Nguyên hàm là phần cực nhọc thuộc toán học tập 12. ước ao học giỏi phần này ngoài câu hỏi nhớ bí quyết nguyên hàm bạn cần biết cách giải cấp tốc khi chạm chán mỗi dạng toán. Giống như các phương pháp tích phân, dạng toán tích phân cũng vậy.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Chỉ kiếm tìm trong tiêu đềĐược gửi vị thành viên:

Dãn bí quyết tên bằng dấu phẩy(,).

Mới rộng ngày: tìm kiếm this thread only tìm kiếm this diễn đàn only Hiển thị tác dụng dạng công ty đề