Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài xích tập Toán lớp 10 lựa chọn lọc, có giải mã | 2000 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 10 có lời giải

Tài liệu tổng đúng theo trên 100 dạng bài bác tập Toán lớp 10 Đại số và Hình học tập được những Giáo viên những năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn với rất đầy đủ đủ cách thức giải, ví dụ như minh họa và trên 2000 bài xích tập trắc nghiệm chọn lọc từ cơ phiên bản đến cải thiện có lời giải sẽ giúp học sinh ôn luyện, biết phương pháp làm những dạng Toán lớp 10 trường đoản cú đó đạt điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 10.

Bạn đang xem: Chuyên đề toán 10 nâng cao

Các dạng bài xích tập Đại số lớp 10

Chuyên đề: Mệnh đề - Tập hợp

Chuyên đề: Mệnh đề

Chuyên đề: Tập thích hợp và các phép toán trên tập hợp

Chuyên đề: Số ngay sát đúng với sai số

Bài tập tổng phù hợp Chương Mệnh đề, Tập phù hợp (có đáp án)

Chuyên đề: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chủ đề: Đại cưng cửng về hàm số

Chủ đề: Hàm số bậc nhất

Chủ đề: Hàm số bậc hai

Bài tập tổng vừa lòng chương

Chuyên đề: Phương trình. Hệ phương trình

Các dạng bài bác tập chương Phương trình, Hệ phương trình

Dạng 11: Các dạng hệ phương trình đặc biệt

Chuyên đề: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Các dạng bài xích tập

Chuyên đề: Thống kê

Các dạng bài xích tập

Chuyên đề: Cung và góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Các dạng bài tập Hình học lớp 10

Chuyên đề: Vectơ

Chuyên đề: Tích vô hướng của hai vectơ cùng ứng dụng

Chuyên đề: phương thức tọa độ trong phương diện phẳng

Chủ đề: Phương trình con đường thẳng

Chủ đề: Phương trình mặt đường tròn

Chủ đề: Phương trình mặt đường elip

Cách xác định tính phải trái của mệnh đề

Phương pháp giải

+ Mệnh đề: xác định giá trị (Đ) hoặc (S) của mệnh đề đó.

+ Mệnh đề chứa vươn lên là p(x): kiếm tìm tập đúng theo D của các biến x nhằm p(x) (Đ) hoặc (S).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: trong các câu bên dưới đây, câu như thế nào là mệnh đề, câu nào chưa phải là mệnh đề? nếu là mệnh đề, hãy khẳng định tính đúng sai.

a) x2 + x + 3 > 0

b) x2 + 2 y > 0

c) xy cùng x + y

Hướng dẫn:

a) Đây là mệnh đề đúng.

b) Đây là câu khẳng định nhưng không phải là mệnh đề vày ta chưa xác minh được tính đúng sai của chính nó (mệnh đề cất biến).

c) Đây không là câu khẳng định nên nó chưa hẳn là mệnh đề.

Ví dụ 2: xác minh tính đúng sai của các mệnh đề sau:

1) 21 là số yếu tố

2) Phương trình x2 + 1 = 0 có 2 nghiệm thực rõ ràng

3) phần lớn số nguyên lẻ gần như không phân tách hết cho 2

4) Tứ giác tất cả hai cạnh đối không tuy nhiên song với không cân nhau thì nó chưa phải là hình bình hành.

Hướng dẫn:

1) Mệnh đề sai do 21 là thích hợp số.

2) Phương trình x2 + 1 = 0 vô nghiệm buộc phải mệnh đề bên trên sai

3) Mệnh đề đúng.

4) Tứ giác tất cả hai cạnh đối không tuy vậy song hoặc không cân nhau thì nó không phải là hình bình hành buộc phải mệnh đề sai.

Ví dụ 3: trong những câu sau đây, câu làm sao là mệnh đề, câu nào chưa phải là mệnh đề. Giả dụ là mệnh đề thì nó thuộc nhiều loại mệnh đề gì và xác minh tính đúng sai của nó:

a) ví như a phân tách hết cho 6 thì a chia hết đến 2.

b) nếu tam giác ABC phần lớn thì tam giác ABC bao gồm AB = BC = CA.

c) 36 chia hết cho 24 nếu và chỉ nếu 36 chia hết mang lại 4 cùng 36 chia hết mang đến 6.

Hướng dẫn:

a) Là mệnh đề kéo theo (P ⇒ Q) với là mệnh đề đúng, trong đó:

P: "a phân tách hết đến 6" với Q: "a phân chia hết mang đến 2".

b) Là mệnh đề kéo theo (P ⇒ Q) với là mệnh đề đúng, vào đó:

P: "Tam giác ABC đều" cùng Q: "Tam giác ABC tất cả AB = BC = CA"

c) Là mệnh đề tương đương (P⇔Q) cùng là mệnh đề sai, vào đó:

P: "36 phân chia hết cho 24" là mệnh đề không nên

Q: "36 phân tách hết mang lại 4 với 36 phân tách hết mang đến 6" là mệnh đề đúng.

Ví dụ 4: tìm x ∈ D để được mệnh đề đúng:

a) x2 - 3x + 2 = 0

b) 2x + 6 > 0

c) x2 + 4x + 5 = 0

Hướng dẫn:

a) x2 - 3x + 2 = 0 có 2 nghiệm x = 1 với x = 3.

⇒ D = 1; 3

b) 2x + 6 > 0 ⇔ x > -3

⇒ D = {-3; +∞)┤

c) x2 + 4x + 5 = 0 ⇔ (x + 2)2 + 1 = 0 ⇒ phương trình vô nghiệm.

Vậy D= ∅

Cách phát biểu mệnh đề điều kiện cần với đủ

Phương pháp giải

Mệnh đề: phường ⇒ Q

Khi đó: p là giả thiết, Q là kết luận

Hoặc p. Là đk đủ để có Q, hoặc Q là đk cần để sở hữu P

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Xét mệnh đề: "Hai tam giác cân nhau thì diện tích s của chúng bởi nhau"

Hãy phân phát biểu đk cần, đk đủ, đk cần với đủ.

Hướng dẫn:

1) Điều khiếu nại cần: hai tam giác có diện tích bằng nhau là đk cần nhằm hai tam giác bằng nhau.

2) Điều kiện đủ: nhì tam giác đều nhau là đk đủ nhằm hai tam giác kia có diện tích bằng nhau.

3) Điều kiện buộc phải và đủ: không có

Vì A⇒B: đúng tuy nhiên B⇒A sai, vị " hai tam giác có diện tích bằng nhau cơ mà chưa vững chắc đã bằng nhau".

Ví dụ 2:

Xét mệnh đề: "Phương trình bậc hai ax2+ bx + c = 0 có nghiệm thì

Δ=b 2 - 4ac ≥ 0". Hãy phát biểu đk cần, đk đủ và điều kiện cần với đủ.

Hướng dẫn:

1) Điều kiện cần: Δ=b2- 4ac ≥ 0 là đk cần nhằm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 bao gồm nghiệm.

2) Điều kiện đủ: Phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0 tất cả nghiệm là điều kiện đủ để Δ=b2- 4ac ≥ 0.

3) Điều kiện yêu cầu và đủ:

Phương trình bậc nhị ax2 + bx + c = 0 tất cả nghiệm là đk cần và đủ để

Δ = b 2 - 4ac ≥ 0.

Phủ định của mệnh đề là gì ? giải pháp giải bài bác tập đậy định mệnh đề

Phương pháp giải

Mệnh đề đậy định của phường là "Không đề xuất P".Mệnh đề bao phủ định của "∀x ∈ X,P(x)" là: "∃x ∈ X,P(x)−−−−−− "

Mệnh đề phủ định của "∃x ∈ X,P(x)" là "∀x ∈ X,P(x)−−−−−−"

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: phân phát biểu những mệnh đề lấp định của những mệnh đề sau:

A: n phân chia hết đến 2 và cho 3 thì nó phân chia hết cho 6.

B: √2 là số thực

C: 17 là một số trong những nguyên tố.

Hướng dẫn:

A−: n không chia hết mang lại 2 hoặc không phân chia hết cho 3 thì nó không phân chia hết mang đến 6.

B−: √2 ko là số thực.

C−: 17 ko là số nguyên tố.

Ví dụ 2: che định những mệnh đề sau và cho biết thêm tính (Đ), (S)

A: ∀x ∈ R: 2x + 3 ≥ 0

B: ∃x ∈ R: x2 + 1 = 0

Hướng dẫn:

A−:∃x ∈ R: 2x + 3 B−:∀x ∈ R: x2 + 1 ≠ 0 (Đ)

Ví dụ 3: Nêu mệnh đề đậy định của các mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề che định đó đúng tuyệt sai:

a) Phương trình x2 - 3x + 2 = 0 bao gồm nghiệm.

b) 210 - 1 phân chia hết mang đến 11.

Xem thêm: Bài Văn Tả Ngôi Trường Của Em Lớp 5 Hay Nhất, Top 15 Bài Văn Tả Ngôi Trường Hay Nhất

c) tất cả vô số số nguyên tố.

Hướng dẫn:

a) Phương trình x2 - 3x + 2 = 0 vô nghiệm. Mệnh đề tủ định sai vì phương trình bao gồm 2 nghiệm x = 1; x = 2.