Câu 14300: Cho 61,2 gam hỗn hợp X tất cả Cu cùng Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc), hỗn hợp Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, thu được m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 61 2 gam hỗn hợp x gồm cu và fe304

151,5

B. 137,1

C.

Xem thêm: Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Mai Hồng Quỳ Pdf, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (Book, 2015)

97,5

D. 108,9


Giải bỏ ra tiết:

3Fe3O4 + 28HNO3 -> 9 Fe(NO3)3 + NO + 14 H2O

x -> 3x -> x/3 

3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)3 + 2NO + 4H2O

y -> y -> 2y/3

Cu + 2 Fe(NO3)3 -> Cu(NO3)2 + 2 Fe(NO3)2

1,5x 1,5x -> 3xta gồm : n NO =x/3 +2y/3=0,15 

=>x +2y=0,45 

m KL pư= 64y +64.1,5x + 232x=328x + 64y =61,2-2,4=58,8g

=>x=0,15

y=0,15

m =188.(1,5x +y) + 3x.180 =151,5 g

=> Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát