toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

tại sao khi pha trộn dung dịch boocđô yêu cầu đổ dung dịch đồng sunfat CUSO4 vào vôi tôi CA(OH)2 và yêu cầu khuấy hầu như mà không có tác dụng ngược lại.

Bạn đang xem: Cuso4 + ca(oh)2 = cu(oh)2 + caso4


*

*

refer

Khi axit sunfuric gặp nước thì chớp nhoáng sẽ có phản ứng hóa học xảy ra, đồng thời sẽ tỏa ra một nhiệt độ lượng lớn. Axit sunfuric đặc y hệt như dầu và nặng hơn trong nước. Nếu như khách hàng cho nước vào axitnước sẽ nổi trên bề mặt axitKhi xảy ra phản ứng hóa học, nước sôi mạnh mẽ và phun tung tóe khiến nguy hiểm.


- nếu như ta rót nước vào (H_2SO_4), nước sôi bất thần và kéo theo hầu hết giọt axit bắn ra xung quanh gây nguy hiểm. Cho nên, muốn pha loãng axit (H_2SO_4) đặc, tín đồ ta đề nghị rót thủng thẳng axit vào nước với khuấy nhẹ bởi đũa thủy tinh mà không được gia công ngược lại.


Câu 1: Để điều chế 560g dung dịch CuSO4 16% rất cần được lấy từng nào gam dung dịch CuSO4 8% và từng nào gam tinh thể CuSO4.5H2O.

Câu 2: Cho 200g hỗn hợp Ba(OH)2 17,1% vào 500g dung dịch tất cả hổn hợp (NH4)2SO4 1,32% cùng CuSO4 2%. Sau khi xong tất cả những phản ứng ta nhận được khí A, kết tủa B và dung dịch C.

a/ Tính thể tích khí A (đktc)

b/ rước kết tủa B rửa sạch và nung ở nhiệt cao đến trọng lượng không thay đổi thì được bao nhiêu gam rắn?

c/ Tính mật độ % của các chất vào C.


(a) Vôi tôi có công thức là Ca(OH)2 là hóa học rắn màu trắng, ít tan vào nước.

(b) dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng sống thọ của nước.

(d) mang lại dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3 không chiếm được kết tủa.


(a) Vôi tôi có công thức là Ca(OH)2 là hóa học rắn màu sắc trắng, không nhiều tan vào nước.

(c) Nhôm hoàn toàn có thể được pha trộn bằng cách thức nhiệt luyện.

(e) những kim các loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở ánh sáng thường.


Để điều chế 500g dung dịch CuSO4 16% rất cần được lấy từng nào gam dung dịch CuSO4 8% và bao nhiêu gam tinh thể CuSO4 5H2O


mCuSO4=16%.500= 80(g)

Gọi x,y là KL dd CuSO4 8% với tinh gắng CuSO4.5H2O cần đem (x>0)

m(CuSO4)= 0,08x+ 16/25y

0,08x+ 0,64y= 80 (1)

Mặt khác vị KL hỗn hợp CuSO4 16% là 500 gam nên: x+y=500 (2)

Từ (1), (2) ta có hpt:

(left{eginmatrix0,08x+0,64y=80\x+y=500endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=dfrac30007\y=dfrac5007endmatrix ight.)

Vậy để pha chế 500 gam dd CuSO4 16% thì cần 3000/7 (g) dd CuSO4 8% với 500/7 (g) tinh thể CuSO4.5H2O.

 


Cho nhàn hạ dung dịch cất amol HCl vào dung dịch đựng b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được khí X và dung dịch Y. Khi mang lại dư nước vôi trong vào hỗn hợp Y thấy xuất hiện thêm m gam kết tủa. Biểu thức contact giữa m cùng với a với b là

A. m = 560(2a- b)

 B. m = 100(2b-a)

C. m = 197 (a + b)

D. m = 100(a – b)


Cho rảnh dung dịch HCl vào hỗn hợp Na2CO3 gồm khí CO2thoát ra yêu cầu ở (1) thì HCl dư.

Còn sinh sống (2) thì NaHCO3 dư vì chưng khi mang lại Ca(OH)2 vào xuất hiện thêm kết tủa

*

Đáp án B


Cho thủng thẳng dung dịch chứa amol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 bên cạnh đó khuấy đều, nhận được khí X và dung dịch Y. Khi cho dư nước vôi vào vào hỗn hợp Y thấy lộ diện m gam kết tủa. Biểu thức contact giữa m với a với b là

A. m = 562a- b)

B. m = 1002b-a)

C. m = 197 (a + b)

D.

Xem thêm: Chọn Lọc 5 Cách Để Suy Nghĩ Nhanh Hơn Để Nhận Ra Cơ Hội Khi Nó Đến

m = 100(a – b)


Cho thư thả dung dịch HCl vào hỗn hợp Na2CO3 bao gồm khí CO2thoát ra đề xuất ở (1) thì HCl dư.

Còn sinh hoạt (2) thì NaHCO3 dư bởi vì khi mang lại Ca(OH)2 vào lộ diện kết tủa

*

HCO 3 - dư: (2b – a) mol

*


Cho nhàn nhã dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch cất b mol Na2CO3 mặt khác khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi đến dư nước vôi trong vào hỗn hợp X thấy bao gồm kết tủa lộ diện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V và a,b là