*Bạn đang xem: Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau

*

Lớp 12
hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Sinh học 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử hào hùng và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi bao gồm 6 phong so bì thư không giống nhau và 5 tem thư khác nhau. Fan ta lựa chọn và dán 3 tem lên 3 tị nạnh thư, mỗi bì thư dán một tem. Hỏi gồm bao nhiêu cách để gửi mang đến 3 người?

A (120) B (900) C (1200) D (2400) 

Lời giải bỏ ra tiết:

- cách 1: lựa chọn 3 phong so bì trong 6 phong tị nạnh cho 3 người dân có (C_6^3 = 20) (cách)

- bước 2: lựa chọn 3 tem thư trong 5 tem thư gửi mang đến 3 người dân có (6_5^3 = 10) (cách)

- bước 3: Số cách để gửi thư đến 3 tín đồ là: (3!.20.10 = 1200) 

Vậy bao gồm (1200) cách gửi thư.

Chọn C.
Xem thêm: Em Hãy Cho Biết: Vì Sao Nói Con Người Là Chủ Thể Của Lịch Sử Ngắn Nhất

*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.