15 câu trắc nghiệm Sự biến hóa tuần hoàn tính chất của những nguyên tố hóa học. Định chính sách tuần trả !!

Câu hỏi :

Dẫn Cl2 vào 200 gam dung dịch KBr. Sau khoản thời gian phản ứng trả toàn khối lượng muối tạo thành nhỏ tuổi hơn khối lượng muối thuở đầu là 4,45 gam. Nồng độ tỷ lệ KBr trong dung dịch ban đầu.


*