TTO - Khối ngôi trường Công an năm nay lấy điểm chuẩn rất cao so với thí sinh nữ. Một số trường mang điểm chuẩn chỉnh 25 điểm, một vài trường khác mang điểm chuẩn chỉnh trên 27.

Bạn đang xem: Công an bao nhiêu điểm


*

Học viện an ninh nhân dân

1. Nghiệp vụ An ninh

a. Đối cùng với nam

Tổ phù hợp A01: 21,54 điểm, tổng hợp C03: 20,66 điểm, tổng hợp D01: 21,78 điểm.

b. Đối cùng với nữ

- tổ hợp A01: 27,7 điểm, tổng hợp C03: 28,1 điểm, tổng hợp D01: 28,18 điểm

2. Ngành an ninh thông tin

a. Phía Bắc

- tổng hợp A00: 28,03 điểm, tổ hợp A01: 23,46 điểm

b. Phía Nam

- tổ hợp A00: 27,45 điểm, tổ hợp A01: 23,65 điểm 

Gửi huấn luyện và giảng dạy ngành Y

Tổ vừa lòng B00: 25,75 điểm

Học viện công an nhân dân

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

a. Đối với nam

- tổng hợp A01: 23,09 điểm; tổng hợp C03: 18,88 điểm; tổng hợp D01: 19,61 điểm

b. Đối cùng với nữ

- tổng hợp A01: 27,16 điểm; tổ hợp C03: 27,73 điểm; tổng hợp D01: 27,36, tiêu chí phụ 26,36 điểm 

2. Gửi giảng dạy ngành Y

- tổ hợp B00: 23,09 điểm

Học viện chủ yếu trị Công an nhân dân

1. Phía Bắc

a. Đối với nam

- tổng hợp A01: 21,4 điểm; tổ hợp C03: 20,81 điểm; tổ hợp D01: 23,06 điểm

b. Đối với nữ

- tổng hợp A01: 25,93 điểm; tổng hợp C03: 27,34 điểm, tổ hợp D01: 26,68 điểm

2. Phía Nam

a. Đối với nam

- tổng hợp A01: 27,3 điểm; tổng hợp C03: 22,59 điểm

b. Đối cùng với nữ

- tổng hợp A01: 25,71 điểm; tổ hợp C03: 26,35 điểm; tổng hợp D01: 26,06 điểm

Trường Đại học bình yên nhân dân

1. Nghiệp vụ An ninh

a. Đối cùng với nam

- tổ hợp A01: 19,54 điểm; tổng hợp C03: 20,06 điểm; tổng hợp D01: 21,54 điểm 

b. Đối cùng với nữ

- tổ hợp A01: 25,29 điểm; tổng hợp C03: 26,06 điểm; tổng hợp D01: 25,21 điểm

2. Gửi huấn luyện và giảng dạy ngành Y

- tổng hợp B00: 23,84 điểm

Trường Đại học công an nhân dân

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

a. Đối cùng với nam

- tổ hợp A01: 22,66 điểm; tổng hợp C03: 21,55 điểm; tổng hợp D01: 21,68 điểm

b. Đối cùng với nữ

- tổ hợp A01: 25,83 điểm; tổng hợp C03: 26,36 điểm; tổng hợp D01: 26,45 điểm

2. Gửi đào tạo và huấn luyện ngành Y

- tổng hợp B00: 24,8 điểm

Trường Đại học tập Phòng cháy trị cháy

1. Phía Bắc

- Đối cùng với nam: 27,11 điểm

- Đối với nữ: 28,39 điểm

2. Phía Nam

- Đối với nam: 26,95 điểm

- Đối với nữ: 27,65 điểm

Trường Đại học Kỹ thuật phục vụ hầu cần Công an nhân dân

1. Phía Bắc

a. Đối với nam

- tổng hợp A00: 26,1 điểm; tổ hợp A01: 22,35 điểm 

b. Đối với nữ

- tổng hợp A00: 25,65 điểm 

2. Phía Nam

a.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Hình Nón : Tròn Xoay, Cụt Chi Tiết Từ A

Đối cùng với nam

- tổng hợp A00: 25,48 điểm; tổng hợp A01: 23,25 điểm 

b. Đối với nữ

- tổ hợp A00: 25,5 điểm


Điểm chuẩn của khối ngôi trường quân sự: cao nhất 28,50 điểm, có tiêu chuẩn phụ

TTO - sáng sủa 5-10, các trường khối quân sự đã ra mắt điểm chuẩn của ĐH, CĐ, cho phương thức xét tuyển dựa trên hiệu quả thi thpt 2020.