*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp hóa học nào tiếp sau đây có đồng phân hình học tập (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho các chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của những hợp chất anken là

Số chất gồm đồng phân hình học tập là


Cho những chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); đa số chất làm sao là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, trọng lượng phân tử của Z vội vàng 2 lần trọng lượng phân tử của X. X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng


Cho những nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon nhưng phân tử có chứa 1 link đôi C=C.

(2) phần đông hiđrocacbon gồm công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon không no, mạch hở bao gồm CTPT CnH2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở bao gồm chứa 1 link đôi C=C, còn lại là liên kết đơn.

Những tuyên bố đúng là


Cho hình vẽ biểu lộ thí nghiệm điều chế Y từ dung dịch X.

Xem thêm: Nhà Thám Hiểm Người Bồ Đào Nha Nào Đi Thuyền Từ Mũi Hảo Vọng Đến Ấn Độ

*

X hoàn toàn có thể chứa


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.