Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho biểu thức \(A=x^2-2\sqrt{5}x+4\). Phân tích thành nhân tử biểu thức A, rồi tìm x sao cho A có giá trị là 0.

Bạn đang xem: Cho biểu thức a bằng


*

\(A=x^2-2\sqrt{5}x+4=x^2-2\sqrt{5}x+5-1\) \(=\left(x-\sqrt{5}\right)^2-1=\left(x-\sqrt{5}-1\right)\left(x-\sqrt{5}+1\right)\)

Để \(A=0\) \(\Leftrightarrow\left<{}\begin{matrix}x=1+\sqrt{5}\\x=\sqrt{5}-1\end{matrix}\right.\)

Vậy ...


*

Cho biểu thức A=(\(\dfrac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}}-\dfrac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}\)) : (\(1-\dfrac{3-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1x}\))

1.Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.

2.Rút gọn A.

3.Tính giá trị biểu thức A khi x = \(\dfrac{1}{6-2\sqrt{5}}\).

4.Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

5.Tìm giá trị của x để biểu thức A bằng -3.

6.Tìm giá trị của x để biểu thức A nhỏ hơn -1.

7.Tìm giá trị của x để biểu thức A lớn hơn \(\dfrac{-2}{\sqrt{x}+1}\)


*

\(\left(\dfrac{\sqrt{x}}{x-4}-\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\right):\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}\)

a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn biểu thức A 

b) Tìm giá trị của x để A

A= \(A=-\dfrac{x}{4-x}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\) với x lớn hơn hoặc bằng 0; x khác 4

\(B=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}\)

a. Rút gọn A 

b. Tính giá trị của A khi x=36 

c. Tìm x để a=-1/3

d. tìm x nguyên để biểu thức A có giá trị nguyên 

e. Tìm x để A:B =-2

F. Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất, tính giá trị nhỏ nhất 

mn giúp mình với ạ mình đang cần gấp mình cảm ơn


cho biểu thức A=\(\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{1}{x-\sqrt{x}}\right):\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}\) và B=\(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}\)

a,Tính giá trị biểu thức B khi x=36

b,Tìm x để B\(\dfrac{1}{2}\)

c,Rút gọn A

d, Tìm giá trị x nguyên nhỏ nhất để biểu thức P=A.B nguyên


Cho biểu thức P = \(\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\right):\dfrac{\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}\) (với x>0; x\(\ne\)0)

a,Rút gọn biểu thức P và tìm x để P = \(\dfrac{-3}{5}\)

b,Tìm GTNN của biểu thức A=P . \(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\)


A=\(2\sqrt{12}-\sqrt{75}+\sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}\)B=\(\dfrac{x}{x-16}+\dfrac{2}{\sqrt{x}-4}+\dfrac{2}{\sqrt{x}+4}\)( Với x\(\ge\)0; x\(\ne\)16)

a) Rút gọn 2 biểu thức A, Bb) Tìm giá trị của x để B\(-\dfrac{1}{2}\)A=0


Cho biểu thức \(A=\left(\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\left(1-\dfrac{4}{\sqrt{x}+1}\right)\)

a/ Rút gọn A với \(x\ge0,x\ne1\)

b/ Tìm x để A

cho biểu thức :\(B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right):\left(\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}\right)\)

a) Rút gọn biểu thức B 

b) Tính giá trị của B khi x=\(4+2\sqrt{3}\)

 


Cho biểu thức:

\(A=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-5};B=\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{5}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{4}{x-1}\), \(x\ge0,x\ne1,x\ne25.\)

a) Chứng minh rằng \(B=\dfrac{\sqrt{x}+6}{\sqrt{x}-1}\).

b) Tính giá trị của A khi x = 49.

Xem thêm: Hoá Học 9 Bài 13: Luyện Tập Chương 1 Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

c) Tìm giá trị của x để B > 1.

d) So sánh \(C=\left(A.B+\dfrac{x-5}{\sqrt{x}-5}\right).\dfrac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}}\) với 3 \(\left(x>0,x\ne1,x\ne25\right)\)


Lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh