Glucozơ C6H12O6 là chất kết tinh không màu vị ngọt tất cả trong đa số các bộ phận của cây như rễ lá đặc biệt là quả chín. Glucozo dễ dàng được cơ thể hấp thu với tăng tích điện nên được dùng làm dung dịch tăng lực.

Bạn đang xem: Dạng năng lượng tồn tại trong phân tử glucôzơ là


Vậy Glucozơ C6H12O6 có đặc thù hoá học tập và đặc điểm vật lý đặc thù gì? có kết cấu phân tử ra sao? được pha chế và vận dụng gì trong đời sống thực tế, họ sẽ khám phá qua nội dung bài viết dưới dây.

A. GLUCOZO

I. đặc điểm vật lý của Glucozo

- Glucozơ là chất kết tinh, ko màu, lạnh chảy nghỉ ngơi 146oC (dạng α) và 150oC (dạng β), dễ tan trong nước.

- có vị ngọt, bao gồm trong hầu hết các bộ phận của cây như hoa, lá, rễ,... Nhất là quả chín.

- trong máu người dân có một lượng nhỏ dại glucozơ, hầu hết không đổi (khoảng 0,1%)

II. Kết cấu phân tử của Glucozo

- Glucozơ có công thức phân tử là C6H12O6, tồn tại nghỉ ngơi dạng mạch hở cùng dạng mạch vòng.

1. Glucozo dạng mạch hở

 - Viết gọn là: CH2OH4CHO

*

Cấu chế tạo phân tử của glucozo mạch hở

2. Glucozo dạng mạch vòng

- đội – OH sinh sống C5 cộng vào team C = O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α và β

- Nếu đội – OH thêm với C1 nằm bên dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, trái lại nằm trên mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β –

- đội – OH ở vị trí C tiên phong hàng đầu được điện thoại tư vấn là OH – hemiaxetal

*
cấu chế tác phân tử của glucozo mạch vòng

III. Tính chất hoá học tập của Glucozo

- Glucozơ tất cả các đặc thù của anđehit (do gồm nhóm chức anđehit –CHO) với ancol nhiều chức (do bao gồm 5 nhóm -OH tại đoạn liền kề)

1. Glucozo có tính chất của ancol đa chức (poliancol giỏi poliol)

a) Glucozo công dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Glucozo + Cu(OH)2

- dung dịch glucozơ hài hòa Cu(OH)2 cho hỗn hợp phức đồng – glucozơ có greed color lam

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

b) Glucozo phản bội ứng chế tạo ra este

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O  → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

2. Glucozo có đặc thù của anđehit

a) phản bội ứng thoái hóa glucozơ

• Glucozo + AgNO3

- Với dung dịch AgNO3 trong NH3, làm cho nóng (thuốc thử Tollens) mang lại phản ứng tráng bạc

CH2OH4CHO + 2Ag(NH3)2OH → CH2OH4COONH4+ 2Ag + 3NH3 + H2O

CH2OH4COONH4: amoni gluconat

• Glucozo + NaOH + Cu(OH)2

- Với dung dịch Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng (thuốc test Felinh) tạo ra thành Cu(I) dạng Cu2O tất cả kết tủa red color gạch.

 CH2OH4CHO + NaOH + 2Cu(OH)2  CH2OH4COONa+ Cu2O↓(đỏ gạch) + 3H2O

 CH2OH4COONa: Natri gluconat

• Glucozo làm mất màu nước brom (Glucozo + Br2)

 CH2OH4CHO + Br2 + H2O  CH2OH4COOH + 2HBr

b) làm phản ứng khử glucozơ bởi Hidro.

• Glucozo + H2

- khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun cho nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol có tên là sobitol:

CH2OH4CHO + H2 → CH2OH4CH2OH 

3. Phản bội ứng lên men của Glucozo

- Khi gồm enzim xúc tác sinh sống nhiệt độ khoảng chừng 30 - 350C, glucozơ bị lên men đến ancol etylic và khí cacbonic: 

 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2↑

*

IV. Điều chế cùng Ứng dụng của Glucozo

1. Điều chế Glucozo trong công nghiệp

- Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

- Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

2. Ứng dụng của Glucozo

- vào y học: sử dụng làm dung dịch tăng lực cho người bệnh (dễ hấp phụ và cung cấp nhiều năng lượng)

- vào công nghiệp: dùng để tráng gương, tráng ruốt phích (thay đến anđehit vì anđehit độc)

B. FRUCTOZƠ

- bí quyết phân tử C6H12O6.

- Công thức cấu trúc CH2OH - CHOH - CHOH - CHOH - co - CH2OH.

*

cấu sản xuất phân tử fructozo mạch vòng

 - trong dung dịch, frutozơ tồn tại đa phần ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh.

I. đặc thù vật lí của Fructozo

 - Là chất rắn kết tính, dễ dàng tan trong nước.

 - Vị ngọt hơn đường mía.

 - có khá nhiều trong hoa quả và quan trọng trong mật ong (40%).

II. đặc thù hóa học của Fructozo

- vì phân tử fructozơ đựng 5 đội OH trong những số đó có 4 nhóm sát và 1 team chức C = O nên bao gồm các đặc thù hóa học tập của ancol đa chức với xeton.

- tổ hợp Cu(OH)2 ở ngay ánh sáng thường.

- chức năng với anhiđrit axit chế tạo este 5 chức.

- tính chất của xeton

 + công dụng với H2 tạo sobitol.

 + cộng HCN (axit xiahidric)

- Trong môi trường thiên nhiên kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ yêu cầu fructozơ bao gồm phản ứng tráng gương, làm phản ứng cùng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

 

*

Fructozơ không tất cả phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

* lưu ý: Không khác nhau glucozơ cùng fructozơ bởi phản ứng tráng bội bạc hay phản nghịch ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm lúc đun nóng. Để phân minh glucozo với fructozo cần sử dụng dung dịch nước brom.

C. Bài bác tập về Glucozo và Fructozo

Bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: Glucozơ và fructozơ:

A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lá cây lam khi tính năng với Cu(OH)2.

B. Đều tất cả chứa nhóm mang đến trong phân tử.

C. Là hai dạng thù hình của và một chất.

D. Đều tồn tại đa số dạng mạch hở.

* giải mã bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: 

- Đáp án: A. Đều tạo được dung dịch blue color lam khi công dụng với Cu(OH)2.

Bài 2 trang 25 SGK Hóa 12: Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Thuốc thử làm sao sau đây hoàn toàn có thể phân biệt được cả 4 hỗn hợp trên ?

A. Cu(OH)2.

B. Dung dịch AgNO3/NH3.

C. Na kim loại.

D. Nước brom.

* giải thuật bài 2 trang 25 SGK Hóa 12:

- Đáp án: A. Cu(OH)2

- Bảng nhận ra như sau:

Thuốc demo | Chất đề nghị nhận biết C6H12O6 C3H5(OH)3 HCHO C2H5OH
dd Cu(OH)2 sinh hoạt t0 thường xuất hiện tại dd xanh lam xuất hiện dd màu xanh lam Không phản ứng Không phản ứng
dd Cu(OH)2 ở t0 cao xuất hiện kết tủa đỏ gạch lộ diện dd blue color lam xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch Không phản nghịch ứng

- Phương trìn phản bội ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 

*
 C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓ (đỏ gạch) + 6H2O

Bài 3 trang 25 SGK Hóa 12: Cacbohiđrat là gì? bao gồm mấy một số loại cacbohiđrat quan trọng? Nêu tư tưởng từng một số loại và rước ví dụ minh họa?

* lời giải bài 3 trang 25 SGK Hóa 12:

- Cacbohiđrat là phần đa hợp hóa học hữu cơ tạp chức và phần nhiều chúng bao gồm công thức thông thường là Cn(H2O)m

như tinh bột gồm công thức là: (C6H10O5)n

- có rất nhiều nhóm cacbohiđrat, đặc biệt nhất là cha loại sau đây:

+ Monosaccarit là team cacbohiđrat đơn giản dễ dàng nhất, cấp thiết thủy phân được, như : glucozơ cùng fructozơ.

+ Đisaccarit là team cacbohiđrat nhưng khi thủy phân mỗi bộ phận sinh ra hai phân tử monosaccarit, như : mantozơ.

+ Polisaccarit là đội cacbohiđrat phức tạp nhất, khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra những phân tử monosaccarit, như: tinh bột,...

Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12: Những xem sét nào chứng tỏ được kết cấu phân tử của glucozơ?

* Lời giải Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12:

- số đông thí nghiệm minh chứng được cấu trúc phân tử glocozơ có nhóm chức -CHO cùng nhóm -OH:

+ Glucozơ tất cả phản ứng tráng bạc đãi và bị oxi hóa bởi vì nước brom chế tác thành axit gluconic minh chứng phân tử glucozơ bao gồm nhóm –CH=O.

+ Glucozơ tính năng với Cu(OH)2 cho dung dịch greed color lam chứng tỏ phân tử glucozơ có khá nhiều nhóm -OH ở vị trí kề nhau.

+ Glucozơ sinh sản este đựng 5 cội axit CH3COO chứng minh phân tử gồm 5 team –OH.

+ Khử hoàn toàn glucozơ đến hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ bao gồm 6 nguyên tử C sản xuất thành một mạch nhiều năm không nhánh.

Bài 5 trang 25 SGK Hóa 12: Trình bày cách nhận biết các hợp chất trong dung dịch của từng dãy tiếp sau đây bằng phương pháp hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

* lời giải bài 5 trang 25 SGK Hóa 12:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

Thuốc thử |

Chất phải nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không thay đổi màu Không đổi màu Không thay đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện nay dd xanh lam xuất hiện tại dd màu xanh lam Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch không kết tủa - -

- Phương trình làm phản ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

Thuốc test |

Chất nên nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

 C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện dd xanh lam xuất hiện nay dd màu xanh lam Không tan
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện nay kết tủa đỏ gạch không kết tủa -

- Phương trình phản nghịch ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

Xem thêm: Nhập Vai Pê-Nê-Lốp Kể Lại Câu Chuyện, Dong Vai Penelop Ke Lai Chuyen Uy Lit Xo Tro Ve

Thuốc demo |

Chất nên nhận biết

 Glucozo

C6H12O6

 Fomandehit

 HCHO

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không đổi màu Không thay đổi màu Không thay đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện dd xanh lam Không tan Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0  xuất hiện nay kết tủa đỏ gạch Không kết tủa -

- Phương trình làm phản ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu(xanh lam) + 2H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓(đỏ gạch) + 6H2O

Bài 6 trang 25 SGK Hóa 12: Để tráng một mẫu gương soi fan ta bắt buộc đun rét một dung dịch chứa 36 gam glucozơ với số lượng vừa dùng dung dịch AgNO3/NH3. Tính trọng lượng bạc sinh ra dính vào gương soi và cân nặng AgNO3 đã dùng, biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn.