CO cháy trong ko khí

CO + O2 → CO2 được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn hướng dẫn các bạn viết và cân nặng bằng đúng chuẩn phương trình làm phản ứng co cháy trong bầu không khí để tạo thành khí cacbonic. Mời chúng ta tham khảo chi tiết phương trình bên dưới đây.

Bạn đang xem: Co + o2 → co2

1. Phương trình teo cháy trong ko khí 


2CO + O2

*
2CO2

Bạn đang xem: co + O2 → CO2

2. Điều kiện phản ứng teo cháy trong oxi


Nhiệt độ

3. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1. co không khử được những oxit trong nhóm nào sau đây?

A. Fe3O4, MgO

B. MgO, Al2O3

C. Fe3O4, CuO

D. ZnO, Fe3O4


Câu 2. Nung 17,3 gam lếu láo hợp gồm Ca(HCO3)2, NaHCO3 với KHCO3, nhận được 1,8 gam H2O với m gam hỗn hợp những muối cacbonat. Cực hiếm của m là

A. 11,1.

B. 22,2.

C. 17,8.

D. 26,6.


Đáp án A

nH2O = nCO2 = 0,1 mol

mmuối cacbonat = mhỗn hòa hợp – mCO2 – mH2O = 17,3 – 0,1.44 – 1,8 = 11,1 gam


Câu 3. trong bình kín đáo chứa 5,6 lít teo ở đktc và m gam Fe3O4. Đun nóng bình tính đến khi phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thì khí vào bình gồm tỉ khối so với khí CO ban sơ là 1,457. Quý hiếm của m là

A. 17,4.

B. 11,6.

C. 22,8.

D. 23,2.


Đáp án B

nCO = 0,25 mol

Khí vào bình sau bội phản ứng bao gồm CO2 và co ( dư)

CO + → CO2

x → x → x (mol)

Sau bội phản ứng: nCO = 0,25 – x; nCO2 = x ⇒ nkhí sau = 0,25 mol

Ta có: mCO2 + mCO = 44x + 28.(0,25 – x) = 1,457.28.0,25

⇒ x = 0,2 ⇒ nO(Fe3O4) = 0,2 ⇒ nFe3O4 = 0,05 mol

⇒ m = 0,05. 232 = 11,6 gam


………………………………

Trên đây co + O2 → CO2 thpt Sóc Trăng đã gửi tới chúng ta một tài liệu rất hữu ích. Để có công dụng cao rộng trong học tập tập, thpt Sóc Trăng xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu chăm đề Toán 8, chăm đề vật dụng Lí 8, triết lý Sinh học 8, Giải bài bác tập hóa học 8, Tài liệu học hành lớp 8 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Công Thức Tính Khối Nón, Có Ví Dụ Chi Tiết, Công Thức Tính Thể Tích*
*

Khóa đào tạo và huấn luyện giáo viên dạy trẻ tự kỷ trên Hà Nội unique nhất hiện nay nay


Học chứng chỉ giáo dục đặc trưng ở đâu? Địa chỉ học chứng chỉ giáo dục quan trọng uy tín hiện nay


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình để mắt tới này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.