Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho đôi mươi g CuO công dụng với dung dịch cất 18,25 g HCl. Tính trọng lượng các chất thu được sau phản ứng.

Bạn đang xem: Cuo tác dụng với dung dịch hcl tạo thành


*

theo bài bác ra ta gồm :

mCuO = 20g => nCuO = 0,25mol

mHCl = 18,25 g => nHCl = 0,5mol

pthh:

CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O

1mol.....2mol.......1mol.......1mol

0,25mol..0,5mol...0,25mol....0,25mol

theo pt ta có nCuO = (dfrac12)nHCl = nCuCl2 = nH2O = 0,25mol

=> mCuCl2 = nCuCl2 . MCuCl2 = 0,25 . 135 = 33,75 g

=> mH2O = nH2O . MH2O = 0,25.18 = 4,5 g


*

Ta có: nCuO = m / M = 20/ (64+16) = 20/80=0,25 (mol)

CuO → Cu →O

⇔ 0,25 → 0,25 →0,25 (mol)

=> mCu = 0,25 * 64 =16 (g)

mO = 0,25 * 16 = 4 (g)

Tương trường đoản cú ta bao gồm : nHCl = 18,25 / 36,5 =0,5(mol)

HCl → H → Cl

0,5 → 0,5 → 0,5 (mol)

=>mH =0,5 * 1=0,5(g)

mCl = 0,5 *35,5 =17,75 (g)


*

Cho 8,1g Al công dụng với dung dịch tất cả chứa 21,9g HCl

a) Viết PTPU

b) Sau phản ứng hóa học nào dư? Dư bao nhiêu g?

c) Tính cân nặng AlCl3 chế tạo thành

d) Lượng khí hidro hiện ra trên rất có thể khử được bao nhiêu g CuO


Cho 20,8 g BaCl2 công dụng với dung dịch chứa 9,8 g H2SO4. Tính cân nặng các chất thu được sau phản ứng.


cho 10, 8 lít khí Cl sống đktc tác dụng với m (g) Cu. Sau bội phản ứng nhận được 63,9 g chất rắn. A) chất nào phản bội ứng hết? hóa học nào còn dư? b) Tính m cùng phần trăm cân nặng các hóa học sau phản bội ứng


Mọi người giúp mình với ạ bài xích tập : Đốt cháy hoàn toàn 6,5 g một nhiều loại than ngơi nghỉ nhiệt độ tương thích tạo ra hỗn hợp khí C có CO2 và C. Cho các thành phần hỗn hợp khí đi qua ống đựng CuO nung đỏ tiến hành phản ứng lão hóa khử. Sau khi phản ứng sau hóa học rắn sót lại trong ống là 18 gam dung dịch. Mang đến lượng chất rắn công dụng với dung dịch HCl(lấy dư) thì thu thì trọng lượng chất tung được chỉ bằng 12,5% so với lượng chất tan (cho biết Cu không chức năng với dung dịch HCl). Cục bộ lượng khí CO2 ra khỏi ống đựng CuO được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thì dùng vừa đủ 500 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M

a) Xác định khối lượng chất rắn không tan trong hỗn hợp HCl

b) Tỉ lệ phần trăm thể tích mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp khí C

c) xác định hàm lượng C vào 6,5 g than trên


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
0
0

1. Một hỗn hợp A tất cả SO2 với O2 gồm tỉ khối so với CH4 là 3 bắt buộc thêm bao nhieu lít khí khi O2 vào đôi mươi lít tất cả hổn hợp trên để sở hữu tiir khối so với CH4 là 16

2.Hòa tan hoàn toàn 5,6 g kim loại M vào dung dịch HCl trọn vẹn , phản bội ứng xảy ra theo sơ đò sau

M+ HCl -> MCln+H2

Lượng khí H2 xuất hiện được thu giữ lại .Dung dịch sau bội phản ứng nặng trĩu hơn trọng lượng dung dịch ban sơ là 5,4 g

a) lập P.T.H.H của phản bội ứng trên cùng tính m H2 ?

b) khẳng định kim loại M

c) tính trọng lượng HCl đã cần sử dụng

d) tính trọng lượng MCln theo 3 cách


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1
0
mang lại 19,6 g H3PO4 tác dụng với 200g dung dịch KOH 8,4%.a) đa số muối như thế nào thu được sau PƯ? Tính khối lượngb) xác minh C% của từng muối bao gồm trong dung dịch sau làm phản ứng
Lớp 8 hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1
0

cho 6.72 gam CaO công dụng với dung dịch đựng 8.76 gam HCL, thu được dung dịch chứa CaCL2 và 2.16 gam H2O.

a) Lập phương trình hóa học ? cho thấy thêm tỉ lệ số phân tử của những chất trong phản nghịch ứng ?

b) Viết cách làm về cân nặng (dựa vào định biện pháp bảo toàn khối lượng)

c) Tính trọng lượng CaCL2 sau bội phản ứng ?

d) Trong một thử nghiệm khác, fan ta chỉ dung 3 phần 4 lượng CaO trên tác dụng với dung dịch đựng A gam HCL chiếm được 1.62 gam H2O và dung dịch chứa 9.99 gam CaCL2 thu được hôm nay giảm từng nào gam so với khối lượng CaCL2 ban đầu ?


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
0
0

17: mang đến 4.05 (g) sắt kẽm kim loại Al vào hỗn hợp H2SO4 (axit sulfuric) , sau bội nghịch ứng nhận được 3,36 (l) khí (đktc)

a: Viết Phương Trình làm phản Ứng.

b: Tính trọng lượng Al sẽ phản ứng.

Xem thêm: Có Mấy Loại Thân Kể Tên Một Số Cây Có Những Loại Thân Đó, Kể Tên Một Số Loại Cây Có Thân Đó

c: Tính trọng lượng muối thu được, và trọng lượng chất còn dư trường hợp có.

d: Tính khối lượng Axit H2SO4 sẽ phản ứng

18: Đốt Sắt trong 1 bình kín đáo có chứa 8,4 (l) khí Oxi (đktc) , sau bội nghịch ứng chiếm được 34,8 (g) Oxit sắt từ

a: Tính lượng Sắt đã tham gia phản nghịch ứng

b: Tính thể tích khí Oxi đã dùng (đktc)

c: Để gồm 8,4 (l) khí Oxi trên ta đề nghị phản ứng hủy từng nào (g) Kali Clorat

TỔNG HỢP

19: mang lại 8,4 (g) fe vào dung dịch gồm chứa 19,6 (g) Axit Sunfuric

a: Viết phương trình phản nghịch ứng

b: Tính thể tích khí H2(Hiđro) nhận được (đktc)

c: Tính khối lượng muối chế tạo thành

20: đến 13 (g) Kẽm vào dung dịch tất cả chứa 10,95 (g) Axit Clohidric. Dùng toàn bộ khí Hiđro hiện ra để khử Đồng (II) Oxit

a: Viết phương trình phản ứng

b: Tính trọng lượng Đồng (II) Oxit đã tham gia bội nghịch ứng

c: Tính trọng lượng Đồng thu được

Giúp mình với mọi người ơi


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1
0
1. Mang lại 4,48 oxit sắt kẽm kim loại hoá trị 1, tác dụng hết cùng với 0,08 mol H2SO4. Tìm cách làm oxit đó?2. đến 46.1g hỗn hợp Mg, Fe, Zn phản nghịch ứng với dung dịch HCl dư thì nhận được 17,92l H2 làm việc đktc. Tính phần trăm về cân nặng các kim loại trong hỗn hợp, biết thể tích khí H2 vì sắt tạo ra gấp rất nhiều lần thể tích khí H2 do magie chế tác ra? 3. Cho 16.25g Zn chức năng vừa đủ với hỗn hợp HCl. Sau bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Tính:a) Thể tích khí H2 thu được nghỉ ngơi đktcb) khối lượng HCl đề xuất dùngc) Dẫn toàn bộ khí H2 thu được sống trên qua m(g) hỗn hợp 2 oxit CuO và FexOy nung nóng. Sau bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 12(g) hỗn kim loại tổng hợp loại. Tính m?
Lớp 8 hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)