Bạn sẽ tìm hiểu về công thức sin cos tan và định lý sin cos trong tam giác, hình học hay trong hàm lượng giác vào toán lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12….

Bạn đang xem: Công thức hàm số cos


1. Định lý hàm Sin

*

Trong lượng giác, định lý sin (hay định biện pháp sin, phương pháp sin) là 1 trong những phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa chiều dài những cạnh của một tam giác bất kể với sin của các góc tương ứng. Định lý sin được màn trình diễn dưới dạng.

*

Trong đó a, b, c là chiều dài những cạnh, cùng A, B, C là các góc đối lập (xem hình vẽ). Phương trình cũng rất có thể được viết bên dưới dạng nghịch đảo:

*

Định lý sin rất có thể được dùng trong phép đạc tam giác để tìm hai cạnh sót lại của một tam giác khi biết một cạnh cùng hai góc bất kì, hoặc nhằm tìm cạnh thứ ba khi biết hai cạnh với một góc không xen giữa hai cạnh đó.

Trong một vài ngôi trường hợp, phương pháp cho ta hai quý giá khác nhau, dẫn mang lại hai tài năng khác nhau của một tam giác.

Định lý hàm sin là 1 trong hai phương trình lượng giác hay được dùng làm tìm cạnh và góc của một tam giác, quanh đó định lý cos.

1. Ví dụ về Sin

*

2. Định lý hàm Cos

*

Bài này viết về Định lý cos trong hình học tập Euclid. Đối với định lý cos trong quang đãng học, coi định lý cos Lambert.

Trong lượng giác, định lý hàm số cos trình diễn sự liên quan giữa chiều dài của những cạnh của một tam giác phẳng với cosin của góc tương ứng:

*

Định lý hàm cos bao gồm định lý Pytago (định lý Pytago là trường đúng theo riêng trong tam giác vuông): giả dụ γ là góc vuông thì cos γ = 0, và định lý cos thay đổi định lý Pytago:

*

Định lý hàm cos được dùng để tính cạnh thiết bị ba khi biết hai cạnh sót lại và góc giữa hai cạnh đó, hoặc tính những góc lúc chỉ biết chiều dài bố cạnh của một tam giác.

*

3. Công thức Sin Cos rã trong lượng giác

Ngày nay, bọn họ thường thao tác với sáu hàm lượng giác cơ bản, được liệt kê vào bảng dưới, kèm theo contact toán học tập giữa những hàm.

*

4. Sin Cos chảy trong tam giác vuông

Có thể định nghĩa những hàm lượng giác của góc A, bởi việc dựng nên một tam giác vuông đựng góc A. Trong tam giác vuông này, những cạnh được đặt tên như sau:

Cạnh huyền là cạnh đối lập với góc vuông, là cạnh lâu năm nhất của tam giác vuông, h trên hình vẽ.Cạnh đối là cạnh đối diện với góc A, a bên trên hình vẽ.Cạnh kề là cạnh nối thân góc A và góc vuông, b bên trên hình vẽ.

Xem thêm: Giải Thích Tục Ngữ Về Con Người Và Xã Hội Trang 12, Phân Tích Tục Ngữ Về Con Người Và Xã Hội

Dùng hình học Ơclit, tổng những góc vào tam giác là pi radian (hay 180⁰). Khi đó:

*

5. Sin Cos tung trong hình học

*

Hình vẽ bên cho biết thêm định nghĩa bởi hình học về những hàm lượng giác mang đến góc bất kỳ trên vòng tròn đơn vị tâm O. Cùng với θ là nửa cung AB:

*

Theo hình vẽ, hay thấy sec cùng tang đã phân kỳ khi θ tiến cho tới π/2 (90 độ), cosec với cotang phân kỳ lúc θ tiến cho tới 0. Vô số cách xây dựng tương tự có thể được triển khai trên vòng tròn đối kháng vị, và những tính chất của các hàm lượng giác có thể được chứng minh bằng hình học.