*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài bác hát


Bạn đang xem: Công thức vectơ

nofxfans.com xin ra mắt đến những quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tư liệu Tổng hợp công thức vecto Toán lớp 10, tài liệu bao gồm 2 trang, tổng hợp tương đối đầy đủ lí thuyết phương pháp vecto hình học tập lớp 10, giúp các em học sinh có thêm tài liệu xem thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng cho kì thi môn Toán chuẩn bị tới. Chúc các em học viên ôn tập thật công dụng và đạt được kết quả như muốn đợi.

Mời những quý thầy cô và những em học viên cùng tham khảo và thiết lập về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

*

TỔNG HỢP CÔNG THỨC VECTO HÌNH HỌC LỚP 10

Trên hệ trục tọa độ Oxy đến hai vecto u→⁢(x1;y1), v→⁢(x2;y2)và các điểm A(xA;yA),B⁢(xB;yB),C⁢(xC;yC),D⁢(xD;yD). Ta sẽ có được bảng công thức về hệ thức vecto cần nhớ sau:

1. Hai vecto bởi nhau

Hai vecto u→và v→ bằng nhau được kí hiệu:u→=v→

Khi độ nhiều năm hai vecto đều bằng nhau và thuộc hướng.

2. Vecto đồi của vectou→

-u→

3. Tổng của nhị vecto u→ vàv→

u→+v→=(x1+x2;y1+y2)

4. Hiệu của hai vecto u→ vàv→

u→-v→=(x1-x2;y1-y2)

5. VectoAB→

A⁢B→⁢(xB-xA;yB-yA)

6. Quy tắc tía điểm

A⁢B→+B⁢C→=A⁢C→

7. Nguyên tắc hình bình hành

Với ABCD là hình bình hành, ta có:A⁢B→+B⁢C→=A⁢C→

8. Hiệu hai vecto:

A⁢B→-A⁢C→=C⁢B→

9. Tích của vecto u→với một số trong những k

ku→=(k⁢x1;k⁢x2)

+) nếu k > 0 thì ku→ thuộc hướng vớiu→

+) ví như k ku→ ngược hướng vớiu→

10.

Xem thêm: Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2020 : Mẫu Kiểm Điểm Cá Nhân Năm 2020

Hai vecto cùng phương

Hai vecto u→và v→cùng phương trường hợp tồn tại một số k∈ℝ sao chou→=k⁢v→

11. Ba điểm thẳng hàng

Ba điểm A, B, C thẳng hàng giả dụ tồn tại một số trong những k∈ℝ sao choA⁢B→=k⁢A⁢C→