Cách ghi lưu giữ Công thức chuyển đổi tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừSin sin nửa cos-trừ trừ cos-+Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

*

Cách ghi lưu giữ Công thức chuyển đổi tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin côtính cô tổng lập ta hiệu song cô song chàngcòn tính tung tử + song tan (hay là: tan tổng lập tổng 2 tan)1 trừ tung tích mẫu mang yêu mến rầunếu chạm mặt hiệu ta chớ lo âu,đổi trừ thành cùng ghi sâu vào lòng

Một cách nhớ khác của câu Tang bản thân + cùng với tang ta, bởi sin 2 đứa trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cùng lại tình ta, xuất hiện hai đứa con mình con ta

*

Cách giải bài tập Công thức thay đổi tích thành tổng

A. Phương thức giải

Để làm bài bác tập dạng này, ta phải nắm rõ công thức biến đổi tích thành tổng và vận dụng để thay đổi đổi.

Công thức biến đổi tích thành tổng:

*
*
*
*
*
*
*
*