Giải bài Tập Ôn Tập Chương II SGK Hình học 11 bao gồm 3 phần: câu hỏi ôn tập chương II, bài tập ôn tập chương 2, câu hỏi trắc nghiệm chương II. Trang 77, 78, 79 sách giáo khoa Hình 11.

Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 11

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

Trả lời Câu 1 (trang 77 SGK Hình học 11): Hãy nêu những cách xác định mặt phẳng...
*
Trả lời Câu 2 (trang 77 SGK Hình học 11): Thế nào là đường thẳng tuy nhiên song với đường...Trả lời Câu 3 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu phương pháp chứng minh bố đường thẳng...
*
Trả lời Câu 4 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng...Trả lời Câu 5 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu phương pháp chứng minh...Trả lời Câu 6 (trang 77 SGK Hình học 11): Phát biểu định lí Ta - lét trong ko gian...
*
Trả lời Câu 7 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu cách xác định thiết diện bởi một...

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II

Bài 1 (trang 77 SGK Hình học 11): mang đến hai hình thang ABCD và ABEF có thông thường đáy lớn...
*
Bài 2 (trang 77 SGK Hình học 11): mang đến hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là...Bài 3 (trang 77 SGK Hình học 11): đến hình chóp đỉnh S có đáy là hình thang...
*
Bài 4 (trang 78 SGK Hình học 11): mang lại hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt...
*

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2

Bài 1 (trang 78 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề không nên trong các mệnh đề sau đây:...Bài 2 (trang 78 SGK Hình học 11): Nếu ba đường thẳng không cùng nằm vào một...Bài 3 (trang 78 SGK Hình học 11): đến tứ diện ABCD. Gọi I, J và K lần lượt là...
*
Bài 4 (trang 79 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau...Bài 5 (trang 79 SGK Hình học 11): cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm...Bài 6 (trang 79 SGK Hình học 11): cho hình lăng trụ tam giác ABC.A"B"C"...

Xem thêm: Huy Cận Là Nhà Thơ Nổi Tiếng Từ Thời Nào, Tiểu Sử Nhà Thơ Huy Cận

*
Bài 7 (trang 79 SGK Hình học 11): mang lại tứ diện đều S.ABC cạnh bằng a. Gọi I là...Bài 8 (trang 80 SGK Hình học 11): Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của...Bài 9 (trang 80 SGK Hình học 11): mang đến hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy,...
*
Bài 10 (trang 80 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau...Bài 11 (trang 80 SGK Hình học 11): mang đến hình vuông ABCD và tam giác đều SAB...Bài 12 (trang 80 SGK Hình học 11): Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, P, Q...Xem đầy đủ: Giải bài bác tập Hình học 11 chương 2 SGK