Bạn đang xem: Dao động của con lắc đồng hồ là dao động

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, cho R=50Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u=1002cosωtV, biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha nhau một góc π3. Công suất tiêu thụ của mạch điện là


Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3V và điện trở trong là 1Ω. Biết điện trở ở mạch ngoài lớn hơn gấp 2 lần điện trở trong. Dòng điện trong mạch chính là


Một đoạn mạch gồm một điện trở R=50Ω, một cuộn cảm có L=1πH, và một tụ điện có điện dung C=2.10−43πF, mắc nối tiếp vào một mạng điện xoay chiều u=2002cos100πtV. Biểu thức dòng điện qua đoạn mạch là


Một sóng ngang truyền trên sợi dây với tốc độ và biên độ không đổi, bước sóng 72cm. Hai phần tử sóng M, N gần nhau nhất lệch pha nhau π3. Tại một thời điểm li độ của M, N đối nhau và cách nhau 13,0cm. Biên độ sóng là


Đặt một điện áp xoay chiều ổn định u=U2cosωtVvào hai đầu một đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời qua mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tanφtheo ZC. Thay đổi C để điện áp hai đầu đoạn mạch vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch RL, giá trị của dung kháng khi đó là


Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cảm kháng cuộn cảm thuần, dung kháng của tụ điện và điện trở thuần lần lượt là 200Ω,120Ωvà 60Ω. Tổng trở của mạch là


Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là N1và N2. Nếu máy biến áp này là máy tăng áp thì


Khi ghép n nguồn điện giống nhau song song, mỗi nguồn có suất điện động ξ và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là


Dùng vôn kế xoay chiều đo điện áp giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều và chỉ 50V. Giá trị đo được là giá trị


Đặt điện áp uAB=402cos100πtVvào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ bên, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L0thì tổng trở của đoạn mạch AB đạt giá trị cực tiểu và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 80V. Khi L=2L0thì điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch MB là


Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm là L. Cảm kháng của cuộn dây là


Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, đầu trên lò xo cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ có khối lượng 400g. Kích thích để con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình thẳng đứng, chọn mốc thế năng trùng với vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t (s), con lắc có thế năng 356mJ, tại thời điểm t + 0,05 (s) con lắc có động năng 288mJ, cơ năng của con lắc không lớn hơn 1J. Lấy π2=10. Trong 1 chu kì dao động, khoảng thời gian lò xo nén là


Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với biên độ góc α0( đo bằng độ). Biên độ cong của dao động là


Một sợi dây nhẹ không dãn có chiều dài 1,5m được cắt thành hai con lắc đơn có chiều dài khác nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s2. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của các li độ góc của các con lắc. Tốc độ dao động cực đại của vật nặng con lắc (2) gần giá trị nào nhất sau đây?


Con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/ treo thẳng đứng đang dao động điều hòa với tần số góc ω=10rad/stại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2. Khi lò xo không biến dạng thì vận tốc dao động cảu vật triệt tiêu. Độ lớn lực hồi phục tại vị trí lò xo dãn 6cm là
Xem thêm: Ngồi Mềm Điều Hòa Chuyển Đổi Là Như Thế Nào, Các Loại Ghế Trên Tàu Hỏa Có Thể Bạn Chưa Biết

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam