đó. Proton cùng nơtron các có khối lượng xấp xỉ 1u.

Electron tất cả khối lượng nhỏ dại hơn khôn cùng nhiều (0,00055u), nên có thể coi nguyên tử khối xê dịch số khối của hạt nhân

2. Nguyên tử khối trung bình

Hầu hết các nguyên tố chất hóa học là hỗn hợp của rất nhiều đồng vị cùng với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định, đề nghị nguyên tử khối của những nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối vừa đủ của hỗn hợp các đồng vị gồm tính mang đến tỉ lệ tỷ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị.

Giả sử nguyên tố gồm hai đồng vị A và B. Gọi A¯ là nguyên tử khối trung bình, A là nguyên tử khối của đồng vị A, a là tỉ lệ tỷ lệ số nguyên tử của đồng vị A, B là nguyên tử khối của đồng vị B, b là tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị B. Ta bao gồm :

*
cách làm tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 3)" width="134">

Trong những thống kê giám sát không bắt buộc độ đúng mực cao, fan ta coi nguyên tử khối bằng số khối

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ VÍ DỤ

1/ lý thuyết và phương pháp giải

Áp dụng phương pháp tính nguyên tử khối trung bình:

Với M1, M2, …, Mn: nguyên tử khối (hay số khối) của những đồng vị

x1, x2,…,xn: số nguyên tử khối xuất xắc thành phần số nguyên tử của các đồng vị

Xác định xác suất các đồng vị

Gọi % của đồng vị 1 là x %

⇒ % của đồng vị 2 là (100 – x).

- Lập phương trình tính nguyên tử khối trung bình ⇒ giải được x.

Cách 2: phương pháp giải nhanh sử dụng đường chéo để làm bài

2/ ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Đồng vị là số đông nguyên tử của và một nguyên tố, tất cả số proton cân nhau nhưng khác biệt về:

A. Số electron 

B. Số notron 

C. Số proton 

D. Số obitan

Đáp án

⇒ lựa chọn B.

Nhắc lại: các đồng vị của và một nguyên tố chất hóa học là hầu hết nguyên tử gồm cùng số proton nhưng khác biệt về số notron, cho nên số khối A khác nhau.

Ví dụ 2: Trong hàng kí hiệu các nguyên tử sau:

*
công thức tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 4)" width="347">

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nhân tố hoá học?

A. A, G cùng B

B. H cùng K

C. H, I cùng K

D. E với F

Đáp án

H với K thuộc 1 nguyên tố chất hóa học do có cùng số p. Là 10

⇒ chọn B.

Ví dụ 3: Nguyên tố Cacbon có 2 đồng vị bền: 612C chiếm 98,89% và 613C chiếm phần 1,11%. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của C là bao nhiêu?

Đáp án

*
cách làm tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 5)" width="244">

Vậy NTK vừa phải của C là 12,0111

Ví dụ 4: Đồng gồm 2 đồng vị là 2963Cu và 2965Cu. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của từng đồng vị.

Đáp án

Đặt thành phần tỷ lệ của 2963Cu và 2965Cu theo lần lượt là x và 1-x (%)

M− = 63.x +65.(1-x) = 63.54

Giải PT ⇒ x= 0,73 (73%)

% 2963Cu = 73%; với % 2965Cu = 27%

Ví dụ 5: Trong từ nhiên, X bao gồm hai đồng vị 1735X và 1737X, chiếm lần lượt 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y có hai đông vị à 11Y với 12Y, chỉ chiếm lần lượt 99,2% và 0,8% số nguyên tử Y.

a) Trong tự nhiên và thoải mái có bao nhiêu loại phân tử XY?

A. 2 

B. 4 

C. 5 

D. 6

b) Phân tử khối mức độ vừa phải của XY là

A. 36,0. 

B. 36,5. 

C. 37,5. 

D. 37,0.

Đáp án 

a) các loại phân tử XY là : 35X – 1Y, 35X – 2Y, 37X – 1Y, 37X – 2Y

b) Nguyên tử khối vừa phải của X :

*
phương pháp tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 6)" width="197">

Nguyên tử khối vừa phải Y là: 

*
công thức tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 7)" width="142">

Phân tử khối mức độ vừa phải của XY: 35,485 + 1,008 =36,493 ≈ 36,5.

Xem thêm: Lý Thuyết Bất Phương Trình Là Gì, Khái Niệm Bất Phương Trình

Ví dụ 6. Cho hợp chất AB2 tạo vày hai yếu tố A, B. B có hai đồng vị 79B: chiếm 55% số nguyên tử B với đồng vị 81B. Trong AB2, phần trăm trọng lượng của A là bởi 28,51%. Tính nguyên tử khối trung bình của A, B.

Đáp án 

Giải thích các bước giải:

Phần trăm số nguyên tử của 81B = 100%−55% = 45%

Suy ra, nguyên tử khối mức độ vừa phải của B là :

MB= 79.55% + 81.45% = 79,9

Ta có

% A= (A/A + 2B).100% = (A/B + 79,9.2).100% = 28,51%

⇒ A = 63,73

Ví dụ 7. Cacbon tất cả hai đồng vị bền là 126C và 136C, cùng Số khối của cacbon = 12,01. Tính % trọng lượng của vào hợp chất CO2 (cho MNa = 23; MO = 16)