Bạn đang xem: Công ty- tnhh- dịch vụ bảo mật công nghệ việt

Xem thêm: Con Thầy Vợ Bạn Gái Cơ Quan Là Gì, 3 Điều Nên Tránh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Bán lẻ sản phẩm vi tính, trang bị ngoại vi, phần mềm và đồ vật viễn thông vào các siêu thị chuyên doanh 4741
2 Bán lẻ trang bị vi tính, sản phẩm ngoại vi, ứng dụng trong các shop chuyên doanh 47411
3 Bán lẻ sản phẩm viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 47412
4 Bán lẻ thiết bị nghe chú ý trong các siêu thị chuyên doanh 47420
5 Hoạt rượu cồn viễn thông khác 6190
6 Hoạt động của những điểm truy vấn internet 61901
7 Hoạt hễ viễn thông khác không được phân vào đâu 61909
8 Lập trình thiết bị vi tính 62010
9 Tư vấn máy vi tính cùng quản trị hệ thống máy vi tính 62020
10 Hoạt động dịch vụ technology thông tin và thương mại dịch vụ khác tương quan đến vật dụng vi tính 62090
11 Xử lý dữ liệu, thuê mướn và các chuyển động liên quan 63110
12 Cổng thông tin 63120
13 Hoạt hễ thông tấn 63210
14 Dịch vụ tin tức khác không được phân vào đâu 63290
15 Hoạt động bank trung ương 64110
16 Hoạt rượu cồn trung gian chi phí tệ khác 64190
17 Hoạt cồn công ty nắm giữ tài sản 64200
18 Hoạt hễ quỹ tín thác, những quỹ và các tổ chức tài chính khác 64300
19 Hoạt động dịch vụ thuê mướn tài chính 64910
20 Hoạt động cấp tín dụng thanh toán khác 64920
21 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo đảm và bảo hiểm xã hội) 64990
22 Bảo hiểm nhân thọ 65110
23 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
24 Cung ứng và cai quản nguồn lao động trong nước 78301
25 Cung ứng và cai quản nguồn lao động đi làm việc việc ở nước ngoài 78302
26 Đại lý du lịch 79110
27 Điều hành tua du lịch 79120
28 Dịch vụ cung cấp liên quan tiền đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200
29 Hoạt động bảo đảm cá nhân 80100
30 Dịch vụ hệ thống đảm bảo an toàn 80200
31 Dịch vụ điều tra 80300
32 Dịch vụ cung cấp tổng hợp 81100
33 Vệ sinh tầm thường nhà cửa 81210
34 Vệ sinh tác phẩm và những công trình khác 81290
35 Dịch vụ âu yếm và duy trì cảnh quan 81300
36 Dịch vụ hành bao gồm văn chống tổng hợp 82110