*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Chọn biến đổi đúng trong các biến đổi sau

Đồ thị biểu diễn sự dựa vào của cường độ cái điện vào hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu dây dẫn tất cả dạng là:


Cường độ cái điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu nhẵn đèn. Điều đó tức là nếu hiệu điện gắng tăng 1,2 lần thì:


Khi đặt vào nhị đầu dây dẫn một hiệu điện cố gắng 6V thì cường độ mẫu điện qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện gắng đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ cái điện qua nó là:


*

Trên hình là đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu năng lượng điện thế so với các dây dẫn khác nhau. Phụ thuộc đồ thị cho biết điện trở R1, R2, R3có cực hiếm là:

*
Xem thêm: Xà Phòng Hóa Hoàn Toàn 17 6 Gam Hỗn Hợp 2 Este Là Etyl Axeta

Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của cường độ cái điện vào hiệu điện vắt khi làm thí nghiệm với hai trang bị dẫn bao gồm điện trở khác biệt (R_1 e R_2)như mẫu vẽ 5. Biết tổng điện trở của chúng là (36,,Omega ). Độ mập của mỗi năng lượng điện trở là

*


Hình dưới là đồ vật thị màn trình diễn sự phụ thuộc vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện ráng của tứ dây dẫn khác nhau. Gọi R1, R2, R3, R4 theo thứ tự là năng lượng điện trở của 4 dây tương ứng. Điện trở của dây dẫn có mức giá trị lớn nhất là: