Tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của nhị số kia là giữa những dạng toán cơ bản nhưng vô cùng đặc biệt trong lịch trình Toán học lớp 4. Để giúp chúng ta nắm được lý thuyết, bài bác tập tương tự như quy tắc tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu, trong bài viết sau nofxfans.com sẽ khối hệ thống hóa chi tiết về chủ thể tìm hai số khi biết tổng với hiệu của hai số đó.

Đang xem: công thức tổng hiệu

Quy tắc tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của nhị số đóCác dạng toán tìm hai số lúc biết tổng và hiệu
Bạn đang xem: Công thức tính tổng hiệu

Contents

1 nguyên tắc tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu của nhì số đó2 những dạng toán tìm hai số khi biết tổng với hiệu

Quy tắc tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

Phương pháp tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

Bước 1 : xác định tổng với hiệu.Bước 2 : Đại lượng như thế nào là số bé nhỏ – Đại lượng làm sao là số lớn.Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách 1

Số phệ = (tổng + hiệu): 2Số bé bỏng = số phệ – hiệu (hoặc tổng – số lớn)


Cách 2

Số nhỏ nhắn = (tổng – hiệu) : 2Số phệ = số nhỏ xíu + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Sơ vật dụng tìm nhị số khi biết tổng và hiệu

*

Các dạng toán tìm hai số khi biết tổng cùng hiệu

Dạng 1: cho biết cả tổng lẫn hiệu

Bài 1: Tuổi tía và tuổi bé cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn nhỏ 38 tuổi. Hỏi cha bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Cách giải:

Tuổi con là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi tía là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: bố 48 tuổi, con 10 tuổi.

Bài 2: Một lớp học có 28 học sinh. Số học viên trai rộng số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp học đó gồm bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Cách giải:

Số học sinh trai là:

28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh gái là:

16 – 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 16 học viên trai, 12 học viên gái

Bài 3: Cả hai lớp 4A cùng 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây.

Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Cách giải:

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây


READ: công thức Tính Ngày Dự Sinh chuẩn chỉnh Cho các Bà Bầu, giải pháp Tính Ngày Dự Sinh trường đoản cú Động

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

Dạng 2: cho thấy thêm tổng tuy vậy dấu hiệu

Phương pháp giải:

Giải bài toán phụ tìm ra hiệu tiếp nối áp dụng công thức tổng thể để tìm thấy hai số

Bài 4: Hòa với Bình có toàn bộ 120 viên bi. Hiểu được nếu Hòa cho Bình 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Cách giải:

Hòa cho Bình 10 viên bi thì số bi của cặp đôi bằng nhau vậy nên Hòa rộng Bình số viên bi là:

10 + 10 = trăng tròn (viên bi)

Hòa gồm số viên bi là:

(120 + 20) : 2 = 70 (viên bi)

Bình gồm số viên bi là:

(120 – 20) : 2 = 50 (viên bi)

Đáp số: Hòa: 70 viên bi, Bình: 50 viên bi

Dạng 3: cho biết hiệu nhưng dấu tổng

Phương pháp giải:

Giải vấn đề phụ tìm ra tổng kế tiếp áp dụng công thức bao quát để tìm hai số

Bài 5: Tất cả học viên của lớp xếp sản phẩm 3 thì được 12 hàng. Số bạn nữ ít hơn số chúng ta trai là 4. Hỏi lớp đó tất cả bao nhiêu chúng ta trai, bao nhiêu các bạn gái?

Cách giải:

Tổng số học sinh của lớp là:

12 x 3 = 36 (học sinh)

Số các bạn trai là:

(36 + 4) : 2 = đôi mươi (học sinh)

Số bạn gái là:

(36 – 4) : 2 = 16 (học sinh)

Đáp số: Số các bạn trai: 20 học sinh, số bạn gái: 16 học tập sinh

Bài 6: Trung bình cộng của cả hai số là 145. Tìm hai số kia biết hiệu nhì số là 30


READ: bí quyết Tính Trọng Lượng Thép Tấm mới Nhất bây giờ Bạn Không

Cách giải:

Tổng của nhì số là:

145 x 2 = 290

Số mập là:

(290 + 30) : 2 = 160

Số nhỏ xíu là:

(290 – 30) : 2 = 130

Đáp số: Số lớn: 160, số bé: 130

Bài 7: bên trên một kho bãi cỏ người ta đếm được 100 dòng chân vừa kê vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn thế chân gà là 12 chiếc. Hỏi gồm bao nhiêu con gà, từng nào con chó?

Cách giải:

Tổng số chân gà và chân chó là 100, vì vậy số chân chó là:

(100 + 12) : 2 = 56 (chân)

Số con chó là

56 : 4 = 14 (con)

Số bé gà là:

(100 – 56) : 2 = 22 (con)

Đáp số: số chó: 14 con, số gà: 22 con

Dạng 4: dấu cả tổng lẫn hiệu

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi phụ để tìm ra tổng cùng hiệu, sau đó áp dụng công thức tổng quát để tìm nhị số đó

Bài 8: Tìm nhị số có tổng là số lớn số 1 có ba chữ số cùng hiệu là số lẻ bé nhỏ nhất có bố chữ số

Cách giải:

Tổng của nhì số kia là: 999

Hiệu của hai số đó là: 101

Số khủng là:

(999 + 101) : 2 = 550

Số nhỏ xíu là:

(999 – 101) : 2 = 449

Đáp số: Số lớn: 550, số bé: 449

Như vậy thông qua bài viết trên đây, nofxfans.com đã giúp đỡ bạn hệ thống hóa cụ thể về chủ đề tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu. Trường hợp hay hãy tóm tắt nha


Post navigation


Previous: Effect Of Temperature On The Carbonation Reaction Of Cao With Co2


Xem thêm: So Sánh Hệ Tuần Hoàn Hở Và Hệ Tuần Hoàn Kín Và Hệ Tuần Hoàn Hở

Next: Balance Chemical Equation – Complete The Reaction : Ch3Nh2 + Hcl