*

Giới thiệuCơ cấu tổ chứcTin tứcTin hoạt động cơ sởTra cứu vãn văn bảnVăn khiếu nại - tứ liệuLịch sử Đảng bộHướng dẫn nghiệp vụ
*
tư liệu tuyên truyền
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước nước ta Dân chủ Cộng hòa thành lập (nay là nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam) đang tác động, cổ vũ mạnh mẽ phong trào chiến đấu giải phóng dân tộc của các thuộc địa, làm cho các thế lực đế quốc và lũ phản động nước ngoài hết mức độ lo sợ. Mỹ công khai ủng hộ, giúp đỡ Pháp quay trở lại xâm lược vn và Đông Dương. Đế quốc Anh khởi đầu từ quyền lợi thực dân với theo tiến trình của Mỹ cũng ra mức độ ủng hộ ý đồ gia dụng của thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương.

Bạn đang xem: Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn dân


Đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn khăn, thử thách. Theo thỏa thuận hợp tác giữa các nước liên minh thắng trận, quân team Tưởng Giới Thạch vào đóng góp tại miền Bắc, quân Anh (theo sau là quân Pháp) vào đóng tại miền nam Việt nam giới làm trọng trách giải gần kề quân team Nhật (lấy vĩ tuyến đường 16 làm ranh giới), nhưng hầu như nuôi chăm sóc ý đồ phá hủy lực lượng phương pháp mạng và Đảng cộng sản Đông Dương, thành lập chính quyền phản hễ tay sai. Trong khi đó, tình hình kinh tế, thiết yếu trị, xóm hội trong nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng: cấp dưỡng trì trệ, ngân khố nước nhà trống rỗng, nàn đói năm 1945 làm gần 2 triệu con người chết không khắc phục xong, hơn 90% số lượng dân sinh mù chữ, tệ nạn xã hội còn rất phổ biến, những thế lực phản cồn ra sức vận động chống phá... "Giặc đói", "giặc dốt", "giặc nước ngoài xâm" đang đe dọa, vận mệnh dân tộc bản địa như "ngàn cân nặng treo sợi tóc".

*

Lời kêu gọi Toàn quốc đao binh của chủ tịch Hồ Chí Minh

Hưởng ứng Lời lôi kéo Toàn quốc kháng chiến của quản trị Hồ Chí Minh, chấp hành nhiệm vụ của tw Đảng và bộ Tổng chỉ huy, quân dân ta tại những thành phố, thị xã ở Bắc vĩ tuyến 16 bao gồm quân Pháp chiếm phần đóng hàng loạt nổ súng tiến công địch. Chiến sự ra mắt rất quyết liệt, nhất là trong các thành phố lớn. Ngay lập tức tại thủ đô Hà Nội, mặc dù lực lượng chênh lệch, vũ trang thô sơ chống lại đối phương tinh nhuệ được đồ vật hiện đại, nhưng với tinh thần "Quyết tử nhằm Tổ quốc quyết sinh", đồng bào, đồng chí ta vẫn bền chí bám trụ, giành nhau với địch từng căn nhà, từng góc phố. Cùng với Hà Nội, quân dân các địa phương mọi Bắc, Trung, phái nam đã dũng mãnh đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Cả dân tộc bản địa chung mức độ đồng lòng cùng với ý chí sục sôi, tinh thần tất thắng. Trải qua gần 2 tháng thường xuyên chiến đấu và xong xuôi xuất sắc nhiệm vụ tiêu hao, giam chân địch vào thành phố, sinh sản điều kiện dịch chuyển các cơ quan, kho tàng, tổ chức nhân dân tản cư về vùng căn cứ xây dựng gắng trận loạn lạc lâu dài, lực lượng ta rút về hậu phương an toàn.

Xem thêm: Bài Tập Tự Luận Nâng Cao Chuyển Động Thẳng Đều Lớp 10, Trắc Nghiệm Chuyển Động Thẳng Đều Có Đáp Án

Lời lôi kéo Toàn quốc loạn lạc của chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chỉ thị Toàn dân binh lửa của Ban thường xuyên vụ trung ương Đảng với tác phẩm tao loạn nhất định chiến thắng của Tổng túng bấn thư trường Chinh sẽ xác lập con đường lối đao binh toàn dân, toàn diện, trường kỳ và phụ thuộc sức mình là chính; trở thành ánh nắng soi con đường cho dân tộc bản địa ta đi đến chiến thắng trong cuộc binh đao chống thực dân Pháp xâm lược. Trên đại lý đường lối đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh, quân với dân ta đã lần lượt đánh bại mọi âm mưu, chiến lược xâm lược của thực dân Pháp, với đỉnh cao là thắng lợi lịch sử Điện Biên tủ "lừng lẫy năm châu, chấn rượu cồn địa cầu", buộc thực dân Pháp bắt buộc ký hiệp định Genevơ (năm 1954), xong xuôi cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cùng 21 năm sau, sau sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã cắn lá cờ trên nóc Dinh độc lập, xong cuộc cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, lấy lại chủ quyền thống nhất trọn vẹn cho khu đất nước.