Trắc nghiệm bài bác 16 phong trào giải phóng dân tộc bản địa và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945) Nước việt nam Dân nhà Cộng hòa thành lập và hoạt động - lịch sử hào hùng 12


Bạn đang xem: Cơ quan ngôn luận của hội việt nam cách mạng thanh niên

Trắc nghiệm bài xích 18 trong thời điểm đầu của cuộc đao binh toàn quốc kháng thực dân Pháp (1946-1950) - lịch sử 12
Trắc nghiệm bài xích 19 Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc phòng thực dân Pháp (1951-1953) - lịch sử vẻ vang 12
Trắc nghiệm bài bác 21 phát hành xã hội chủ nghĩa làm việc miền Bắc, chống chọi chống đế quốc Mĩ và chính quyền thành phố sài gòn ở khu vực miền nam (1954-1965) - lịch sử dân tộc 12
Trắc nghiệm bài 22 quần chúng hai miền trực tiếp đánh nhau chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân khu vực miền bắc vừa võ thuật vừa cấp dưỡng (1965-1973) - lịch sử vẻ vang 12
Trắc nghiệm bài xích 23 phục hồi và cách tân và phát triển kinh tế-xã hội làm việc miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền phái mạnh (1973-1975) - lịch sử dân tộc 12
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài xích 24 việt nam trong năm đầu sau chiến thắng của cuộc binh đao chống Mĩ, cứu vớt nước năm 1975
Trắc nghiệm bài 25 việt nam xây dựng nhà nghĩa làng hội với đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) - lịch sử vẻ vang 12
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài xích 13 (có đáp án): trào lưu dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 - 1930 !!

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm sau đây !

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài bác 13 phong trào dân tộc dân nhà ở việt nam từ năm 1925 mang đến năm 1930
Xem thêm: Bài Soạn Bài Thứ Tự Kể Trong Văn Tự Sự Lớp 6, Soạn Bài Thứ Tự Kể Trong Văn Tự Sự

*