Hôm nay ở bài viết này thpt Chuyên Lam sơn xin chia sẻ đến chúng ta các công thức tương quan đến tính nồng độ mol, cách làm tính số mol, bí quyết tính C phần trăm cụ thể nhất, các bạn cùng đón coi để vận dụng vào giải bài bác tập hóa học.

Bạn đang xem: Công thức tính n


1. Công thức tính nồng độ mol

=> phương pháp tính nồng độ mol được vận dụng công thức CM=n/V trong các số ấy CM là nồng độ mol, n là số mol chất tan và V là thể tích dụng dịch được tính bằng đơn vị chức năng (lít )

*

VD 1: Tính độ đậm đặc mol của dung dịch khi hòa tan 15,8g KMnO4 vào 7,2 lít nước.

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 = 0,1 (mol)Nồng độ mol của dung dịch: centimet = 0,1/7,2 = 0,0139

VD1 : Trong 200ml dung dịch bao gồm hòa tung 16 gam NaOH. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch.

Lời giải :

Đổi 200ml =0,2 lítnNaOH = 16/40= 0,4 molÁp dụng bí quyết trên ta có:CM = n:V =0,4: 0,2= 2M

=> centimet = 2mol

2. Công thức tính số mol

=> cách làm tính số mol theo thể tích : Theo thể tích (đối với chất khí ở điều kiện chuẩn) : n =V/22,4. Trong đó: n là số mol cùng V: thể tích khí.

+ Tính số mol theo khối lượng : Theo khối lượng: n = m/M. Vào đó: n là số mol, m: khối lượng. M: trọng lượng phân tử, khối lượng mol.

*

Ví dụ 3 :Đốt cháy 6,2(g) phường trong bình đựng 6,72(l) khí O2 ở đktc theo sơ đồ gia dụng phản ứng sau P + O2 → P2O5

a) Sau bội nghịch ứng hóa học nào còn dư cùng nếu dư thì với khối lượng bao nhiêu?

b) Tính khối lượng sản phẩm thu được.

Lời Giải :

Bước 1. Tính số mol của các chất thâm nhập phản ứng.

nP = 6,2 : 31 = 0,2 (mol)

nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)

Bước 2. Thăng bằng phương trình hóa học.

4P + 5O2 → 2P2O5

4 5 2

Bước 3. Phụ thuộc vào phương trình phản bội ứng và tỉ lệ, tra cứu tỉ lệ số mol và hệ số phản ứng của 2 hóa học tham gia theo phương trình phản nghịch ứng.

nP : 4 = 0,2 : 4 = 0.05

nO2 : 5 = 0,3 : 5 = 0.06

Ta có tỉ lệ làm phản ứng: nP : 4 p phản ứng hết, O2 còn dư.

=> Phương trình tính theo số mol P.

=> nO2 phản ứng = (0.2 x 5) : 4 = 0,25 (mol)

=> Số mol O2 dư = 0,3 – 0,25 = 0,05 (mol)

3. Công thức tính nồng độ phần trăm ( C%)

*

1. Bí quyết tính C% theo khối lượng


=> phương pháp tính C% theo trọng lượng C% = mct/mdd x 100% Trong đó: C%: Nồng độ phần trăm. Mct: cân nặng chất tan. Mdd: khối lượng dung dịch.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Toán Ôn Thi Đại Học, Đề Trắc Nghiệm Môn Toán


Phần trăm theo khối lượng (m / m) là cân nặng chất tan phân chia cho tổng khối lượng của dung dịch, nhân với 100%.Phần trăm theo cân nặng = cân nặng chất tan/tổng cân nặng dung dịch ×100%

2. Phương pháp tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích hóa học tan phân chia cho toàn diện và tổng thể tích dung dịch với nhân cùng với 100%.Phần trăm theo khối lượng = thể tích hóa học tan/tổng thể tích hỗn hợp × 100%

Ví dụ 4

Làm nuốm nào bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích cồn xát/tổng thể tích dung dịch ×100% × 100%

Vì thế

+ Thể tích cồn xát = thể tích hỗn hợp × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

=> các bạn sẽ thêm đầy đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo nên tổng cộng 250 mL dung dịch

Chú thích

*

*

Thông qua nội dung bài viết của chúng tôi mong rằng các bạn sẽ hiểu hơn về các công thức tính nống độ mol, tính số mol với tính C% phần trăm để có thể ứng dụng vào giải tốt các bài tập hóa.