Công thức nguyên hàm từng phần

phương thức nguyên hàm từng phần thường xuyên được áp dụng để search tích phân bất định của những hàm số tinh vi như vừa đựng hàm vô tỉ và hàm vị giác, hoặc chứa hàm logarit và hàm vô tỉ, xuất xắc hàm mũ,…

đến 2 hàm số u = u (x) cùng v = v (x) tất cả đạo hàm trên tập K. Lúc ấy ta bao gồm công thức tính nguyên hàm từng phần như sau:

*

Nguyên hàm từng phần là gì?


Cho hai hàm số u = u(x) và v = v(x) có đạo hàm liên tiếp trên K ta gồm công thức nguyên hàm từng phần: ∫udv = uv−∫vdu.

Bạn đang xem: Công thức nguyên hàm logarit

Chú ý: Ta thường xuyên sử dụng cách thức nguyên hàm từng phần trường hợp nguyên hàm tất cả dạng I=∫f(x).g(x)dx, trong đó f(x) và g(x) là 2 trong 4 hàm số: Hàm số logarit, hàm số nhiều thức, hàm số lượng giác, hàm số mũ.

Để tính nguyên hàm ∫f(x).g(x)dx từng phần ta có tác dụng như sau:

– cách 1. Đặt 

*

 (trong đó G(x) là một nguyên hàm bất kỳ của hàm số g(x))

– cách 2. Khi đó theo cách làm nguyên hàm từng phần ta có:

∫f(x).g(x)dx=f(x).G(x)−∫G(x).f′(x)dx.

Chú ý: Khi I=∫f(x).g(x)dx và f(x) và g(x) là 2 trong 4 hàm số: Hàm số logarit, hàm số nhiều thức, hàm số lượng giác, hàm số mũ ta để theo nguyên tắc đặt u.

Nhất log (hàm log, ln) – Nhì nhiều (hàm đa thức)

Tam lượng (hàm lượng giác) – Tứ mũ (hàm mũ)

Tức là hàm số như thế nào đứng trước trong lời nói trên ta đã đặt u bằng hàm đó. Bài tập:

Nếu f(x) là hàm log, g(x) là 1 trong 3 hàm còn lại, ta đang đặt
*
Tương từ nếu f(x) là hàm mũ, g(x) là hàm nhiều thức, ta đang đặt 
*

Một số dạng nguyên mặt hàng từng phần thường gặp

Dạng 1: I = ∫P(x)ln(mx+n)dx, trong đó P(x) là nhiều thức.

Theo phép tắc ta đặt 

*

Dạng 2: 

*

trong đó P(x) là nhiều thức.

Theo quy tắc ta đặt 

*

Dạng 3: I = ∫P(x)eax+bdx, trong đó P(x) là nhiều thức

Theo quy tắc ta đặt 

*

Dạng 4: 

*

Theo luật lệ ta đặt 

*

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của hàm số bao gồm dạng sau f(x) = lnx

Lời giải

Dựa theo phương pháp trên, ta có tác dụng như sau

Bước 1: Đầu tiên ta yêu cầu đặt

*

Khi đó:

*

 Các dạng toán nguyên hàm từng phần hay gặp

Dạng 1: tra cứu nguyên hàm của hàm số logarit

Hãy tính nguyên hàm của hàm số logarit sau

*

với f(x) là một trong hàm của nhiều thức.

Phương pháp giải

– Bước 1: Ta triển khai đặt

*

– Bước 2: phụ thuộc việc đặt ở trên, ta suy ra

*

Để bạn hiểu rõ hơn về dạng này, chúng ta cùng nhau có tác dụng 1 ví dụ dưới đây nhé:

Ví dụ: tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = x.lnx

Lời giải

Dựa vào phương pháp giải làm việc trên chúng ta dễ thấy

*

Bước 1: Ta thực hiện đặt biểu thức dạng

*

Bước 2: Theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta có:

*

Dạng 2: Nguyên hàm của hàm số mũ

Tính nguyên hàm của hàm số mũ A=∫f(x)eax+b dx với f(x) là 1 trong những hàm đa thức.

Xem thêm: Phân Biệt Hệ Tuần Hoàn Kín Và Hệ Tuần Hoàn Hở Và Hệ Tuần Hoàn Kín

Phương pháp:

– Bước 1: Ta thực hiện đặt

*

– Bước 2: phụ thuộc việc đặt ở bước 1, ta có: ∫f(x)e ax+b dx=uv–∫vdu

Để gọi hơn về dạng toán này, ta bên nhau xem ví dụ sau đây

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của biểu thức sau I=∫xexdx

Lời giải

Dựa theo phương pháp trên, ta tiến hành đặt

*

Theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta có:

*

Dạng 3: Hàm con số giác và hàm đa thức

Hãy tính nguyên hàm của hàm số lượng giác

*

Lời giải

– Bước 1: Ta thực hiện đặt như sau

*

– Bước 2: phụ thuộc việc đặt tại bước 1, ta chuyển đổi thành

*

Để hiểu hơn lấy ví dụ như này, ta cùng cả nhà xem lấy ví dụ như sau đây.

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của hàm lượng giác sau A=∫xsinxdx

Lời giải

Đây là 1 trong những nguyên hàm phối kết hợp giữa nguyên các chất giác, các bạn hãy làm như sau:

Dựa theo phương thức trên, ta để như sau

*

Theo cách làm nguyên hàm từng phần ta có:

*

Dạng 4: Hàm con số giác với hàm số mũ

Hãy tính nguyên hàm kết hợp giữa hàm số lượng giác với hàm số mũ

*

Các cách giải như sau:

– Bước 1: Ta triển khai đặt như sau

*

– Bước 2: lúc đó, nguyên hàm công thêm theo bí quyết tổng quát uv–∫vdu

Lưu ý: Đây là dạng toán phức hợp nên phải lấy nguyên hàm từng phần 2 lần. Không tính ra, ở cách 1 ta có thể đặt không giống chút bằng cách đặt

*

Để giúp đỡ bạn hiểu hơn dạng toán này, mời chúng ta theo dõi một lấy ví dụ như đưới dây nha:

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của nhì hàm là hàm lượng giác và hàm e nón sau đây I=∫sinx.exdx

Lời giải

Đây là 1 trong nguyên hàm phối kết hợp giữa nguyên các chất giác, nguyên hàm của e nón u. Các bạn hãy làm như sau: