Độ lớn chạm màn hình từ tại một điểm bên phía trong lòng ống dây tất cả dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm từng nào lần nếu như số vòng dây cùng chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần với cường độ loại điện qua ống dây giảm tứ lần
Bạn đang xem: Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi

Hai mẫu điện cường độ I1= 6 A,I2= 9 A chạy trong nhì dây dẫn thẳng song song nhiều năm vô hạn gồm chiều ngược nhau, được đặt trong chân không phương pháp nhau một khoảng tầm a = 10 cm. Chạm màn hình từ tại điểm M cáchI16 centimet và cáchI2 4 cm bao gồm độ khủng bằng


Từ cảm B của loại điện thẳng tại điểm M biện pháp dòng điện 3 cm bằng 2,4.10-5 (T). Tính cường độ chiếc điện của dây dẫn.


Một electron cất cánh vào không gian có trường đoản cú trường phần lớn có cảm ứng từ B = 10-4 T cùng với vận tốc ban đầu vo = 3,2.106 m/s vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ, khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg. Nửa đường kính quỹ đạo của electron là


Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang cái điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ bỏ trường đều phải sở hữu độ lớn chạm màn hình từ 1,2 T. Nó chịu đựng một lực từ tính năng là


Một electron cất cánh vào không khí có từ bỏ trường phần lớn có chạm màn hình từ B = 0,2 T với vận tốc ban sơ vo = 2.105m/s vuông góc với véc - tơ chạm màn hình từ. Lực Lorenxo tính năng vào electron là


Một e cất cánh với gia tốc v = 2,4.106m/s vào vào từ trường hầu hết B = 1 T theo hướng hợp với B một góc 60o. Nửa đường kính quỹ đạo chuyển động là


Một khung dây tròn nửa đường kính R = 4 cm bao gồm 10 vòng dây. Mẫu điện chạy trong mỗi vòng dây có cường độ I = 0,3 A. Chạm màn hình từ tại trọng tâm của khung là


Hai điểm M với N gần mẫu điện thẳng dài, cảm ứng từ trên M lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 lần. Tóm lại nào sau đây đúng?


Một phân tử proton vận động với tốc độ 2.106m/s vào vùng không khí có từ trường các B = 0,02 T theo hướng hợp với véc - tơ cảm ứng từ một góc 30o. Biết điện tích của hạt proton là 1,6.10-19 C. Lực Lorenxo tính năng lên proton là


Một electron (m = 9,1.10-31kg, q = -1,6.10-19C) bay với vận tốc v = 2.106 m/s vào sóng ngắn từ trường đều. Electron cất cánh vuông góc với tự trường. Nửa đường kính quỹ đạo của vận động của electron là 62,5cm. Độ lớn chạm màn hình từ là


Một dây dẫn hết sức dài căng thẳng, trọng điểm dây được uốn thành vòng tròn nửa đường kính R = 1,5 cm, trên chỗ chéo nhau dây dẫn được biện pháp điện. Chiếc điện chạy xe trên dây gồm cường độ 3 A. Chạm màn hình từ tại tâm O của vòng tròn là
Xem thêm: Vẻ Đẹp Của Người Lao Động Qua Hai Tác Phẩm Lặng Lẽ Sa Pa, Please Wait

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam