Bài viết đầy đủ của nofxfans.com về soạn thảo Toán học trong LaTeX. Bài xích này được viết lại cụ thể và không hề thiếu hơn, hạn chế phân thành nhiều bài bé dại để mọi tín đồ tiện theo dõi. Luôn luôn được cập nhật thường xuyên.

Bạn đang xem: Công thức latex

Những lưu ý đầu tiên

Hãy bảo đảm PHẢI CÓ 3 gói lệnh sau đây đặt trước egindocument

usepackageamsmathusepackageamsfontsusepackageamssymb

Đặt cách làm toán ở đâu?

Không phải mong muốn để những câu lệnh toán chỗ nào cũng được, ta phải đặt chúng trong một môi trường cụ thể để LaTeX biết rằng “Ờ, cái tụi làm việc trong này là cách làm toán!“. Vậy môi trường xung quanh đó là gì?

► công thức cùng dòng với văn bản


Công thức $a+b=c$ nằmg cùng cái với văn bản.Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng (x+y=z) cũng được.

*
► Công thức là 1 trong những đoạn riêng biệt so với văn bạn dạng (khác dòng)


Dù để cùng chiếc nhưng kq vẫn khác dòng. Tựa như cho $x+y=z$ cũng thế.

► Gõ phương trình hoặc ao ước đánh số tuyệt tham chiếu đến phương pháp (khuyên dùng)


Dùng extitequation ko viết những dòng toán được.eginequation a+b=c \ 1+2=3endequationKhuyên sử dụng extitalign hơn.eginalign x+y=z \ 2+3=5endalign

Nhận xét : yêu cầu dùng eginalign, chỉ khi nào muốn tấn công máy nhanh mà không nên tham chiếu cho phương trình vẫn viết thì sử dụng $$.

Đánh số phương trình hay công thức

Bạn thấy dùng equationhay alignnhư ở trên thì nó sẽ tự hễ đánh số phương trình giùm các bạn luôn. Bây giờ bạn muốn chủ rượu cồn điều khiểnquá trình đặt số này thì làm cho sao?

► Đánh số ở trước công thức thay vị ở sau như bình thường

Các chúng ta thêm vào vào khai báo document như loại code mặt dưới

documentclass<12pt,leqno>article► Đánh số tất cả các hàng


Mỗi lần xuống mặt hàng là tấn công 1 sốeginalign a+b=1 \ b+c=2\ c+a=0endalign

► Không viết số gì cả


Thêm lốt * vào sau cùng align tuyệt equationeginalign* a+b=1 \ b+c=2\ c+a=0endalign*

► Đánh số chỉ 1 mặt hàng thôi

…sẽ bổ sung cập nhật sau…

► Không viết số một hàng, còn sót lại đánh hết


eginalign a+b=1 \ b+c=2 onumber \ c+a=0endalign
► Thay bởi vì đánh số, bạn có nhu cầu đánh chữ hay như là một ký tự nào kia tùy ý


eginalign x+y=2 \ x^2+1=0 agabc \ 3x-4=5 onumber \ m=3x-zendalign
► Đánh số chung cho tất cả cụm công thức bao gồm nhiều dòng


eginalign eginsplit a+b=c \ x+y=z \ 1+2=3 endsplitendalign
► Đánh số dạng 1a, 1b, 1c (hệ phương trình)


% đặc điểm này đặt trước egindocumentusepackagecases % giải pháp dùngeginsubnumcasesf= x+1 và $(x0)$ endsubnumcases
► Đánh số dạng 1a, 1b, 1c (phương trình từ bỏ do)


eginsubequationseginalign 1+2=3 \ a+b=c \ y+x=3endalignendsubequations
► Đánh số dạng (1.1), (2.2.1),… theo số mục và chương mà lại phương trình đó đang hiện hữu.

Nếu mong muốn đánh theo chỉ số mục (section) (ví dụ 1.2, 1.3,…) thì các bạn đặt cái code tiếp sau đây vào trước egindocument

umberwithinequationsectionNếu mong mỏi đánh theo chỉ số mục phụ (subsection) (ví dụ 1.1.2, 1.1.3,…) thì bạn đặt chiếc code dưới đây vào trước egindocument

umberwithinequationsubsectionBạn rất có thể xem kỹ lấy ví dụ ở file .tex với file .pdf này.

► lưu lại một phương trình gấp đôi nhưng vẫn giữ nguyên đánh số.

Ở lần ghi trước tiên nhất, các bạn dùng labelabcxyzỞ lần ghi sản phẩm công nghệ hai, chúng ta dùng agrefabcxyzmà khỏi yêu cầu dùng label.

Lưu ý là khi chúng ta gọi lại phương trình ấy, tức chúng ta dùng eqrefabcxyz, nó đã dẫn các bạn đến lần ghi thứ nhất nhất, chỗ tất cả lệnh label. Chiếc thủ thuật này nhiều phần chỉ hữu hiệu khi bạn soạn thảo bài bác trình chiếu beamer.

Tham chiếu đến công thức đã được đánh số

Mục đích của tiến công số đó là cần “nhắc lại” xuất xắc tham chiếu bí quyết đó. Các bạn dùng labelđể tấn công dấu, còn dùng eqrefđể điện thoại tư vấn lại.

Xem thêm: Giải Mã Ý Nghĩa Số Trung Quốc Là Gì? 520 Là Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Các Con Số Trong Tiếng Trung


eginalignlabelcthuc a+b=cendaligneginalign x+z=t labelhang1 \ 1+2=3 labelhang2endalignGọi lại phương pháp eqrefcthuc và phương pháp eqrefhang1 với eqrefhang2.