Nguyên hàm là phần khó thuộc toán học 12. Muốn học tốt phần này ngoài việc nhớ công thức nguyên hàm bạn cần biết cách giải nhanh khi gặp mỗi dạng toán. Tương tự các công thức tích phân, dạng toán tích phân cũng vậy.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Chỉ tìm trong tiêu đềĐược gửi bởi thành viên:

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

Mới hơn ngày: Search this thread only Search this forum only Hiển thị kết quả dạng Chủ đề