Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah

*

1. Mang đến tam giác ABC vuông tại A, mặt đường cao AH. Trường đoản cú trung điểm E của AC vẽ EF vuông góc cùng với BC trên F. Hội chứng minh:

a) EF2=(dfracBH.CH4)

b) AF=BE.cosC


*

a) Xét(Delta CAH:)ta có: E là trung điểm AC và(EFparallel AH(ot BC))

(Rightarrow F)là trung điểm CH(Rightarrow EF)là con đường trung bình(Rightarrow EF=dfrac12AH)

tam giác ABC vuông trên A có đường cao AH nên áp dụng hệ thức lượng

(Rightarrow AH^2=BH.CH)

Ta có:(EF^2=left(dfrac12AH ight)^2=dfrac14AH^2=dfrac14.BH.HC)

b) Ta có:(angle BAE+angle BFE=90+90=180Rightarrow ABFE)nội tiếp

(Rightarrowangle FBE=angle FAE)

Xét(Delta CBE)và(Delta CAF:)Ta có:(left{eginmatrixangle CBE=angle CAF\angle BCAchungendmatrix ight.)

(RightarrowDelta CBEsimDelta CAFleft(g-g ight)RightarrowdfracAFBE=dfracACBC=cosCRightarrow AF=cosC.BE)

*

Cho tam giác ABC vuông tại A bao gồm đường cao AH.

1) cho thấy AB=3 cm, AC=4 cm. Tính độ dài những đoạn BC,HB,HC,AH

2) Vẽ HE vuông góc cùng với AB trên E, HF vuông góc với AC tại F

a) hội chứng minh: AE.EB=HE2

b) chứng minh: AE.EB+AF.FC=AH2

3) hội chứng minh: BE=BC. Cos3B


Lớp 9 Toán Chương I - Hệ thức lượng vào tam giác vuông
2
0
*

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Call E, F theo lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. Chứng minh:

a)(BC^2=3AH^2+BE^2+CF^2)

b)(dfracAB^3AC^3=dfracBECF)


Lớp 9 Toán Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông
1
0

Cho tam giác ABC vuông tại C, đường cao CH. Biết AH = 4cm. HB = 9cm

a) Tính CH, CA ?

b) Kẻ HE vuông góc vớiAC, F vuông góc vớiBC (E thuộcAC, F ở trong BC) bệnh minh: CE . CA = CF . CB. Từ bỏ đó triệu chứng minh: tam giác CEF đồng dạng cùng với tam giác CBA

c) chứng minh: AB = ACcosA + BCcosB


Lớp 9 Toán Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông
1
0

Cho tam giác ABC vuông tại A , con đường cao AH ; biết AB= 9cm ; AC = 12cm .a) Tính BC , AH .b) Tính số đo góc B ( có tác dụng tròn đến phút ) c) call M là trung điểm của BC. Đường trực tiếp vuông góc với BC trên M giảm AC trên D . Chứng tỏ 2AC.DC = BC2


Lớp 9 Toán Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông
2
1

Cho tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH, AB=3cm, BC=6cm.1) Giải tam giác ABC2) điện thoại tư vấn E, F lần lượt là hình chiếu của H bên trên cạnh AB với AC.a) Tính độ dài AH và bệnh minh: EF=AHb) Tính: EA.EB+AF.FC


Lớp 9 Toán Chương I - Hệ thức lượng vào tam giác vuông
0
1

Cho tam giác ABC vuông trên A con đường cao AH. Gọi EF theo sản phẩm tự là hình chiếu của H trên AB AC

A) triệu chứng minh(BC=ABcdot sinC+ACcdot cosC)

B) bệnh mình(AFcdot AC^2=EFcdot BCcdot AE)

C)Chứng minh(AH^3=BCcdot BEcdot CF=BCcdot AEcdot AF)


Lớp 9 Toán Chương I - Hệ thức lượng vào tam giác vuông
1
0

Cho tam giác ABC vuông tại A , AH là con đường cao , góc ABC =60° . GỌI M LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AB , N LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AC . Rước D đối xứng với H qua M và E đối xứng cùng với H qua N. A, chứng minh AH^2=AD. AEb, tia phân giác của góc ABC giảm AC tại K. Cm: sin góc ABC= 2sin góc ABK × cos CBK


Lớp 9 Toán Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông
0
0

Cho Tam giác ABC vuông tại A bao gồm AB=9 cm, BC=15, đường cao AH

a) Tính AH, CH

b) qua B vẽ mặt đường thẳng vuông góc với BC giảm AC tại D. Tia phân giác của C cắt AB tại N và BD trên M. Chứng tỏ CN.CD=CM.CB

c) chứng tỏ NA.CD=MD.CA


Lớp 9 Toán Chương I - Hệ thức lượng vào tam giác vuông
2
0

Cho tam giác ABC vuông trên A, đường cao AH (HϵBC)

a) Biết AB = 12cm, BC = 20cm. Tính AC, B, AH (góc làm cho tròn cho độ)

b) Kẻ HE vuông góc AB (EϵAB).Chứng minh: AE.AB=AC2-HC2

c) Kẻ HF vuông góc AC (FϵAC).Chứng minh: AF=AE.tanC


Lớp 9 Toán Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)
Xem thêm: Soạn Văn Bài Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội (Chi Tiết)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)