Cường độ điện trường là đại lượng thiết bị lí đặc thù cho tác dụng mạnh giỏi yếu của điện trường trên một điểm

Ta có, cường độ điện trường:

$overrightarrow E = dfracoverrightarrow F q o overrightarrow F = qoverrightarrow E $
Bạn đang xem: Cường độ điện trường là đại lượng

*
*
*
*
*
*
*
*Hình vẽ nào sau đây làđúngkhi vẽ mặt đường sức điện của một năng lượng điện dương?

*


Cho điện trường thân một năng lượng điện dương và một điện tích âm. Bốn electron A, B, C, D ở các vị trí không giống nhau trong năng lượng điện trường. Chiều của lực chức năng lên electron làm sao đúng?

*
Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Bậc 2, Cách Giải Phương Trình Bậc 2 Hai Ẩn


Lưỡng cực điện xảy ra khi những điện tích dương và âm (ví dụ một proton cùng một năng lượng điện tử hoặc một cation và một anion) tách rời ngoài nhau và phương pháp nhau một không gian đổi. Một phân tử vận động như một lưỡng cực điện hoạt động theo phương ngang với vận tốc không đổi vào điện trường số đông theo phương trực tiếp đứng (như hình vẽ). Những điện tích âm cùng dương của phân tử lấn sân vào điện trường cùng một lúc. Phân phát biểu như thế nào sau đấy là đúng về tốc độ của phân tử trong điện trường?