Trắc nghiệm chất hóa học 10 bài 8 Sự thay đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Bạn đang xem: Câu nào sau đây đúng khi nói về tính chất hóa học của lưu huỳnh

Trắc nghiệm hóa học 10 bài 9 Sự đổi khác tuần trả tính chất của các nguyên tố hóa học cùng Định nguyên lý tuần hoàn
Trắc nghiệm hóa học 10 bài bác 11 luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

A. Lưu huỳnh không tồn tại tính oxi hoá, tính khử

B. Lưu huỳnh chỉ gồm tính oxi hoá

C. Lưu huỳnh bao gồm tính oxi hoá và tính khử

D. Lưu huỳnh chỉ tất cả tính khử


Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, cùng sự chuyển đổi của trang bị chất.Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng chất hóa học xảy ra một trong những thành phần đó.Hóa học nhiều khi được call là "khoa học tập trung tâm" vị nó là mong nối các ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như trang bị lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp cho trung học phổ thông, năm đầu tiên nên tất cả nhiều anh em mới đến từ những khu vực xa hơn bởi vì ngôi trường new lại mỗi lúc lại xa đơn vị mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một nhân loại mới khổng lồ và nhiều điều thú vị, một trang mới đang chò ngóng chúng ta.

*Xem thêm: Chất Không Phản Ứng Với Agno3 Trong Dung Dịch Nh3 Đun Nóng Tạo Thành Ag Là A

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá