Trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, Đảng Quốc Đại đã thể hiện vai trò của mình thông qua việc:




Bạn đang xem: Đảng quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân ấn độ

→Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc .

→Thống nhất tinh thần dân tộc, cổ vũ truyền thống yêu nước và đề xướng các cải cách xã hội, kinh tế buộc thực dân Anh phải có một số nhượng bộ.


→Là ngọn cờ đoàn kết các tầng lớp nhân dân yêu nước Ấn Độ trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Anh giành lại độc lập dân tộc.


SÁCH GIÁO KHOA

*
Toán lớp 12
*
Toán lớp 12 Nâng cao
*
Toán lớp 11
*
Toán lớp 11 Nâng cao
*
Toán lớp 10
*
Toán lớp 10 Nâng cao
*
Toán lớp 9
*
Tài liệu Dạy - học Toán 9
*
Toán lớp 8
*
Tài liệu Dạy - học Toán 8
*
Toán lớp 7
*
Tài liệu Dạy - học Toán 7
*
Toán lớp 6
*
Tài liệu Dạy - học Toán 6
*
Toán lớp 5
*
Toán lớp 4
*
Toán lớp 3
*
Toán lớp 2
*
Toán lớp 1

Trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, Đảng Quốc Đại đã thể hiện vai trò của mình thông qua việc: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push({});→ Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc .→ Thống nhất tinh thần dân tộc, cổ vũ truyền thống yêu nước và đề xướng các cải cách xã hội, kinh tế buộc thực dân Anh phải có một số nhượng bộ.→ Là ngọn cờ đoàn kết các tầng lớp nhân dân yêu nước Ấn Độ trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Anh giành lại độc lập dân tộc. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push({});


*

*

*

*



Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Bài Thơ Hạt Gạo Làng Ta " (Trầnđăng Khoa)

*