*

Từ cấu hình electron của nguyên tử liti để giúp đỡ ta suy ra điều gì? bài viết bên dưới để giúp đỡ các em giải quyết vấn đề trên.

Bạn đang xem: Cấu hình e của li

Bạn vẫn xem: cấu hình electron của Li (Liti)


Cấu hình electron của Li (Liti)

1. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử liti (Z = 3)

– Liti có số hiệu nguyên tử là 3 ⇒ nguyên tử liti gồm 3 electron.

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử liti là 1s2 2s1.

Viết gọn: 2s1.

2. Mối quan hệ giữa thông số kỹ thuật electron với địa chỉ trong bảng tuần hoàn và đặc điểm nguyên tố

– địa chỉ Li vào bảng tuần hoàn:

+ Từ cấu hình electron của Li là 1s2 2s1 sẽ xác định được nguyên tử Li có 3 electron, phân bố trên 2 lớp electron cùng số electron lớp ngoài cùng bằng 1.

⇒ Vậy liti làm việc ô đồ vật 3 (do Z = 3); chu kì 2 (do tất cả 2 lớp electron), đội IA (do có một electron hóa trị, nhân tố s).

– đặc thù nguyên tố:

+ Liti có một electron ở phần ngoài cùng buộc phải Li là kim loại kiềm.

+ Liti có xu hướng nhường 1 electron khi tham gia phản ứng hóa học để đạt cấu hình bền bỉ của He.

+ bí quyết oxit: Li2O (là oxit bazơ)

+ cách làm bazơ tương ứng: LiOH (là bazơ mạnh)

3. Ví dụ

Câu 1: X là nguyên tố s. Tổng số hạt trong nguyên tử của thành phần X là 10. Vị trí của X vào bảng tuần hoàn là

A. ô 6, chu kì 2, team IVA.

B. ô 3, chu kì 2, đội IA.

Article post on: nofxfans.com


C. ô 4, chu kì 2, team IIA.

D. ô 5, chu kì 2, đội IIIA.

Lời giải:

Đáp án B

X là nhân tố s nên X thuộc team A.

Gọi số phân tử electron, proton, nơtron theo lần lượt là e, p, n.

Tổng số hạt của nguyên tử X là 10 ⇒ e + p + n = 10

Mà e = p. Nên 2p + n = 10

Lại có: 1≤np≤1,5 ⇒ 1≤10−2pp≤1,5

Article post on: nofxfans.com


⇒ 2,8 ≤ p. ≤ 3,3 ⇒ phường = 3 (thỏa mãn)

⇒ Nguyên tử X bao gồm 3 electron.

⇒ thông số kỹ thuật electron của X là 1s22s1.

⇒ X trực thuộc ô máy 3, chu kì 2, nhóm IA.

Câu 2: Nguyên tử X có electron ở đầu cuối điền vào phân lớp 2s cùng có xu hướng nhường 1 electron khi thâm nhập phản ứng hóa học. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X là

A. 1s22s1.

B. 1s22s2.

C. 1s12s3.

Article post on: nofxfans.com

Liên quan:

D. 1s12s2.

Lời giải:

Đáp án A

Nguyên tử X có xu thế nhường 1 electron khi tham gia phản ứng hóa học.

⇒ X thuộc nhóm IA.

⇒ X có 1 electron phần bên ngoài cùng.

Mà nguyên tử X có electron sau cuối điền vào phân lớp 2s.

⇒ cấu hình electron phần ngoài cùng là 2s1.

Xem thêm: Tổng Các Chữ Số Của Một Số Tự Nhiên Khi Chia 9 Dư 5 Thì Số Tự Nhiên Đó Chia 9 Có Số Dư Là

⇒ thông số kỹ thuật electron của X là 1s22s1

Cấu hình electron của S

Cấu hình electron của Mg

Cấu hình electron của Na

Cấu hình electron của Ne

Cấu hình electron của Al

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm miễn phí tổn ôn thi THPT quốc gia tại khoahoc.vietjack.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa gồm đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm vật lý bao gồm đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm giờ Anh bao gồm đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác

Article post on: nofxfans.com


Bạn đã đọc nội dung bài viết từ thể loại Hóa học tại website https://nofxfans.com.