3. đặc điểm hóa học

- Nitơ là phi kim khá vận động (độ âm điện = 3), tuy thế ở nhiệt độ thường hơi trơ về phương diện hóa học. Vì chưng 2 nguyên tử N link với nhau bằng 1liên kết bố không phân cực nên rất bền bỉ do tích điện liên kết lớn, nên nitơ hơi trơ về mặt hóa học ở ánh nắng mặt trời thường.

Bạn đang xem: Công thức electron của nito


- Số oxi hóacủa nitơ trong hợp hóa học với hidro, kim loại là -3, trong hợp hóa học với oxi, flo là từ bỏ +1→+5.

- Tùy nằm trong vào sự chuyển đổi số oxi hóa, nitơ có thể thể hiện nay tính khử xuất xắc tính oxi hóa. (chủ yếu hèn là tính oxi hóa).

a. Tính oxi hóa

* tính năng với kim loại: (kim loại mạnh mẽ nhưLi, Na, K, Mg, Ba...)

- Liti là sắt kẽm kim loại duy nhất tác dụng được cùng với Nitơ ở ánh nắng mặt trời thường: 6Li + N2→ 2Li3N(Liti nitrua)

- Ở ánh sáng cao, Nitơ chức năng được với một số kim loại chuyển động như Ca, Mg, Al tạo thành nitrua kim loại:

3Mg + N2→ Mg3N2(Magie nitrua)

*Tác dụng với hidro: 3H2 + N2⇔ 2NH3 (đk: 450oC, xt Fe)

b. Tính khử

*

Hình 1:Sấm chớp hỗ trợ năng lượng mang lại phản ứng giữa Nito với Oxi

- nghỉ ngơi nhiệt độ khoảng chừng 30000C (hoặc hồ quang điện, hoặc tia lửa điện có mặt sấm sét) đã cung ứng năng lượng cho phản ứng nitơ phối kết hợp trực tiếp với O2 sản xuất nitơ monoxit NO

N2 + O2⇔ 2NO (xt: hồ nước quang điện)

- NO kết hợp thuận tiện với oxi: 2NO + O2⇔2NO2

- Mộtsố oxit không giống của nitơ như: N2O, N2O3, N2O5 chúng ko điều chế trực tiếp trường đoản cú nitơ với oxi.

* Kết luận:N2 biểu đạt tính khử lúc td với nguyên tố gồm độ âm điện to hơn (như O2), mô tả tính lão hóa khi tính năng với nguyên tố bao gồm độ âm điện nhỏ hơn như (kim một số loại mạnh, H2).


4. Ứng dụng


- Là thành phần cấu tạo nên protêin, yếu tố dinh dưỡng thiết yếu của thực vật. N2 có ánh sáng sôi thấp buộc phải dùng có tác dụng lạnh vào công nghiệp với trong phòng thí nghiệm.

- Công nghiệp:

+ Tổng vừa lòng NH3, cung cấp HNO3, phân đạm…

+ môi trường trơ trong luyện kim, thực phẩm, năng lượng điện tử…

- Y tế: N2 lỏng: bảo vệ mẫu máu, những mẫu đồ vật sinh học khác…

+ phụ thuộc tính trơ của nitơ cơ mà bảo quan lại tranh vẽ trong viện bảo tàng chứa đầy khí nitơ vào ống của cuộn tranh tránh các phân tử không giống bị oxi hóa lỗi màu vẽ.

+ Bơm vào đèn điện điện để giảm sự bốc hơi sắt kẽm kim loại trên bề mặt dây tóc.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Tự Lập - Sống Tự Lập Có Giá Trị Như Thế Nào

+ Bơm nitơ vào phổi người bệnh lao để ép lá phổi mang đến nó ngủ ngơi…


5. Tâm trạng tự nhiên


*

Hình 2:Phần trăm mỗi đồng vị của Nito

- Ở dạng hòa hợp chất, nitơ có nhiều trong dưỡng chất natri nitrat NaNO3với tên thường gọi là diêm tiêu natri


6. Điều chế


a. Trong công nghiệp

*

Hình 3:Chưng cất phân đoạn không gian lỏng

b.Trong chống thí nghiệm

NH4NO2 → N2 + 2H2O

NH4Cl + NaNO2→ NaCl + N2+ 2H2O

Bài 1:

Hãy nêu số thoái hóa của nitơ các chất sau: NH3, Mg3N2, N2, N2O, NO, NF3, NO2, HNO3.Nhận xét số oxi hóa của nitơ trong hợp hóa học với hidro, sắt kẽm kim loại và trong hợp hóa học với oxi, flo?

Hướng dẫn:

- Số thoái hóa của N ở những chấtNH3, Mg3N2, N2, N2O, NO, NF3, NO2, HNO3lần lượt là: (-3), (-3), (0), (+1), (+2), (+3), (+4), (+5)

- Số thoái hóa của nitơ vào hợp chất với hidro, sắt kẽm kim loại là -3, trong hợp chất với oxi, flo là từ +1 → +5.