Hình chóp cụt là phần ở giữa mặt dưới và tiết diện cắt vày mặt phẳng song song với mặt dưới của hình chóp. Bài viết này, nofxfans.com sẽ chia sẻ với chúng ta những kiến thức cơ bản về hình chóp cụt, cũng như cách tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần hình chóp cụt, thể tích hình chóp cụt.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích chóp cụt


Định nghĩa hình chóp cụt

Hình chóp cụt là một trong những phần của khối đa diện, ở giữa mặt dưới và thiết diện cắt vì mặt phẳng song song với đáy của hình chóp.

*

Tính chất của hình chóp cụt:

Hai đáy là hai nhiều giác (hình tam giác, tứ giác, ngũ giác,…) có những cạnh tương ứng tuy vậy song cùng tỉ số những cạnh tương ứng bằng nhau.Các mặt mặt đều là đều hình thang.Các đường thẳng đựng các bên cạnh sẽ đồng quy trên một điểm (đỉnh của hình chóp)

Hình chóp cụt đều là hình chóp cụt tất cả các dưới mặt đáy là hình nhiều giác hồ hết (có những cạnh bằng nhau). Vị đó, những mặt mặt của hình chóp cụt đầy đủ là gần như hình thang cân bằng nhau.

Công thức tính diện tích hình chóp cụt

Diện tích xung quanh

Là diện tích của những mặt xung quanh, phần phủ bọc hình chóp cụt, không gồm diện tích hai đáy.

Cách tính: 

Bước 1: Tính diện tích s từng mặt bên (các hình thang) của hình chóp cụt theo cách làm tính diện tích hình thang bình thường

Bước 2: Tính diện tích s xung quanh bằng cách cộng tổng diện tích những mặt bên.

Xem thêm: Tả Cảnh Bình Minh Trên Quê Hương Em Lớp 6, Đề Văn 6: Tả Cảnh Mặt Trời Mọc Ở Quê Hương Em

Trường hợp hình chóp cụt đều, ta sẽ sở hữu được công thức:

*

Trong đó:

Sxq: diện tích xung quanhn: số lượng mặt bên của hình chóp cụt (bằng số cạnh của đa giác đáy)a, b: chiều lâu năm cạnh của lần lượt 2 đáy trên với dướih: chiều cao của những tứ giác khía cạnh bên.

Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình chóp cụt bởi tổng diện tích xung quanh và ăn diện tích 2 phương diện đáy

Công thức:

Stp = Sxq + Sđáy khủng + Sđáy nhỏ

Trong đó:

Stp : diện tích toàn phầnSxq : diện tích s xung quanhSđáy lớn : diện tích s đáy lớnSđáy nhỏ : diện tích đáy nhỏ

Công thức tính thể tích hình chóp cụt

Công thức:

*

Trong đó:

V: thể tích hình chóp cụtS, S’ theo thứ tự là diện tích dưới mặt đáy lớn cùng đáy bé dại của hình chóp chụth: chiều cao của hình chóp, có nghĩa là khoảng biện pháp giữa 2 mặt đáy lớn với đáy nhỏ

Trường hợp đặc biệt, nếu mặt đáy là hình vuông (tứ giác đều), họ sẽ có công thức:

*

Trong đó:

V: thể tíchh: chiều cao của hình chópa, b theo thứ tự là chiều nhiều năm cạnh của mặt dưới lớn và đáy nhỏ

Trên đây, nofxfans.com đã share với các bạn về cách làm tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần cùng thể tích hình trụ. Ví như có bất kỳ thắc mắc gì, hãy nhằm lại comment ở mặt dưới nội dung bài viết nhé!