Bài viết chia sẻ thuật toáncách tính n giai thừa trong C/C+ sử dụng hai phương pháp đệ quy và khử đệ quy. Một bài toán hay dành cho các bạn học lập trình.

Bạn đang xem: Công thức giai thừa


1. Giới thiệu bài toán

Giai thừa là một bài toán kinh điển trong lập trình, nó là một bài toán mà mình tin là bất kì bạn nào mới học đều phải trải qua. Bài toán này sẽ giúp bạn hiểu được thuật toán đệ quy hoặc sử dụng thành thạo vòng lặp.

Đề bài đại loại có thể tóm tắt lại như sau: Tính n giai thừa và in kết quả ra màn hình, n nhập vào từ bàn phím.

Trước khi giải quyết bài toán, chúng ta cần hiểu định nghĩa về n! (n là một số nguyên dương): n giai thừa là tích của n số nguyên dương đầu tiên.Công thức tổng quát: n! = n*(n-1)!Trường hợp đặc biệt: 0! = 1


*
Công thức tính giai thừa

2. Tính giai thừa sử dụng vòng lặp

Cách tính đầu tiên này sẽ đơn giản hơn cách sử dụng đệ quy. Và nó được gọi là cách khử đệ quy bởi vì nó tránh được việc phải dùng đến đệ quy. Tùy từng trường hợp mà đệ quy và khử đệ quy có ưu điểm khác nhau.

Tư tưởng giải quyết:

Khai báo một biến để lưu giá trị và gán nó bằng 1: giai_thua = 1 Sử dụng vòng lặp chạy i từ 1 đến n sau đó gán: giai_thua = giai_thua*i

Code C/C++:

// giai thua su dung vong lapint giaithualap(int n){int giai_thua = 1; for (int i = 1; i

3. Tính giai thừa sử dụng đệ quy

Để hiểu rõ hơn thuật toán này trước tiên bạn nên tìm hiểu thuật toán đệ quy.

Xem thêm: Cung Hoàng Đạo Thứ 13 - Bí Mật 13 Cung Hoàng Đạo Mới Nhất 2022

Ở bài này, ta có công thức tổng quát n giai thừa là : n!=n*(n-1)!Chính vì thế, ta cũng sử dụng lệnh truy hồi dựa trên công thức này. Điều kiện dừng ở đây là khi n =1 (vì ta tính tích các số bắt đầu từ 1)

Code C/C++:

// tinh giai thua su dung de quyint factorial(int n){if(n==1)return 1;return(n*factorial(n-1));}Đánh giá cả 2 cách: Cách sử dụng đệ quy để tính giai thừa có vẻ chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên cách sử dụng vòng lặp có tốc độ nhanh không kém đệ quy, thậm trí là nhanh hơn.Trong cách bài toán thực tế, nếu để lựa chọn thì các lập trình viên sẽ sử dụng cách 1 để hạn chế ít nhất việc sử dụng đệ quy.

Chú ý: Ở đây kiểu dữ liệu của hàm mình để là kiểu int, chính vì thế chỉ có thể chạy khi n using namespace std;// n! su dung de quyint factorial(int n){if(n==1)return 1;return(n*factorial(n-1));}// nn! Khu de quy su dung vong lapint giaithualap(int n){int giai_thua = 1; for (int i = 1; i >n;coutKết quả chạy chương trình:


*