Câu bị động là 1 trong những trong những cấu trúc cơ bạn dạng không thể bỏ qua nếu như bạn đang trong hành trình đoạt được những đỉnh điểm mới trong TOEIC. Cùng Anh ngữ Ms Hoa xem thêm cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Câu bị đông trong tiếng anh lớp 9


Để giúp các bạn có ánh nhìn tổng quan liêu về thể thụ động trong giờ Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ kiến thức về công thức, cách dùng câu bị động một cách chuẩn xác nhất nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu bị động là gì?

Câu bị động (Passive Voice) là câu được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người sử dụng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là phiên bản thân hành động đó. Thời của hễ từ nghỉ ngơi câu bị động nên tuân theo thời của cồn từ làm việc câu chủ động.

Cấu trúc câu bị động

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của cồn từ “to be” + Động từ sống dạng phân từ 2)

Câu chủ động ở dạng thì nào, bọn họ chia động từ “to be” theo như đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, động từ to lớn BE được chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ sẽ trồng một cái cây ở vào vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) lưu giữ ý: “By them” gồm thể bỏ đi trong câu.

S2 be V (PII)

Nếu là loại động từ gồm 2 tân ngữ, mong mỏi nhấn mạnh vào tân ngữ nào bạn ta gửi tân ngữ kia lên thống trị ngữ nhưng thường thì chủ ngữ phù hợp của câu thụ động là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book lớn him = He was given a book (by me).

*** lưu ý chung:

1. Nếu S vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được loại bỏ trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó đem trộm xe sản phẩm của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe thiết bị của tôi đã bị mang trộm đêm qua.)

2. Nếu là fan hoặc đồ trực tiếp tạo ra hành vi thì cần sử dụng "by", cơ mà gián tiếp gây ra hành vi thì sử dụng "with"

> Tham khảo thêm:

II. Biến đổi câu chủ động sang thụ động trong thì giờ đồng hồ Anh (Tense)

Công thức gửi câu chủ động sang câu bị động các bạn học theo bảng tiếp sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going lớn + V-infi + O

S + am/is/are going khổng lồ + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đây là cách chuyển từ thể chủ động sang thể thụ động cho 12 dạng thì trong giờ đồng hồ Anh. Ví dụ vận dụng với rượu cồn từ "buy" (mua) đã giúp chúng ta có ánh nhìn tổng quan nhất nhé:

Dạng thì

Thể nhà động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì hiện tại tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì lúc này hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì thừa khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá trang bị tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai trả thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước chuyển đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông

Bước 1: xác định tân ngữ trong câu chủ động, đưa thành nhà ngữ câu bị động.

Bước 2: xác minh thì (tense) vào câu chủ động rồi vận động từ về thể thụ động như khuyên bảo ở trên.

Bước 3: thay đổi chủ ngữ trong câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những công ty ngữ ko xác định bạn cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona to lớn his birthday party last night.

➤ Fiona was invented lớn John"s birthday buổi tiệc nhỏ last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** chú ý khi gửi sang câu bị động: 

1. Các nội cồn từ (Động từ không yêu ước 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi công ty ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng ko được chuyển thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ dìm lãnh trách nhiệm)

Nếu là người hoặc thứ trực tiếp tạo ra hành vi thì cần sử dụng by tuy vậy nếu là thứ gián tiếp khiến ra hành động thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một trong những trường hợp to be/to get + P2 trọn vẹn không với nghĩa tiêu cực mà có 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà nhà ngữ đang gặp mặt phải.

Could you please kiểm tra my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ vấn đề chủ ngữ tự làm lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. đều sự đổi khác về thời cùng thể đều nhằm vào cồn từ lớn be, còn phân trường đoản cú 2 giữ lại nguyên.

to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến cấu tạo từ chất làm buộc phải vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được tạo nên sự từ (đề cập đến việc nguyên liệu bị chuyển đổi khỏi trạng thái thuở đầu để làm nên vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bởi (đề cập mang đến quá trình làm ra vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs và milk.

to be made with: Được làm với (đề cập đến chỉ một trong các nhiều làm từ chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Minh bạch thêm về phong thái dùng marry cùng divorce trong 2 thể: dữ thế chủ động và bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì tín đồ Anh ưa cần sử dụng get maried với get divorced vào dạng informal English.

Lulu & Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu and Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marrydivorce là một tân ngữ thẳng thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going lớn divorce Carola

To be/ get married/ to smb (giới trường đoản cú “to” là bắt buộc)

She got married khổng lồ her childhood sweetheart.

He has been married to Louisa for 16 years & he still doesn’t understand her.

Nếu bạn có nhu cầu nhận tứ vấn tham gia những khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giảng dạy và giáo trình từ biên soạn chuẩn theo format đề thi, cân xứng với từng trình độ chuyên môn của học tập viên. Bạn Hãy đk ngay trên Đây nhé!

III. Những dạng vào câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhị tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã cho anh ấy một trái táo.)

O1 O2

➤ An apple was given lớn him. (Một quả táo đã được trao mang đến anh ta.)

➤ He was given an táo apple by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một quả táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của những động tự tường thuật

Các hễ từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: chủ ngữ; S": công ty ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to lớn V"

People say that he is very rich.→ He is said to be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vả với những động từ have, get, make có thể được đảo qua câu thụ động với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động là câu nhờ vào vả

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ đàn ông mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to lớn V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to lớn cut by the hairdresser.(Suzy nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband to lớn clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ông xã dọn giúp công ty bếp)

 

4. Câu chủ động là câu hỏi

- Thể tiêu cực của câu hỏi Yes/No

 

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con đang dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em có thể mang vở lên nộp đến tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển chiếc ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con nhỏ nhắn đã làm bài tập hoàn thành chưa?)

 

5. Thụ động với những động từ chỉ quan lại điểm, ý kiến

Một số cồn từ chỉ quan liêu điểm chủ kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi tín đồ nghĩ anh ta mang cắp chi phí của mẹ anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought to lớn have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan là các động từ chỉ nhận thức của nhỏ người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang có tác dụng gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy một trong những phần của hành vi hoặc 1 hành động đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ đã đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đã đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu mang lại cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard to cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây bút xuống)

- Thể tủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: vày not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy thành phầm này)

IV. Bài tập về câu bị động

Để rèn luyện kiến thức và kỹ năng thể thụ động trong giờ đồng hồ Anh bọn họ đã học tập ở trên. Bây chừ các các bạn cùng làm một trong những bài tập sau với hãy kiểm tra lại đáp án bài xích tập đã có tác dụng ở phía bên dưới nhé! ( giữ ý: ko xem đáp án trước lúc làm bài xích tập)

Bài 1: đưa câu sau sang trọng câu bị động

1. John gets his sister lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going khổng lồ have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her oto tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: đến dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

1. Toshico had her oto (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... Lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage to his car?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her oto washed tomorrow.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Mầm Non Theo Thông Tư 12

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. To lớn type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Nếu các bạn có nhu cầu học TOEIC hãy nhờ rằng tham khảo những thông tin sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: