Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh ( Đoàn TNCS ) không phải là một tổ chức triển khai xa lại so với tổng thể tất cả chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những hiểu biết tương quan đến tổ chức triển khai của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh .

Bạn đang xem: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì

Chính vì thế, trong bài hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh là gì?

Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức triển khai chính trị – xã hội của người trẻ tuổi Nước Ta. Tổ chức này do Đảng Cọng sản Việt Nam và quản trị Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện .

– Tổ chức được xem là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam là cánh tay nối dài của Nhà nước. Đoàn được tổ chức và vận hành theo mô hình hành chính từ trung ương xuống đến các cấp xã, phường với đầy đủ các chức danh thuộc biên chế ăn lương Nhà nước.


– Hệ thống tổ chức triển khai của Đoàn gồm có 04 cấp :+ Cấp cơ sở ( gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở ) .+ Cấp huyện và tương tự .+ Cấp tỉnh và tương tự .+ Cấp Trung ương .Việc xây dựng hoặc giải thể một tổ chức triển khai Đoàn do Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định hành động .

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh là Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn nước. Ban chấp hành Trung ương Đoàn co nhiệm kỳ 05 năm và do Đại hội Đại biểu toàn nước Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu .Đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là Bí thứ nhất thường là ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết, một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng là Ủy viên Trung ương Đảng .Ban chấp hành Trung ương Đoàn hiện tại là khóa XI có nhiệm kỳ từ 2017 – 2022, có 151 Ủy viên Ban chấp hành TW Đoàn .

*


Nhiệm vụ và quyền hạn ban chấp hành TW Đoàn

+ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có trách nhiệm chấp hành Nghị quyết của Đại hội biểu Đoàn toàn nước, lãnh đạo công tác làm việc thiết kế xây dựng Đoàn, Hội, Đội ; tổ chức triển khai chỉ huy thực thi nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn nước và những nghị quyết, thông tư của Đảng ; báo cáo giải trình về hoạt động giải trí của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu toàn nước ; yêu cầu, yêu cầu với Đảng, Nhà nước và phối hợp với những cơ quan Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội để xử lý những yếu tố có tương quan đến công tác làm việc của Đoàn và trào lưu thanh mần nin thiếu nhi .+ Ban chấp hành Trung ương Đoàn là cơ quan đại diện thay mặt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mối quan hệ công tác làm việc với những cơ quan Đảng, Nhà nước và những thành viên của mạng lưới hệ thống chính trị, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính – xã hội khác để triển khai tính năng, trách nhiệm theo lao lý của Điều lệ Đoàn .+ Quyết định quy định hoạt động giải trí và chương trình thao tác của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chương trình công tác làm việc Đoàn và trào lưu thanh mần nin thiếu nhi hằng năm ; quyết định hành động Quy chế thao tác của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn ; kiểm tra việc triển khai những chủ trương trách nhiệm, chương trình công tác làm việc Đoàn và trào lưu thanh mần nin thiếu nhi. Việc tổng kết, thiết kế xây dựng chương trình công tác làm việc hằng năm xong trước ngày 20/12 .+ Xem xét cho quan điểm những báo cáo giải trình định kỳ hàng năm, báo cáo giải trình giữa và cuối nhiệm kỳ, báo cáo giải trình không bình thường của Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Góp ý kiến so với báo cáo giải trình công tác làm việc giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ của những chiến sỹ Bí thư Trung ương Đoàn .+ Xem xét thử nghiệm một số ít chủ trường mới xuất phát từ thực tiễn công tác làm việc Đoàn và trào lưu thanh mần nin thiếu nhi .+ Bầu ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất, những Bí thư TW Đoàn ; bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW Đoàn ; lập ra Hội đồng Đội Trung ương ; quyết định hành động việc cho rút tên và bầu bổ trợ Ủy viên ban Chấp hành và những chức vụ khác trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ; quyết định hành động kỷ luật và xem xét xử lý khiếu nại kỷ luật theo lao lý của Điều lệ Đoàn .+ Thảo luận và quyết định hành động những yếu tố khác do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ý kiến đề nghị .+ Thực hiện tự phê bình, phê bình, phỏng vấn và vấn đáp phỏng vấn trong những hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn .

+ Giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác Đoàn, Hội, Đội và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách. Phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn, Hội, Đội. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.


+ Xem xét và quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn nước, lê dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cấp tỉnh khi cần .+ Quyết định triệu tập và chuẩn bị sẵn sàng những văn kiện trình Đại hội, Hội nghị đại biểu toàn nước của Đoàn ; ra mắt nhân sự để bầu Ban chấp hành TW Đoàn .

Xem thêm: Soạn Bài Dùng Cụm Chủ Vị Để Mở Rộng Câu Luyện Tập Tiếp Theo, Soạn Bài Dùng Cụm Chủ

Như vậy, Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được chúng tôi trình bày cơ bản trong mục cuối cùng của bài viết hôm nay. Bên cạnh, chúng tôi cũng trình bày một số nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức này. Chúng tôi mong rằng nội dung trên sẽ giúp ích được đối với quý bạn đọc.