tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Trong mạch điện có hai bóng đèn mắc tiếp nối thì:

- Cường độ chiếc điện đồng nhất giữa những vị trí không giống nhau của mạch điện.

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp

- Hiệu điện gắng giữa nhì đầu của đoạn mạch bằng tổng những hiệu điên thế trên từng đèn


Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ chiếc điện cùng hiệu điện thế có điểm sáng gì? Đặc điểm đó được màn biểu diễn bằng những công thức nào?


trong đoạn mạch tiếp liền thì cường độ mẫu điện tại hầu như điểm

(I1=I2=I3=....In)

trong đoạn mạch thông liền hiệu điện thế toàn mạch bởi tổng những hiệu điện nỗ lực thành phần

(U=U1+U2+....+Un)


Câu 1: vẽ sơ trang bị mạch điện bao gồm hai đèn mắc thông suốt có ampe kế cùng vôn kế. Vào mạch điện nối tiếp cường độ chiếc điện và hiệu điện vắt có điểm sáng gì?Câu 2: vẽ sơ đồ mạch năng lượng điện gòn hai đèn mắc song song tất cả ampe kế và vôn kế. Trong mạch điện nối tiếp, cường độ chiếc điện và hiệu điện thế gồm aặc điểm gì?


Câu 12. Làm cố gắng nào để phân biệt hai bóng đèn được mắc thông suốt hay mắc tuy nhiên song?

Câu 13. Trong khúc mạch mắc nối tiếp, cường độ loại điện và hiệu điện rứa có điểm lưu ý gì? Đặc điểm này được màn biểu diễn bằng những cách làm nào?Câu 14. trong đoạn mạch mắc song song, cường độ cái điện cùng hiệu điện vậy có điểm sáng gì? Đặc đặc điểm đó được biểu diễn bằng những phương pháp nào?


Câu 12:

Hai đèn điện được mắc nối tiếp:có một điểm chung

Hai trơn đền được mắc tuy nhiên song:có 2 điểm chug

Câu 13

trong khúc mạch mắc nối tiếp, cường độ loại điện như nhau tại những vị trí khác nhau của loại điện, hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện nạm trên mỗi đèn.

Câu 14:

Trong mạch năng lượng điện mắc tuy vậy song cường độ loại điện mạch chính bằng tổng những cường độ mẫu điện qua từng bóng đèn, hiệu điện núm giữa nhì đầu mỗi bóng đèn và giữa hai điểm nối phổ biến đều bằng nhau.


Trong đoạn mạch gồm 2 năng lượng điện trở mắc thông suốt và hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song cường độ dòng điện và hiệu năng lượng điện thế bao gồm điểm gì? Về hệ thức


trong đoạn mạch gồm 2 đèn điện mắc tuy nhiên song hoạc nối liền thì cường độ chiếc điện là hiệu năng lượng điện thế tất cả đặcđiểm gì

giúp mk vs nha


- Cường độ cái điện mạchbằng tổng các cường độ mẫu điện qua mỗi bóng đèn.

- Hiệu điện thế giữa nhị đầu mỗi đèn điện và giữa hai điểm nối phổ biến đều bằng nhau.


Trong mạch năng lượng điện gồmhaibóng đèn mắc tuy vậy song thì: -Cường độ mẫu điện mạchchính bởi tổng cáccường độ loại điệnqua mỗibóng đèn. -Hiệu năng lượng điện thếgiữa hai đầu mỗibóng đènvà thân haiđiểm nốichung đều bởi nhau.


Trong mạch điện bao gồm hai đèn điện mắc song song thì:

- Cường độ chiếc điện mạch chính bởi tổng các cường độ chiếc điện qua mỗi bóng đèn.

- Hiệu điện núm giữa hai đầu mỗi đèn điện và thân hai điểm nối tầm thường đều bởi nhau.


Mắc hai năng lượng điện trở 10ω với 20ω nối tiếp với nhau vào nhị điểm bao gồm hiệu điện cố 12V. Cường độ dòng điện vào mạch là.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Hóa 8 Học Kì 1 Violet, Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Violet

A. 0,4A

B. 0,3A

C. 0,6A

D. 12A


Có cha điện trở R1,R2 vàR3 .Khi mắc chúng tiếp liền với nhau,thì lúc để vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện cố U=110V dòng điện trong mạch bao gồm cường độ là I1=2A.Nếu chỉ mắc nối liền R1 vàR2 thì cường độ mẫu điện trong mạch tất cả R1và R2 là I2=5,5A.Còn nếu như mắc tiếp nối R1 cùng R3 thì cùng với hiệu điện nuốm U cường độ mẫu điện trong mạch gồm R1 với R3 là I3=2,2A.Tính R1,R2 và R3.


Khi mắc nối liền cả 3 điện trở thì :R1 + R2 + R3 = U/I1=110/2=55. (1)Khi mắc thông liền R1vàR2 thì : R1 +R2 =U/I2=110/5,5=20. (2)Khi mắc thông liền R1vaàR3 thì : R1 +R3=U/I3=110/2,2=50. (3)Từ(1),(2) VÀ (3) ta tất cả hệ pt : R1 + R2 +R3=55R1 + R2 = 20R1 + R3= 30