Câu hỏi: Chất như thế nào sau đây là chất điện li yếu?

A.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là chất điện li yếu

CH3COOH

B.AgCl

C.HI

D.NH4Cl

Lời giải:

Đáp án đúng là:A.CH3COOH

Giải thích:

Chất điện li yếu là axit yếu; bazơ yếu

CH3COOH là axit yếu => chất điện li yếu

*

Kiến thức mở rộng:

I. Kiếm tìm hiểu về sự điện li

1. Định nghĩa sự điện li

- Sự điện lilà quá trình phân li những chất vào nước hoặc lúc nóng chảy thành ion.

Dung dịch (dd) dẫn điện được là vì trong dung dịch của chúng có các hạt với điện tích chuyển động tự bởi vì được gọi làcác ion.

- Chất điện li lànhững chất khi tan vào nước phân li ra ion.

- Axit, bazơ, muốiđều là những chất điện li.

2. Phân loại

- Chất điện li mạnhlà chất lúc tan vào nước, những phân tử hài hòa phân li trả toàn.

VD:Na2SO4→ 2Na++ SO42-

KOH → K++ OH-

HNO3 → H+ + NO3–

Các axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối làchất điện li mạnh.

- Chất điện li yếulà chất lúc tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch. Những axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

VD:CH3COOH ↔ CH3COO-+ H+

- Chất không điện lilà những chất lúc tan vào nước không phân li ra ion.

VD:Dung dịch đường, dung dịch rượu, ...

- Cân bằng điện li:Sự phân li của những chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Khi tốc độ phân li của phân tử chất điện li (phản ứng thuận) bằng tốc độ kết hợp giữa những ion thành phân tử chất điện li (phản ứng nghịch) thì cân bằng của quá trình điện li được thiết lập.

Độ điện li:(α) : α =nnonno= CCoCCo

Với : n là số phân tử phân li ra ion, nolà số phân tử hòa tan.

C là nồng độ mol chất chảy phân li thành ion, Colà nồng độ mol chất hòa tan.

II. Những điều cần biết về CH3COOH (Axit axetic)

1. Axit axetic là gì?

Axit axeticlà một hợp chất hữu cơ gồm tính axit mạnh, chúng bao gồm công thức hóa học CH3CO2H (cũng viết là CH3COOH). Đây là loại hóa chất đã được sản xuất từ rất lâu đời với được ứng dụng rất nhiều trong sản xuất công nghiệp, sản xuất thực phẩm xuất xắc y học...

Chúng còn tồn tại nhiều thương hiệu gọi không giống nhau như: etanoic, Hydro axetat (HAc), Ethylic acid, Axit metanecarboxylic, dấm, acetic acid, Acid ethanoic…

2. Ứng dụng của axit axeticCH3COOH vào thực tiễn

Hơn 60 % axit axeticCH3COOH được dùng trong những polyme tổng hợp từ vinyl axetat hoặc xenlulozo este. Những vinyl axetat phần lớn được cần sử dụng trong công nghiệp sơn, giấy bọc và nhựa plastic.

Dẫn xuất của axit axetic được sử dụng rộng rãi như:

Aluminum axetat: Al(OH)2CO2CH3dùng làm thuốc nhuộm vải.Muối amoni axetat CH3CO2NH4được sử dụng để sản xuất axetamid- một chất dung môi, giúp lợi tiểu cùng toát mồ hôi trong y học.Muối Kali cần sử dụng trong công nghiệp sơn.Metyl axetat dùng làm dung môi đến xenlulozo nitrat, este và các hợp chất khác.N- butyl axetat sử dụng làm dung môi trong công nghiệp sơn với gốm sứ.Axit phenylaxetic dùng trong công nghiệp nước hoa cùng tổng hợp penicinil.

Xem thêm: Hàng Nhập Khẩu Chủ Yếu Của Nước Ta Không Phải Là

Dung dịch axit axetic băng loãng dùng trong những phòng thí nghiệm lâm sàng để dung giải hồng cầu với đếm bạch cầu.