Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một trong những phương trình lượng giác thường xuyên gặpÔn tập chương 1Bài 1: luật lệ đếmBài 2: thiến - Chỉnh hòa hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép test và trở thành cốBài 5: tỷ lệ của đổi thay cốÔn tập chương 2 bài bác 1-2: cách thức quy hấp thụ toán học tập - hàng sốBài 3: cấp số cộngBài 4: cấp cho số nhânÔn tập chương 3Bài 1: số lượng giới hạn của hàng sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của những hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cung cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
100 bài bác tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 (có đáp án): Hàm con số giác
Trang trước
Trang sau

100 bài tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác

Để học giỏi Đại Số cùng Giải tích lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác. Các bạn vào tên bài để theo dõi phần bài xích tập và thắc mắc trắc nghiệm tất cả đáp án tương ứng.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 11 chương 1


Trắc nghiệm Hàm con số giác bao gồm đáp án

Câu 1. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) tất cả tập khẳng định là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp


Câu 2.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) gồm tập xác minh là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Câu 3.Tập xác minh của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án D


Câu 4.Hàm số :

*

tất cả tập khẳng định là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời C


Câu 5.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) với k ∈ Z.

Khoảng nào tiếp sau đây không phía bên trong tập khẳng định của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Câu 6.Hàm số :

*

có tập xác minh là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

Câu 7.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không tồn tại tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

Câu 8.Hàm số

*
vừa lòng tính chất nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Xác định trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

Câu 9.Trong những hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

Câu 10.Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bạn dạng có đáp án

Câu 1: Phương trình sinx = cosx tất cả số nghiệm trực thuộc đoạn <0;π> là:

A.1

B.4

C.5

D.2

Hiển thị đáp án

Ta bao gồm sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> yêu cầu k = 0. Vậy chỉ có một nghiệm của phương trình thuộc <0;π>.Chọn đáp án A


Câu 2: Phương trình sin2x = 1 tất cả nghiệm là:

A.π/2+k4π, k ∈ Z.

B.π/2+kπ, k ∈ Z.

C.π/4+k2π, k ∈ Z.

D.π/4+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 3: Phương trình sin2 x/3 = 1 gồm nghiệm là:

A.π/2+k2π, k ∈ Z.

B.3π/2+k2π, k ∈ Z.

C.3π/2+k3π, k ∈ Z.

D.kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án
*

Chọn đáp án C


Câu 4: Phương trình 2cosx - √3 = 0 gồm tập nghiệm trong tầm (0;2π) là:

*
Hiển thị đáp án
*

Chọn lời giải A


Câu 5: Phương trình sin(πcos2x) = 1 tất cả nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z.

B.π+k2π, k ∈ Z.

C.π/2+kπ, k ∈ Z.

D.±π/6+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 6: Phương trình cosx/2 = - 1 tất cả nghiệm là:

A.x = 2π + k4π, k ∈ Z. B.x = k2π, k ∈ Z.

C.x = π + k2π, k ∈ Z. D.x = 2π + kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 7: Phương trình cos23x = 1 tất cả nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Phương trình tan( x - π/4) = 0 gồm nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 9: Phương trình cot( x + π/4) = 0 gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Tìm Số Bé Nhất Chia Cho 2 Dư 1 Và Chia Cho 3 Dư 1 Là, Số Bé Nhất Chia Cho 2 Dư 1 Và Chia Cho 3 Dư 1 Là

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải B


Câu 10: vào <0;π>,phương trình sinx = 1 – cos2x bao gồm tập nghiệm là:

*
Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời D


Giới thiệu kênh Youtube nofxfans.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, nofxfans.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.nofxfans.com