Dung dịch phản nghịch ứng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm là glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ.

Bạn đang xem: Cho các dung dịch glixerol anbumin saccarozo glucozo


Polime X tất cả đặc điểm: là hóa học rắn, vô định hình, biện pháp điện tốt, bền cùng với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải bịt mưa,… Polime X


X là ancol no, đối kháng chức, mạch hở; Y là axit cacboxylic hai chức, mạch hở, không no, vào phân tử cất 1 links đôi C=C. Z là este nhì chức được tạo bởi vì X với Y. Trong những các phương pháp phân tử sau: C6H8O4, C5H6O4, C7H10O4, C7H8O4, C8H14O4, C5H8O4, số cách làm phân tử cân xứng với Z


Hòa tan không còn 3,79 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Al với Zn (tỉ lệ mol khớp ứng là 2 : 5) vào dung dịch chứa 0,394 mol HNO3, chiếm được dung dịch Y và V ml khí N2 duy nhất (đktc). Hỗn hợp Y công dụng được về tối đa cùng với 3,88 lít dung dịch NaOH 0,125M nhằm thu được dung dịch trong suốt. Quý giá của V gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Cho biết X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Thuỷ phân trọn vẹn m gam hỗn hợp A bao gồm X với Y buộc phải dùng hoàn toản dung dịch đựng 0,195 mol NaOH, thu được hỗn hợp T. Cô cạn cảnh giác T, được 23,745 gam chất rắn khan. Phần trăm trọng lượng của X trong A


Cho các phát biểu sau:

(a) sắt kẽm kim loại cứng duy nhất là crom, kim loại có ánh nắng mặt trời nóng chảy tối đa là vonfram.

(b) láo hợp gồm Fe cùng Cu tan trọn vẹn trong hỗn hợp HCl đặc, lạnh (dư).

(c) Sắt chức năng với AgNO3 (dư) tạo muối sắt(III).

(d) cách thức thủy luyện điều chế được các kim loại: Na, K, Fe, Cu, Ag.

Xem thêm: Tập Làm Văn Tả Ca Sĩ Đang Biểu Diễn Lớp 5 : Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn

(e) Ở ánh nắng mặt trời thường, thủy ngân tính năng với lưu lại huỳnh.

(f) trong bảng tuần hoàn, con số các nguyên tố sắt kẽm kim loại ít hơn các nguyên tố phi kim.

Số tuyên bố đúng là


Có một số trong những chất cơ học sau: etilen, phenol, axit axetic, glixerol, anđehit axetic, axetilen, propan. Trong các các hóa học trên, bao gồm x chất công dụng được cùng với nước brom; y hóa học tham gia phản ứng tráng gương; z chất tác dụng với Cu(OH)2 ở đk thường. Tổng (x + y + z) bằng


Cho các dung dịch của các chất sau: etyl amin, anilin, alanin, axit glutamic. Số hỗn hợp làm chuyển màu quỳ tím là


Cho những chất: Cr, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3, Na2CrO4. Số hóa học phản ứng được với hỗn hợp HCl là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam