Nhận xét : Phân lớp 3d thuộc lớp M còn trống nhưng vì tiếp theo mức năng lượng 3d là mức tích điện 4s phải electron sau cuối chiếm phân lớp 4s.

Bạn đang xem: Cấu hình e của kali


Hãy lựa chọn câu phát biểu đúng :

a) 1s22s2sp3là thông số kỹ thuật electron nguyên tử của

A. B. B. C. C. N. D. O.

b) 1s22s22p63s23p2là thông số kỹ thuật electron nguyên tử của

A. Na. B. Al. C. Si. D. Cl.

c) 1s2s22p63s23p64s2là cấu hình electron nguyên tử của

A.Cl B. Ar. C. K. D. Ca.v


Hãy viết thông số kỹ thuật electron của neon (Ne), Z = 10 cùng agon (Ar), Z = 18. Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của nhị nguyên tử bên trên và điểm lưu ý về tính chất hoá học tập của chúng.


Hãy viết thông số kỹ thuật electron của những nguyên tử :

hiđro (H), Z = 1 ; liti (Li), Z = 3 ; natri (Na), Z = 11.

Cho thừa nhận xét về số electron thuộc phần bên ngoài cùng của các nguyên tử trên.


Trong nguyên tử, làm việc trạng thái cơ bản, những electron được phân bổ trên 4 lớp, lớp quyết định đặc điểm kim loại, phi kim xuất xắc khí thi thoảng là


Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử :

hiđro (H), Z = 1 ; liti (Li), Z = 3 ; natri (Na), Z = 11.

Cho nhận xét về số electron thuộc phần bên ngoài cùng của các nguyên tử trên.


Hãy viết cấu hình electron của những nguyên tử :

oxi (O), Z = 8 ; flo (F), Z = 9 ; nitơ (N), Z = 7.

Hãy dấn xét về số electron thuộc phần ngoài cùng của các nguyên tử trên. Các nguyên tố tương xứng thuộc các loại nguyên tố gì (s, p hay d) ? kim loại hay phi kim ?


Hãy viết cấu hình electron của những nguyên tử :

Liti (Li), Z = 3 ; Beri (Be), Z = 4 ; Nhôm (Al), Z = 13

Hãy thừa nhận xét về số electron thuộc phần ngoài cùng của các nguyên tử trên. Các nguyên tố tương xứng thuộc các loại nguyên tố gì (s, p hay d) ? kim loại hay phi kim ?


Hãy viết cấu hình electron của những nguyên tử tất cả Z = 3 mang lại Z = 10 và nhận xét đến số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong hàng đó.


Hãy viết kí hiệu của toàn bộ các phân lớp ở trong 4 lớp đầu K, L, M, N.

Hãy viết kí hiệu của các phân lớp kia theo thiết bị tự tăng dần của các mức năng lượng.

Cho dìm xét vể sản phẩm công nghệ tự các mức năng lượng.

Xem thêm: Phân Tích Phẩm Chất Của Người Đàn Bà Hàng Chài, Phân Tích Người Đàn Bà Hàng Chài


Hãy cho thấy nguyên tắc phân bố những electron trên những lớp với phân lớp (khi nguyên tử sinh hoạt trạng thái cơ bản).


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam