Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dục Khoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Cho biểu thức(B=frac5x+3+frac3x-3-frac5x+3x^2-9)

a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định

b/ Rút gọn biểu thức B

c/ Tính quý giá của biểu thức B khi x = 6

d/ Tìm giá trị nguyên của x nhằm B có mức giá trị là số nguyên


*

*

(a,)(đkxđLeftrightarrow)(heptegincasesx+3 e0\x-3 e0endcases)(Rightarrow x epm3)

(b,)(B=frac5x+3+frac3x-3-frac5x+3x^2-9)

(=frac5left(x-3 ight)left(x-3 ight)left(x+3 ight)+frac3left(x+3 ight)left(x-3 ight)left(x+3 ight)-frac5x+3left(x-3 ight)left(x+3 ight))

(=frac5x-15+3x+9-5x-3left(x-3 ight)left(x+3 ight))

(=frac3x-9left(x-3 ight)left(x+3 ight)=frac3left(x-3 ight)left(x-3 ight)left(x+3 ight)=frac3x+3)

(c,)Tại x = 6, ta bao gồm :

(B=frac3x+3=frac36+3=frac39=frac13)

Vậy tại x = 6 thì B= 3

(d,)Để(Bin ZRightarrowfrac3x+3in ZRightarrow x+3inƯ_3)

Mà(Ư_3=left\pm1;pm3 ight\)

(Rightarrow)TH1 :(x+3=1Rightarrow x=-2)

Th2:(x+3=-1Rightarrow x=-4)

Th3 :(x+3=3Rightarrow x=0)

TH4(x+3=-3Rightarrow x=-6)

Vậy để(Bin Z)thì(xinleft-6;-4;-2;0 ight\)


Đúng(0)
*

thaingochuyen

a)Để B đc xác định thì :x+3 khác 0

x-3 khác 0

x^2-9 khác 0

=>x khác -3

x khác 3

b) Kết Qủa BT B là:3/x+3


Đúng(0)
Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

Cho biểu thức(B=dfrac5x+3+dfrac3x-3-dfrac5x+3x^2-9)

a, Tìm điều kiện của x để cực hiếm của phân thức xác định

b, Rút gọn biểu thức B

c, Tính quý giá của biểu thức B khi x = 6

d, Tìm quý giá nguyên của x để B có mức giá trị là số nguyên.

Bạn đang xem: Cho biểu thức b


#Toán lớp 8
2
kudo shinichi

(B=frac5x+3+frac3x-3-frac5x+3x^2-9)

(B=frac5x+3+frac3x-3-frac5x+3left(x-3 ight)left(x+3 ight))

B xácđịnh(Leftrightarrowheptegincasesx-3 e0\x+3 e0endcasesLeftrightarrowx epm3)

VậyB xácđịnh(Leftrightarrow x epm3)


Đúng(0)
kudo shinichi

(B=frac5x+3+frac3x-3-frac5x+3x^2-9)

(B=frac5x+3+frac3x-3-frac5x+3left(x-3 ight)left(x+3 ight))

(B=frac5left(x-3 ight)left(x+3 ight)left(x-3 ight)+frac3left(x+3 ight)left(x-3 ight)left(x+3 ight)-frac5x+3left(x-3 ight)left(x+3 ight))

(B=frac5x-15+3x+9-5x-3left(x+3 ight)left(x-3 ight))

(B=frac3x-9left(x+3 ight)left(x-3 ight))

(B=frac3left(x-3 ight)left(x+3 ight)left(x-3 ight))

(B=frac3x+3)


Đúng(0)

Cho biểu thức(A=left(frac9x^3-9x+frac1x+3 ight):left(fracx-3x^2+3x-fracx3x+9 ight))

a/ Tìm điều kiện cyar x để giá trị của phân thức xác định

b/ Rút gọn biểu thức

c/ Tính quý giá của biểu thức khi x = 4

d/ Tìm quý giá nguyên của x để A có mức giá trị là số nguyên


#Toán lớp 8
2
zZz Cool Kid_new zZz

a

(ĐKXĐ:x e3;x e-3;x e0)

b

(A=left(frac9x^3-9x+frac1x+3 ight):left(fracx-3x^2+3x-fracx3x+9 ight))

(=left:left)

(=frac9+x^2-3xxleft(x-3 ight)left(x+3 ight):frac3x-9-x^23xleft(x+3 ight))

(=frac9+x^2-3xxleft(x-3 ight)left(x+3 ight)cdotfrac3xleft(x+3 ight)-left(9-3x+x^2 ight)=frac-3x-3)

c

Với(x=4Rightarrow A=-3)

d

Để A nguyên thì(frac3x-3)nguyên

(Rightarrow3⋮x-3)

Làm nốt.


Đúng(0)
nguyen huy hoang

toi moi lop 5


Đúng(0)

cho biếu thức: (A=left(fracxx+1+frac2x-3+fracx^2+39-x^2 ight):frac-2x+2)

a) tìm kiếm điều kiện xác định của biểu thức A

b) Rút gọn gàng biểu thức A

c) Tính giá trị của biểu thức A lúc x=3

d) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên

 

 


#Toán lớp 8
1
Lưu Hiền

câu a, so sánh từng chủng loại thành nhân tử (nếu cần)

rồi tìm mtc, làm việc đây, nhân chia cũng giống như cộng trừ, bắt buộc phân tích không còn rồi ra mtc, đkxđ là cái mtc ấy không giống 0

câu b với c từ làm

câu d thì lấy dòng rút gọn rồi của câu b, rồi giải ra, nhằm nguyên thì mẫu là ước của tử, cầm cố thôi


Đúng(0)
ngonhuminh

Kết quả bạn làm câu mấy!


Đúng(0)

Cho biểu thức(A=dfrac4x+2+dfrac3x-2-dfrac5x-6x^2-4)

a, Tìm điều kiện của x để quý giá của phân thức xác định.

b, Rút gọn biểu thức A

c, Tính quý hiếm của biểu thức A lúc x = -4

d, Tìm giá trị nguyên của x để A có giá trị là số nguyên.


#Toán lớp 8
5
Nguyệt

để A xác định

(Rightarrowheptegincasesx+2 e0\x-2 e0\x^2 e4endcasesRightarrow x epm2)

(A=frac4x+2+frac3x-2-frac5x-6x^2-4)

(A=frac4.x-8left(x+2 ight).left(x-2 ight)+frac3.x+6left(x-2 ight).left(x+2 ight)-frac5x-6left(x-2 ight).left(x+2 ight))

(A=frac4x-8+3x+6-5x+6left(x+2 ight).left(x-2 ight)=frac2.left(x+2 ight)left(x+2 ight).left(x-2 ight)=frac2x-2)


Đúng(0)
shitbo

(frac4x+2+frac3x-2-frac5x-6x^2-4=frac4x+2+frac3x-2-frac5x-6left(x+2 ight)left(x-2 ight))

(=frac4x-8left(x+2 ight)left(x-2 ight)+frac3x+4left(x-2 ight)left(x+2 ight)-frac5x-6left(x-2 ight)left(x+2 ight)=frac4x-8+3x+4-5x+6left(x+2 ight)left(x-2 ight))

(=frac2x+2left(x+2 ight)left(x-2 ight)=frac2x+2x^2-4)

C,(x=4Rightarrow A=frac2x+2x^2-4=frac-612=frac-12)

d,(AinℤLeftrightarrow2x+2⋮x^2-4Leftrightarrow2x^2+2x-2x^2+8⋮x^2-4Leftrightarrow2x+8⋮x^2-4)

(Leftrightarrow2x^2+8x⋮x^2-4Leftrightarrow16⋮x^2-4)

(x^2-4inℕ)

(Rightarrow x^2inleft;4;12 ight\)

Thử lại thì 12 ko là số thiết yếu phương vậy x=0 hoặc x=2 thỏa mãn

mk học tập lớp 6 ý muốn mn cảm thông nếu tất cả sai sót


Đúng(0)

Bài 1 : cho biểu thức A =(fracxx+2)+(frac4-2xx^2-4)

a ) Tìm đk của x để biểu thức A tất cả nghĩa

b ) Rút gọn gàng biểu lắp thêm A

c ) Tìm quý hiếm của x lúc A = 0

Bài 2 : cho biểu thức B =(fracxx+3)+(frac9-3xx^2-9)

a ) Tìm đk của x để biểu thức B gồm nghĩa

b ) Rút gọn biểu lắp thêm B

c ) Tìm quý giá của x lúc B = 0

Bài 3 : mang lại phân thức : A =(fracx^2+2x+1x^2-x-2)

a ) kiếm tìm x để biểu thức A xác định

b ) Rút gọn gàng biểu thức A

c ) Tính cực hiếm của biểu thức A lúc x = 0 , 1 , 2012

d ) Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận quý hiếm nguyên

Bài 4 : mang lại biểu thức : A =(frac1x+1)+(frac1x-1)-(frac2x^2-1)

a ) tìm điều kiện của x nhằm biểu thức A bao gồm nghĩa

b ) Rút gọn gàng biểu thức A

C ) Tìm quý hiếm nguyên của x để biểu thức A nhận quý hiếm nguyên

CÁC BẠN GIẢI ĐƯỢC BÀI NÀO THÌ GIẢI GIÚP MÌNH VỚI NHÉ KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI GIẢI HẾT ĐÂU ! BÂY GIỜ MÌNH ĐANG RẤT CẦN CÁC BẠN CỐ GẮNG NHÉ !


#Toán lớp 8
5
ngonhuminh

Dài quá trôi không còn đề khỏi màn hình: nhận thấy câu như thế nào giải cấu ấy

Bài 4:

(A=fracleft(x-1 ight)+left(x+1 ight)left(x+1 ight)left(x-1 ight)-frac2left(x+1 ight)left(x-1 ight)=frac2left(x-1 ight)left(x-1 ight)left(x+1 ight))

a) DK x khác +-1

b)(dkleft(a ight)Rightarrow A=frac2left(x+1 ight))

c) x+1 đề nghị thuộc Ước của 2=> x=(-3,-2,0))


Đúng(0)
Đỗ Lê Mỹ Hạnh

1.a) Biểu thức a bao gồm nghĩa(Leftrightarrowheptegincasesx+2 e0\x^2-4 e0endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesx+2 e0\x-2 e0\x+2 e0endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesx e-2\x e2endcases)

Vậy vs(x e2,x e-2)thì bt a tất cả nghĩa

b) (A=fracxx+2+frac4-2xleft(x-2 ight)left(x+2 ight))

(=fracxleft(x-2 ight)left(x+2 ight)left(x-2 ight)+frac4-2xleft(x+2 ight)left(x-2 ight))

(=fracx^2-2x+4-2xleft(x+2 ight)left(x-2 ight))

(=fracx^2-4x+4left(x+2 ight)left(x-2 ight))

(=fracleft(x-2 ight)^2left(x+2 ight)left(x-2 ight))

(=fracx-2x+2)

c) (A=0Leftrightarrowfracx-2x+2=0)

(Leftrightarrow x-2=left(x+2 ight).0)

(Leftrightarrow x-2=0)

(Leftrightarrow x=2)(ko thỏamãnđiều kiện )

=> ko tất cả gía trịnào của x để A=0


Đúng(0)

Cho biểu thức(A=left(dfrac9x^3-9x+dfrac1x+3 ight):left(dfracx-3x^2+3x-dfracx3x+9 ight))

a, Tìm đk của x để quý hiếm của phân thức xác định

b, Rút gọn gàng biểu thức

c, Tính quý hiếm biểu thức lúc x = 4

d, Tìm quý hiếm nguyên của x để A có giá trị là số nguyên.


#Toán lớp 8
1
Pham Van Hung

a,ĐK:(heptegincasesx e0\x epm3endcases)

b,(A=left(frac9xleft(x-3 ight)left(x+3 ight)+frac1x+3 ight):left(fracx-3xleft(x+3 ight)-fracx3left(x+3 ight) ight))

(=frac9+xleft(x-3 ight)xleft(x-3 ight)left(x+3 ight):frac3left(x-3 ight)-x^23xleft(x+3 ight))

(=fracx^2-3x+9xleft(x-3 ight)left(x+3 ight).frac3xleft(x+3 ight)-x^2+3x-9=frac-3x-3)

c, với x = 4 thỏa mãn nhu cầu ĐKXĐ thì

(A=frac-34-3=-3)

d,(Ain ZRightarrow-3⋮left(x-3 ight))

(Rightarrow x-3inƯleft(-3 ight)=left-3;-1;1;3 ight\Rightarrow xinleft;2;4;6 ight\)

Mà(x e0Rightarrow xinleft2;4;6 ight\)


Đúng(0)

cho biểu thức: A=((fracxx+1+frac1x-1-frac4x2-2x^2)) : (fracx+1x-2)

a) search điều kiện xác minh của biểu thức A

b) Rút gọn gàng biểu thức A

c) Tính quý hiếm của biểu thức A lúc x = -1

d) Tìm các giá trị nguyên của x để A có mức giá trị nguyên


#Toán lớp 8
2
Nguyễn Huyền Trang

a, ĐKXĐ: x( e) 1;-1;2

b, A= (left(fracxx+1+frac1x-1-frac4x2-2x^2 ight):fracx+1x-2)

=(left(frac2x^2-2x2left(x+1 ight)left(x-1 ight)+frac2x+22left(x+1 ight)left(x-1 ight)+frac4x2left(x-1 ight)left(x+1 ight) ight) imesfracx-2x+1)

=(frac2x^2-2x+2x+2+4x2left(x+1 ight)left(x-1 ight) imesfracx-2x+1)

=(frac2x^2+4x+22left(x+1 ight)left(x-1 ight) imesfracx-2x+1)

=(frac2left(x+1 ight)^22left(x+1 ight)left(x-1 ight) imesfracx-2x+1)

=(fracx-2x-1)

c, khi x= -1

→A= (frac-1-2-1-1)

= -3

Vậy lúc x= -1 thì A= -3

Câu d thì mình đang quan tâm đến nhé, mình sẽ quay lại trả lời sau ^^


Đúng(0)
Bui Minh

a,ĐKXĐ:x#1; x#-1; x#2

b,Ta có:

A=(left(fracxx+1+frac1x-1-frac4x2-2x^2 ight):fracx+1x-2)

=(left(fracxleft(x-1 ight)2left(x+1 ight)left(x-1 ight)2+fracleft(x+1 ight)2left(x-1 ight)left(x+1 ight)2+frac4x2left(x-1 ight)left(x+1 ight) ight):fracx+1x-2)

=(frac2x^2-2x+2x+2+4xleft(x+1 ight)left(x-1 ight)2.fracx-2x+1)

=(frac2x^2+4x+2left(x+1 ight)left(x-1 ight)2.fracx-2x+1)

=(frac2left(x+1 ight)^2left(x+1 ight)left(x-1 ight)2.fracx-2x+1)

=(fracx-2x+1)

c,Tại x=-1 ,theo ĐKXĐ x#-1 (Rightarrow)A không tồn tại kết quả

d,Để A có giá trị nguyên (Rightarrowfracx-2x+1)có cực hiếm nguyên

(Leftrightarrow x-2⋮x+1)

(Leftrightarrow x+1-3⋮x+1)

Mà (x+1⋮x+1Rightarrow3⋮x+1)

(Rightarrow x+1inƯleft(3 ight)=left1;-1;3;-3 ight\)

(Rightarrow xinleft;-2;2;-4 ight\)

Mà theo ĐKXĐ x#2(Rightarrow xinleft;-2;-4 ight\)

Vậy (xinleft;-2;-4 ight\)thì a là số nguyên


Đúng(0)

Cho biểu thứcA=(fracx^2+2x2x+10+fracx-5x+frac50-5x2xleft(x+5 ight))

a. Tìm điều kiện của x nhằm A có nghĩa.

b. Rút gọn A.

c. Tìm kiếm x nhằm A = -3/4.

Xem thêm: Ejercicio De Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Môn Toán Cả Năm, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2

d. Tìm kiếm x nhằm biểu thức A có giá trị nguyên.

e. Tính giá trị của biểu thức A lúc x2-9=0


#Toán lớp 8
0

(B=left(1-fracx^2x+2 ight)cdotfracx^2+4x+4x-fracx^2+6x+4x)

a, Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức B được xác định

b,Rút gọn biểu thức B

c,Tính quý giá của B khi x=-3

d, Tìm quý hiếm của x để biểu thức B có giá trị béo nhất. Tìm giá chỉ trị lớn số 1 đó


#Toán lớp 8
2
Pham Van Hung

a, ĐK:(heptegincasesx+2 e0\x e0endcasesRightarrowheptegincasesx e-2\x e0endcases)

b,(B=left(1-fracx^2x+2 ight).fracx^2+4x+4x-fracx^2+6x+4x)

(=frac-x^2+x+2x+2.fracleft(x+2 ight)^2x-fracx^2+6x+4x)

(=fracleft(-x^2+x+2 ight)left(x+2 ight)-left(x^2+6x+4 ight)x)

(=frac-x^3-2x^2+x^2+2x+2x+4-left(x^2+6x+4 ight)x)

(=frac-x^3-2x^2-2xx=-x^2-2x-2)

c, x = -3 thỏa mãn nhu cầu ĐKXĐ của B cần với x = -3 thì

(B=-left(-3 ight)^2-2.left(-3 ight)-2=-9+6-2=-5)

d,(B=-x^2-2x-2=-left(x^2+2x+1 ight)-1=-left(x+1 ight)^2-1le-1forall x)

Dấu "=" xảy ra khi(x+1=0Rightarrow x=-1)

Vậy GTLN của B là - 1 khi x = -1


Đúng(0)
Lê Cao Phong

Thanks chúng ta ;)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


nofxfans.com
nofxfans.com)


Design by
nofxfans.com
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng