Fe + Cl2 → FeCl3 được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản nghịch ứng giữa sắt với khí clo để tạo ra FeCl3. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp chúng ta biết sản phẩm tạo ra thành phầm sau bội phản ứng cũng như cân bằng một cách bao gồm xác.

Bạn đang xem: Balance the following simple equation: fe + cl2 → fecl3


2Fe + 3Cl2
*
2FeCl3

khí tiến thưởng lục rắn (nâu đỏ)


3. Cách thực hiện phản ứng sắt ra FeCl3

Cho dây fe quấn hình xoắn ốc (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo

4. Hiện tượng nhận biết phản ứng Fe tác dụng Cl2

Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ

Thông tin thêm

Sắt đă phản ứng cùng với khí clo chế tạo thành sắt (III) clorua

5. đặc thù hóa học của Fe 

a. Công dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu giữ huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở ánh sáng cao, sắt bội phản ứng được với rất nhiều phi kim.

b. Công dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tính năng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Công dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

6. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn với nước. Nước clo là các thành phần hỗn hợp gồm các chất:

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HClO

D. H2O, HCl, HClO, Cl2


Đáp án D

Cl2 gồm phản ứng với nước như sau:

H2O + Cl2 ⇔ HCl + HClO (axit clohiđric cùng axit hipoclorơ)

Nó là các thành phần hỗn hợp của dung dịch gồm Cl2, axit HCl với HClO tất cả màu đá quý lục nhạt và mùi vô cùng hắc

Trong nước Clo có chứa Cl2, HCl, HClO, H2O.


Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, fan ta thường pha trộn clo bằng cách

A. Năng lượng điện phân rét chảy NaCl.

B. Mang đến dung dịch HCl đặc chức năng với MnO2, đun nóng.

C. Năng lượng điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

D. đến F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.


Đáp án B

Phương pháp pha trộn Cl2 vào phòng phân tách là mang đến HCl chức năng với những chất gồm tính oxh mạnh

4HCl + MnO2

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O


Câu 3: hóa học dùng để làm khô khí Cl2 độ ẩm là

A. Dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. Hỗn hợp NaOH đặc.


Đáp án A: hỗn hợp H2SO4 đậm đặc được dùng để triển khai khô khí Cl2 độ ẩm .

Câu 4: Phản ứng xẩy ra khi đốt cháy sắt trong không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

D. Tạo các thành phần hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.


Đáp án A

Câu 5: hóa học nào sau đây phản ứng cùng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D

A. Sắt + Cl2

*
FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. Sắt + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Sắt + HCl → FeCl2


Câu 6: mang lại m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M với H2SO4 0,25M. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6m gam tất cả hổn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, làm việc đktc). Quý giá của m với V lần lượt là:

A. 10,8 với 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 với 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Đáp án D

Sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại nên fe còn dư, bội nghịch ứng sinh sản muối Fe2+

Số mol những chất tất cả trong bài bác là:

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 2. 0,16 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình phản bội ứng ion

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> mKL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m

=> m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 7: Dãy những chất với dung dịch nào sau đây khi rước dư có thể oxi hoá sắt thành fe (III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 8: hỗn hợp FeSO4 không làm mất đi màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D

Câu 9: đến 11,36 gam hồn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 làm phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) và dung dịch X. Hỗn hợp X rất có thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 tất cả trong dung dịch lúc đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Đáp án C

Quy đổi tất cả hổn hợp gồm bao gồm x mol Fe với y mol O

Ta tất cả 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta tất cả nNO = 0,06 mol

Qúa trình đến e :

Fe → Fe3+ + 3e

x → 3x mol

Qúa trình dấn e :

O + 2e→ O-2

y → 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định nguyên lý bảo toàn electron thì: ne mang lại = ne nhận nên 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) cùng (2) ta bao gồm x= 0,16 cùng y= 0,15

Bảo toàn nguyên tố Fe bao gồm nFe(NO3)3= nFe= x = 0,16 mol

nFe hình thành= 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x → 4x → x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23 – x → x + 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 10. đến bột fe vào dung dịch có AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X có hai muối hạt và hóa học rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X cùng hai sắt kẽm kim loại trong Y thứu tự là:

A. Cu(NO3)2; AgNO3 với Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe

C. Fe(NO3)2 ; Fe(NO3)3 với Cu; Ag

D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu; Ag


Đáp án D

2 kim loại là Cu cùng Ag => AgNO3 nên hết

2 muối gồm Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

Phương trình phản bội ứng theo lắp thêm tự sau

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu


…………………………………..

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã chuyển tới các bạn một tài liệu rất có ích Fe + Cl2 → FeCl3. Để có công dụng cao rộng trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu chăm đề Toán 8, chuyên đề vật Lí 8, định hướng Sinh học 8, Giải bài bác tập hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Fe + S → Fes - Chemical Equation BalancerĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản ứng chất hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết gần đây


*

Các dạng bài bác tập về tính lưỡng tính của nhôm hidroxit Al(OH)3 và cách giải – Hóa 12 chuyên đề


1 ngày trước
*

Bài tập luyên tập phản ứng thoái hóa khử – Hóa 10 bài bác 19


1 ngày trước
*

Kết quả tuyển sinh lớp 10 vào trường trung học phổ thông Sóc Trăng năm học 2022-2023


3 ngày trước
*

Cách viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác – Toán 10 chuyên đề


4 ngày trước
*

Cách viết phương trình đường tròn đi sang 1 điểm gồm tâm I – Toán 10 chuyên đề


4 ngày trước
*

Cách viết phương trình con đường tròn trải qua 2 điểm – Toán 10 chăm đề


5 ngày trước
*

Cách viết phương trình con đường tròn trải qua 3 điểm – Toán 10 siêng đề


5 ngày trước
*

Cách viết phương trình mặt đường thẳng đi qua một điểm tất cả vectơ pháp con đường n – Toán 10 chăm đề


5 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình xem xét này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.553)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Kết quả tìm kiếm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!