Cho các polime: Tơ tằm, nilon-6,6, nilon-6, nilon-7, PPF, PVA, PE. Số chất chức năng được với dung dịch NaOH khi nấu nóng là


Cho các polime: chất thủy tinh hữu cơ; nilon-6; nilon-6,6; nilon-7; nhựa novolac; tơ olon; poli vinyl axetat. Số polime bị thủy phân trong môi trường xung quanh H+/OH- là


Cho những vật liệu polime sau: bông, tơ tằm, chất thủy tinh hữu cơ, nhựa PVC xenlulozơ và len. Số lượng polime thiên nhiên là


Cho các polime sau: Tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, tơ nitron, cao su đặc buna-S, poli vinylclorua, poli vinylaxetat, nhựa novolac. Số polime tất cả chứa nguyên tố oxi vào phân trường đoản cú là:


Cho những polime sau: cao su thiên nhiên lưu hóa, poli vinyl clorua, thủy tinh trong hữu cơ, glicogen, polietilen, amilozơ, amilopectin, polistiren, vật liệu nhựa rezol. Số polime có kết cấu mạch không phân nhánh là


Trong các loại tơ sau: tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron, tơ lapsan, nilon-6,6. Số tơ được pha trộn bằng phương thức trùng ngưng là


Cho các polime sau: PE, PVC, cao su đặc buna, PS, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, vật liệu nhựa novolac, cao su đặc lưu hóa, tơ nilon-7. Số chất có cấu tạo mạch ko phân nhánh là


Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh trong plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ vised) tơ nitron, cao su đặc buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng thích hợp là


Trong những polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) tơ capron; (3) nilon-6,6; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) poli(vinylclorua); (6) poli(vinyl axetat). Các polime rất có thể tổng hợp bằng phản ứng trùng hòa hợp là:


Trong các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hòa hợp là


Cho những polime sau: poll (vinyl clorua); tơ olon; cao su Buna; nilon-6,6; thủy tinh hữu cơ; tơ lapsan, poli Stiren. Số polime được pha chế từ làm phản ứng trùng thích hợp là


Cho các nhận xét sau:

1-Chất mập thuộc các loại chất este.

Bạn đang xem: Cho các polime sau cao su lưu hóa

2-Tơ nilon, tơ capron, tơ enang đông đảo điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

3-Vinyl axetat không pha trộn được thẳng từ axit và ancol tương ứng.

4-Nitro benzen làm phản ứng cùng với HNO3 quánh (xúc tác H2SO4 đặc) sản xuất thành m-đinitrobenzen.

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn Bài Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng Đạo Lí (Chi Tiết)

5-Anilin phản ứng cùng với nước brom dư tạo nên thành p-bromanilin.

Số thừa nhận xét đúng là


Trong số các chất sau: HO-CH2-CH2-OH, C6H5-CH=CH2, C6H5CH3, CH2=CH-CH=CH2, C3H6, H2N-CH2-COOH, caprolactam cùng C4H6. Số chất có chức năng trùng hòa hợp để sản xuất polime là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam