toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết mối cung cấp điện tất cả suất điện cồn E = 12V và bao gồm điện trở vào , các điện trở R 1 = 10 Ω , R 2 = 5 Ω , R 3 = 8 Ω

a) Tính tổng trở R N của mạch ngoài

b) Tính cường độ chiếc điện I chạy qua nguồn điện với hiệu điện nạm mạch không tính U

c) Tính hiệu điện thay U1 giữa hai đầu điện trở R1

d) Tính hiệu suất H của nguồn điện

e) Tính nhiệt độ lượng toả ra sinh sống mạch ko kể trong thời hạn 10 phút

 

*

*

*


Một mạch điện tất cả sơ đồ vật hình 11.1, trong những số ấy nguồn điện tất cả suất điện đụng E = 6V và gồm điện trở trong r = 2ω, những điện trở R1 = 5ω, R2 = 10ω cùng R3 = 3ω.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ

*

a) đối chiếu và cho thấy các năng lượng điện trở mạch bên cạnh của mạch điện bao gồm sơ đồ như hình 11.1 được mắc cùng với nhau như thế nào? Từ kia nêu bí quyết tìm năng lượng điện trở tương tự của mạch bên cạnh này.

b) Tính cường độ chiếc điện I chạy qua nguồn và hiệu điện cố gắng mạch ngoại trừ U.

c) Tính hiệu điện rứa U1 thân hai đầu năng lượng điện trở R1


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn điện gồm suất điện đụng E = 9V cùng điện trở vào r = 1 Ω. Các điện trở bên cạnh R 1 = R 2 = R 3 = 3 Ω , R 4 = 6 Ω .Tính cường độ mẫu điện chạy qua năng lượng điện trở R 4 .

*

A. 1A

B. 1,5A

C. 2/3A

D. 1/3A


Cho mạch điện bao gồm sơ vật như hình vẽ. Trong các số ấy các pin như thể nhau, mỗi pin gồm suất điện động E = 1,5V và gồm điện trở vào r = 1 Ω Điện trở của mạch quanh đó R = 6  Ω

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính

b) Tính hiệu điện thế U A B

c) Tính công suất của bộ pin, từng pin

*

 


Xét mạch kín đáo gồm mối cung cấp điện bao gồm suất điện động E = 2 V, điện trở vào r = 0 , 1 Ω  mắc với năng lượng điện trở xung quanh R = 99 , 9 Ω . Hãy xác định

a) Cường độ mẫu điện trong mạch

b) Hiệu điện cố gắng giữa hai cực của nguồn điện

c) hiệu suất của mối cung cấp điện


Có mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện có suất điện động E = 12V và có điện trở vào r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch ngoại trừ R 1 = 4 , 5 Ω , R 2 = 4 Ω , R 3 = 3 Ω

*

Xác định năng suất của nguồn điện áp khi K đóng

A. 91,67%

B. 81,67%

C. 95,83%

D. 93,75%


Có mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện có suất điện rượu cồn E = 12V và gồm điện trở trong r = 0,5 Ω. Những điện trở mạch ngoại trừ R 1 = 4 , 5 Ω , R 2 = 4 Ω , R 3 = 3 Ω

*

Xác định hiệu suất toả nhiệt sống mạch không tính khi K đóng

A. 16,875 W

B. 22 W

C. 43,12 W

D. 11,5 W


Cho mạch điện như hình vẽ, trong những số ấy nguồn điện gồm suất điện cồn 15V và tất cả điện trở trong cực kỳ nhỏ, có điện trở sinh hoạt mạch quanh đó là R 1 = 3Ω, R 2 = 4 Ω và R 3 = 5 Ω. Cường độ loại điện chạy vào mạch với hiệu điện vậy giữa hai đầu điện trở R gấp đôi lượt là

*

A. 1A và 4V

B. 2A với 5V

C. 1,25A với 5V

D. 1,25A cùng 6V


*

Cho mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình vẽ bên, trong đó nguồn điện tất cả suất điện đụng 15 V và gồm điện trở trong hết sức nhỏ, các điện trở sinh hoạt mạch quanh đó là R1 = 3 Ω, R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω. Cường độ mẫu điện chạy vào mạch cùng hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu năng lượng điện trở R2 theo thứ tự là

A. 1 A cùng 4 V.

B. 2 A cùng 5 V.

C. 1,25 A với 5 V.

Xem thêm: ️ Bộ Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 9 Co Dap An, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán

D. 1,25 A cùng 6 V.


Cho mạch điện bao gồm sơ đồ gia dụng như bên trên Hình 9.2, trong số ấy nguồn điện tất cả suất điện hễ E = 12 V và bao gồm điện trở trong cực kỳ nhỏ, những điện trở làm việc mạch quanh đó là  R 1  = 3 Ω,   R 2 = 4 Ω và  R 3 = 5 Ω. Tính công của điện áp nguồn sản ra vào 10 phút và năng suất toả nhiệt độ ở điện trở  R 3 ?