Bài viết sẽ chia sẻ các bí quyết tính diện tích xung quanh diện tích s toàn phần hình nón vàthể tích hình nón, khối nón, kèm lấy một ví dụ minh họa. 

Hình nón (hay có cách gọi khác là khối nón) là một trong những hình học không khí 3 chiều, có đáy là 1 trong hình tròn, đỉnh nhọn. Rất có thể hình dung 1 hình nón được chế tạo ra thành khi quay một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của chính nó một vòng.

Bạn đang xem: Công thức tính khối nón

*


Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao bọc hình nón bởi của cung cấp kính dưới đáy nhân với đường sinh với hằng số pi.

Sxp = π.r.l

Trong đó:

Sxp: diện tích xung quanhπ : hằng số pi (được làm tròn là 3,14)l: độ dài con đường sinhr: bán kính mặt đáy

Tính diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần hình nón bởi tổng diện tích s xung quanh và ăn mặc tích khía cạnh đáy

Stp = Sxp + Sđáy

=> Stp= π.r.l + π.r2 

Trong đó:

Stp: diện tích toàn phầnSxp: diện tích xung quanhSđáy : diện tích đáyπ : hằng số pi (được làm tròn là 3,14)l: độ dài mặt đường sinhr: nửa đường kính mặt đáy

Công thức tính thể tích khối nón

Thể tích hình nón bằng 1/3 diện tích s đáy nhân với độ cao của hình nón (khoảng bí quyết từ trung ương đến đỉnh)

*

Trong đó: 

V: thể tíchSđáy : diện tích s đáyπ : hằng số pi (được làm tròn là 3,14)r: bán kính mặt đáyh: chiều cao hình nón (khoảng bí quyết từ trung ương đáy cho tới đỉnh)

Xác định con đường sinh, con đường cao và bán kính đáy

Đường cao là khoảng cách từ tâm dưới mặt đáy đến đỉnh của hình chóp.

Đường sinh là khoảng cách từ 1 điểm ngẫu nhiên trên đường tròn đáy mang lại đỉnh của hình chóp.

Do hình nón được tạo ra thành khi quay một tam giác vuông quanh trục một cạnh góc vuông của chính nó một vòng, nên hoàn toàn có thể coi mặt đường cao và nửa đường kính đáy là 2 cạnh góc vuông của tam giác, còn con đường sinh là cạnh huyền.

Do đó, lúc biết đường cao và bán kính đáy, ta có thể tính được mặt đường sinh bằng công thức:

*

Biết nửa đường kính và đường sinh, tính mặt đường cao theo công thức:

*

Biết con đường cao và con đường sinh, tính nửa đường kính đáy theo công thức:

*

Ví dụ minh họa

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình tròn trụ có nửa đường kính đáy là 6cm, đường cao là 8cm.

Xem thêm: Mùa Xuân Trồng Rau Gì ? Thời Vụ Trồng Rau Ở Nước Ta Hiện Nay?

Đường sinh của hình nón:

*

Diện tích xung quanh:

Sxp = π.r.l = 3,14 . 6 . 10 = 188,4 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxp + Sđáy = Sxp + π.r2 = 188,4 +3,14 . 62 = 301,44 (cm2)

Thể tích hình nón:

*

Nhìn chung, hình nón là 1 hình không thực sự phức tạp, vị vậy, nếu cố vững những công thức cơ bạn dạng trên, các bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần cùng thể tích hình nón.