Câu hỏi:Chất khủng là trieste của axit béo với chất nào sau đây?

A.Etanol.

B.Etylen glicol.

C.Glixerol.

D.Metanol.

Bạn đang xem: Chất béo là trieste của axit béo với

Lời giải:

Đáp án đúng:C.Glixerol.

Giải thích:

Chất mập là trieste của glixerol với axit béo, gọi phổ biến là triglixerit hay là triaxylglixerol.

Hãy cùng Toplời giải search hiểu chi tiết hơn về chất mập qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

I. Khái niệm, phân loại cùng cấu tạo của chất béo

1. Khái niệm

Lipit (chất béo) là những hợp chất hữu cơ tất cả trong tế bào sống, không tổ hợp trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực như: ete, cloroform, xăng dầu.

2. Phân loại

- Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit… hầu hết chúng đều là các este phức tạp.

+ Chất béo: là trieste của glixerol với những axit béo, là các axit monocacboxylic tất cả số chẵn nguyên tử C (thường từ 12C đến 24C) không phân nhánh, được gọi thông thường là triglixerit.

+ Sáp: là este của monoancol cao (≥ C16) với axit phệ (≥ C16).

+ Steroit là este của monoancol mà lại gốc hidrocacbon gồm 4 vòng có chung cạnh với axit béo.

+ Photpholipit là este của glixerol chứa 2 gốc axit khủng và 1 gốc photphat hữu cơ.

3. Cấu tạo

- Lipit là este của glixerol với các axit béo tuyệt gọi là glixerit.

*
Chất phệ là trieste của axit béo với chất như thế nào sau đây" width="186">

Hoặc C3H5(OCOR)3(khi R1≡ R2≡ R3)

- Các axit béo trong thành phần chất béo, thường:

+) Có mạch cacbon không nhánh.

+) Tổng số nguyên tử cacbon là số chẵn (16,18,...).

- Chất béo chứa các gốc axit béo no (mỡ động vật) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa các gốc axit không no (dầu thực vật) ở dạng lỏng.

- Chất béo không tan vào nước, nhẹ hơn nước, nhưng rã được vào các dung môi hữu cơ như benzen, rượu,...

- Chất béo động vật: Glixerit của axit no panmitic, stearic đề xuất ở thể rắn.

- Chất béo thực vật: Glixerit của axit chưa no oleic cần ở thể lỏng.

- Một số chất béo thường gặp:

+) Axit panmitic: C15H31COOH

+) Axit stearic: C17H35COOH

+) Axit oleic: C17H33COOH (có 1 nối đôi)

+) Axit linoleic: C17H31COOH (2 nối đôi)

+) Axit linolenoic: C17H29COOH (3 nối đôi)

II. Tính chất vật lý

1. Trạng thái tự nhiên

- Chất to là thành phần thiết yếu của mỡ động vật với dầu thực vật.

- Sáp điển hình là sáp ong.

- Steroit cùng photpholipit bao gồm trong cơ thể sinh vật.

2. Tính chất vật lý

- những triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit bự no thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng, như mỡ động vật.

- những triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit phệ không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu, thường bao gồm nguồn gốc thực vật hoặc từ động vật ngày tiết lạnh như dầu cá…

- Chất lớn nhẹ hơn nước với không rã trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ ko phân cực như benzen, xăng, ete…

III. Tính chất hóa học

Chất béo bao gồm đầy đủ những tính chất của este.

1. Phản ứng thủy phân vào môi trường axit

- lúc đun lạnh với nước có xúc tác axit, chất mập bị thủy phân tạo ra glixerol và các axit béo:

*
Chất to là trieste của axit to với chất nào sau đây (ảnh 2)" width="617">

vào công nghiệp, phản ứng bên trên được tiến hành trong nồi hấp ở 220oC và 25 atm.

2. Phản ứng xà chống hóa

lúc đun nóng với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của những axit béo. Muối natri hoặc kali của những axit béo chính là xà phòng.

*
Chất mập là trieste của axit mập với chất như thế nào sau đây (ảnh 3)" width="618">

Phản ứng của chất to với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit với không thuận nghịch.

- Chỉ số xà phòng hóa:là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit sinh ra từ sự thủy phân 1 gam lipit).

- Chỉ số axit:số mg KOH dùng để trung hòa axit tự do có trong 1 mg lipit.

3. Phản ứng hiđro hóa

- Lipit lỏng có gốc axit là ko no, để chuyển thành lipit rắn, ta mang lại tác dụng với H2 có niken làm xúc tác trong nồi hấp.

*
Chất phệ là trieste của axit lớn với chất như thế nào sau đây (ảnh 4)" width="616">

- Để đánh giá mức độ ko no của lipit, người ta dùng:

Chỉ số iot:là số gam iot có thể cộng vào 100 gam lipit.

4. Phản ứng oxi hóa

Nối đôi C = C ở gốc axi ko no của chất lớn bị lão hóa chậm bởi oxi không gian tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu. Đó là vì sao của hiện tượng dầu mỡ để thọ bị ôi.

IV. Vai trò của chất béo

1. Phương châm của chất béo trong cơ thể

- Chất mập là thức ăn quan tiền trọng của con người.

- vào cơ thể người, chất béo là nguồn cung cấp cùng dự trữ năng lượng.

- Chất bé nhỏ còn là nguyên liệu tổng hợp một số chất cần thiết mang đến cơ thể.

- Đảm bảo sự vận chuyển cùng hấp thụ các chất tổ hợp được trong chất béo.

2. Ứng dụng của chất mập trong công nghiệp

- Là nguồn dinh dưỡng quan tiền trọng của bé người.

Xem thêm: Nếu Phát Hiện Bạn Trong Lớp Nghiện Ma Túy Em Sẽ Làm Gì, Trách Nhiệm Của Học Sinh Trong Phòng Chống Ma Túy

- Là nguyên liệu để tổng hợp một số chất khác cần thiết đến cơ thể.

- vào công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng cùng glixerol. Sản xuất một số thực phẩm không giống như mì sợi, đồ hộp,…